gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KIRIKKALE VE SİİRT ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Kırıkkale ve Siirt Üniversitelerine öğretim üyesi alınacaktır.

26 Ocak 2015 Pazartesi 05:31
KIRIKKALE VE SİİRT ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

1

 

Sosyoloji Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Değerler Sosyolojisi, Toplumsal Değişme ve Küreselleşme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

1

Felsefe ve Sosyoloji konusunda eğitim ve çalışmaları olmak.

Aktüerya Bilimleri Bölümü

 

 

 

Aktüerya Bilimleri

 

1

Çok Değişkenli Bağımlı Risklerin Modellenmesi ve OptimalAktüeryal Kararlar konusunda çalışmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

Arap Dili ve Belegatı

 

1

Arapça öğretim programları ve ders materyalleri hakkında doktora yapmış olmak, Arapça konuşma becerilerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmaları bulunmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

Din Bilimleri

 

1

İkinci Meşrutiyet dönemi ahlak eğitim-öğretimi hakkında doktora yapmış olmak, Osmanlı dönemi ahlak anlayışları ve eğitim-öğretimine ilişkin çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

 

 

Sağlık Yönetimi

 

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

DELİCE M.Y.O

Veterinerlik Bölümü

 

 

 

Laborant ve Veteriner Sağlık

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, doktorasını Sağlık Bilimleri Zootekni alanında yapmış olmak, koyun, at ve köpek türleri üzerine çalışmaları bulunmak.

TOPLAM

1

6

 


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAK.

EĞİTİM BİLİM.

EĞT. YÖN. TEF. PLAN. VE EK.

DOÇENT

2

1

 

İLKÖĞRETİM

SOSYAL BİLGİLER

DOÇENT

3

1

 

TÜRKÇE EĞİT.

 

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

SOSYAL BİLGİLER

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜH. MİM. FAK.

KİMYA MÜH.

TEM. İŞL. VE TERM.

DOÇENT

2

1

 

GIDA MÜH.

 

DOÇENT

3

1

 

İNŞAAT MÜH.

GEOTEKNİK

YRD.DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜH.

YAPI

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜH.

MEKANİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜH.

ULAŞTIRMA

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜH.

HİDROLİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ELEKT. ELEKT.

ELEKT. MAKİNELRİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FEN EDEB. FAK.

MATEMATİK

CEB. VE SAY. TEO.

DOÇENT

2

1

 

MATEMATİK

AN. FONK. TEORİSİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYET FAK.

TEM. İSL BİLİM.

HADİS

DOÇENT

2

1

 

ZİRAAT FAK.

TARLA BİT.

ENDÜSTRİ BİTK.

YRD.DOÇ.

5

1

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda doktora yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLİŞKİLER

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLİŞKİLER

YRD.DOÇ.

4

1

 

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLİŞKİLER

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLİŞKİLER

YRD.DOÇ.

5

1

 

İŞLETME

İŞLETME

YRD.DOÇ.

5

1

 

VETERİNER FAK.

TEMEL BİLİM.

BİYOKİMYA

YRD.DOÇ.

4

1

Diyabetli ratlarda enzim vemetabolitler konusunda doktora yapmış olmak.

KLİNİK BİLİM.

CERRAHİ

YRD.DOÇ.

5

1

Buzağılarda izofloran ve sevoflorananestezisi konusunda doktora yapmış olmak.

TEMEL BİLİM.

HİST. VE EMBR.

YRD.DOÇ.

3

1

Ruminantlarda sindirim sistemi histolojisi konusunda doktora yapmış olmak.

KLİNİK ÖNCESİ

FARMAK. VE TOKS.

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESYO

SPOR YÖNETİCİ.

SPOR YÖN. BİLİM.

YRD.DOÇ.

5

1

 KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET