gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Diğer Teknik Hizmet Personeli (238), Mühendis (9), Mimar (8), Şehir Plancısı (1), Tekniker (7), pozisyonlarında KPSS (B) grubu KPSS P3 (Tekniker için KPSS P93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam (263) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

01 Temmuz 2015 Çarşamba 07:46
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

KULTUR veTURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığın taşra teşkilatında, 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar ile ek ve değişikliklerçerçevesinde istihdam edilmek üzere, Diğer Teknik Hizmet Personeli (238),Mühendis (9), Mimar (8), Şehir Plancısı (1), Tekniker (7), pozisyonlarında KPSS(B) grubu KPSS P3 (Tekniker için KPSS P93) puan sıralaması esas alınmaksuretiyle toplam (263) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/BSÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON YER VE ADETLERİ

Diğer Teknik Hizmet Personeli:

Sanat Tarihi Bölümü mezunlarından (175): Adana (4), Adıyaman (2), Afyon(4), Aksaray (3), Ankara (2), Antalya (7), Aydın (3), Balıkesir (2), Batman(1), Bayburt (3), Bilecik (3), Bitlis (3), Bolu (2), Burdur (3), Bursa (3),Çanakkale (4), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Düzce (1), Edirne (3),Elazığ (2), Erzincan (1), Erzurum(5), Eskişehir (2), Gaziantep(2), Giresun (2),Hatay (2), Isparta (3), İstanbul (33), İzmir (9), Kahramanmaraş (1), Kars (2),Kayseri (4), Kırklareli (1), Kocaeli (4), Konya (7), Kütahya (3), Malatya (1),Mardin (4), Mersin (3), Muğla (5), Nevşehir (4), Niğde (1), Sakarya (1), Samsun (1),Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Tokat (2), Trabzon (2), Uşak (4), Van (1),Yozgat (2), Zonguldak (1).

Arkeoloji Bölümü mezunlarından (55): Adana (2), Adıyaman (1), Afyon(1), Antalya (2), Balıkesir (1), Bartın (1), Batman (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (2), Çorum (1 ), Elazığ (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (2), Hatay(2), İstanbul (7), İzmir (4), Kars (2), Kayseri (1), Kırşehir (1), Konya (1), Kütahya (2),Mardin (3), Mersin (2), Muğla (3), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (2), Tokat(1), Trabzon (1), Uşak (1), Van (1)

Hititoloji Bölümü mezunlarından (2): Çorum (1), İstanbul (1)

Antropoloji Bölümü mezunlarından (2): Burdur (1), Uşak (1)

Sümeroloji Bölümü mezunlarından (2): İstanbul (1), Şanlıurfa (1)

Etnoloji Bölümü mezunlarından (2): Konya (1), Nevşehir (1)

Mühendis (9):

Harita Mühendisi: Diyarbakır(1), Erzurum(1),İstanbul(1), Kocaeli (1), Konya (1),

Van(1)

Makine Mühendisi: Ankara(1)

İnşaat Mühendisi: Gaziantep(1), Kütahya(1)

Mimar (8): Erzurum (2), İstanbul (3), Muğla (1), Sivas (1), Van(1)

Şehir Plancısı (1): Kütahya (1)

Tekniker (7):

İnşaat Teknikeri: Van (1)

Elektrik Teknikeri: İstanbul (1), Mardin (1)

Harita Teknikeri: İstanbul (1), Eskişehir (1),Kars (1)

Makine Teknikeri: İstanbul (1)


1-GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

b) 2014 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavınagirmiş olmak.

2-ÖZEL ŞARTLAR:

A- Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı:

a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerindenlisans düzeyinde mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halibulunmamak.

B- Tekniker:

a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden enaz önlisans düzeyinde mesleki teknik eğitim mezunu olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halibulunmamak. C-DiğerTeknik Hizmet Personeli:

a) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden (Arkeoloji, Sanat Tarihi,Antropoloji, Hititoloji, Etnoloji, Sümeroloji) lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halibulunmamak.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50100.Yıl-ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığındanveya www.kulturturizm.gov.tr internetadresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilenbelgeler ile birlikte 15/07/2015 tarihi mesai saati bitiminekadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ileyapılan başvuruların, son başvuru (15/07/2015) tarihinin mesai bitimine kadarPersonel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesigerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerleyapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. İlandan önce yapılan başvurularkabul edilmeyecektir.

4- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği,

c) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

ç) 2014 yılına ait KPSS(B) sonuç belgesinin çıktısı.

5- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesinitemin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdamedildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi  kurumlar   içinde   veya  kurumlar   arasında   naklen  atanmalarına   dair mevzuat


bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlarayerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakiltalebinde bulunamazlar.

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Diğer Teknik HizmetPersoneli (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Hititoloji, Etnoloji,Sümeroloji) ve Tekniker unvanından başvuracaklarda aranan "Arazi veşantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak" şartı hususunda,ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucunilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup,belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubuKPSSP3 (Tekniker için KPSSP93)

puanı esas alınarak pozisyon ve bölümler itibariyleayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarakpozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru sonuçlarınıntamamlanmasından sonra bir hafta içinde www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilanedilecektir. Ancak puan sıralaması sonucunda puanı eşit adayın olması halindedoğum tarihi önce olandan başlamak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olmasıhalinde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sıralamayapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgilileretebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenenbelgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğerbelgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslimedeceklerdir.

Kamu Personeli Seçme Sınavındaki başarı sırasına göreatamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarınınkendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışınaatananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 güniçinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde görevinebaşlamayan veya atamaya esas evraklarını teslim etmeyenlerin yerine puansırasına göre diğer adaylardan çağrılabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenlerya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamalarıyapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca, kendilerine ödemedebulunulmuş ise bu ödeme yasal faizi ile birlikte kendisinden tazminedilecektir. Göreve başlamış olsalar dahi aranılan şartları taşımadıklarısonradan anlaşılanların görevlerine son verilecektir.

İlan olunur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET