gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR

Başvurular Türkiye İş Kurumu web sayfasi üzerinden ve/veya Türkiye İş Kurumu iZMİR İl Müdürlüğüne yapılabilmektedir.

04 Kasım 2014 Salı 05:22
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIYOR

BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞKURUMU WEB SAYFASINDAN VEYA TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İLİGENELİNDEKİ HİZMET MERKEZLERİNE ŞAHSEN YAPILMAKTADIR.KIYIEMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE POSTA, ELEKTRONİK POSTA, ŞAHSENBAŞVURU ŞEKLİNDE BAŞVURU YAPILMAMAKTA BUNA RAĞMEN YAPILANBAŞVURULARIN GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR.

 

MESLEK ÜNVANI : DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ (ADAY)ADEDİ : 12TAHSİLİ : Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretimkurumlarından birinden mezun olmak. 

İŞ TECRÜBESİ : Vardiya Zabiti olarak en az (1) yıl deniz hizmeti tecübesine sahipolmak. 

AÇIKLAMABaşvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarakyapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgilimevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışmaşartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylıkdeneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.Bu süre içerisindeayrılanlar aşağıda 3 (üçüncü) madde de yazılı eğitim ücretini de ödemekle yükümlüdür. 

ARANILAN NİTELİKLER VE ŞARTLAR :1-Geçerliliği devam eden en az vardiya zabiti yeterlilik belgesine sahip olmak,2-Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar; KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil TespitSınavı)’nin İngilizce bölümünden en az 60 veya ÜDS (Üniversiteler Arası Yabancı DilSınavı)’ nin İngilizce Fen Bilimleri dalından en az 60 veya TOEFL (Test of English As aForeign Language)’ den en az 455 (PBT), 138 (CBT), 58 (iBT) veya IELTS (InternationalEnglish Language Testing System) Akademik’ten en az 5,5 puan almak veya GASMtarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan veya GASMtarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 80 puan almak3-Mesleği ile ilgili masrafları kuruluşça karşılanacak yurt içi ve yurt dışı eğitimlerekatılacağına, süresi kuruluşça belirlenen asgari 2 yıl çalışma süresine uyacağına, asgariçalışma süresine uymadan istifa, cezai nedenle iş akdi fesh nedenleriyle kuruluştan ayrılmasıdurumunda eğitim masraflarının kanuni faizi ile kendisinden tahsil edileceğine dair“Taahhütname” ve/veya “Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeli ve Yurt İçinde EğitimeTabi Tutulacak Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Kefalet Senedini”noter huzurunda imzalamak.4-Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.5-Bilgisayar kullanmasını bilmek.6-Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.7-Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi TrafikHizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgilidüzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmetbölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin işsözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur. 

MESLEK ÜNVANI : Bilgisayar MühendisiADEDİ : 2TAHSİLİ : Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak. 

AÇIKLAMABaşvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarakyapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgilimevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeriçalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. 

MESLEK ÜNVANI : Diğer Mühendisler (Donanım Mühendisi)ADEDİ : 2TAHSİLİ : Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik veyaElektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.AÇIKLAMABaşvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarakyapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgilimevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeriçalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

MESLEK ÜNVANI : DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ (ADAY)ADEDİ : 41TAHSİLİ : Denizcilik alanında önlisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretimkurumlarından birinden mezun olmak.İŞ TECRÜBESİ : Vardiya Zabiti olarak en az (1) yıl deniz hizmeti tecübesine sahipolmak.AÇIKLAMABaşvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarakyapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgilimevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışmaşartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylıkdeneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.Bu süre içerisindeayrılanlar aşağıda 3 (üçüncü) madde de yazılı eğitim ücretini de ödemekle yükümlüdür. 

ARANILAN NİTELİKLER VE ŞARTLAR :1-Geçerliliği devam eden en az vardiya zabiti yeterlilik belgesine sahip olmak,2-Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar; KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil TespitSınavı)’nin İngilizce bölümünden en az 60 veya ÜDS (Üniversiteler Arası Yabancı DilSınavı)’ nin İngilizce Fen Bilimleri dalından en az 60 veya TOEFL (Test of English As aForeign Language)’ den en az 455 (PBT), 138 (CBT), 58 (iBT) veya IELTS (InternationalEnglish Language Testing System) Akademik’ten en az 5,5 puan almak veya GASMtarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan veya GASMtarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 80 puan almak3-Mesleği ile ilgili masrafları kuruluşça karşılanacak yurt içi ve yurt dışı eğitimlerekatılacağına, süresi kuruluşça belirlenen asgari 2 yıl çalışma süresine uyacağına, asgariçalışma süresine uymadan istifa, cezai nedenle iş akdi fesh nedenleriyle kuruluştan ayrılmasıdurumunda eğitim masraflarının kanuni faizi ile kendisinden tahsil edileceğine dair“Taahhütname” ve/veya “Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeli ve Yurt İçinde EğitimeTabi Tutulacak Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Kefalet Senedini”noter huzurunda imzalamak.4-Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.5-Bilgisayar kullanmasını bilmek.6-Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.7-Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi TrafikHizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgilidüzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmetbölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin işsözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur.MESLEK ÜNVANI : Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik TeknikeriADEDİ : 2TAHSİLİ : Meslek Yüksekokullarının, Elektronik, Elektronik Haberleşme,Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik ve Otomasyonbölümlerinin birinden mezun olmak. 

AÇIKLAMABaşvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarakyapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgilimevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeriçalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET