gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB, TÜRK CUMHURİYETLERİ'NDE GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN YETERLİLİK SINAVI AÇTI

SINAVIN ADI Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında 2011 - 2012 eğitim-öğretim yılında görevlendirilecek öğretmenlerin seçimi için gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sınavı

11 Ocak 2011 Salı 11:11
MEB, Türk Cumhuriyetleri'nde görevlendirilecek öğretmenler için yeterlilik sınavı açtı

SINAV ÜCRETİ

Aday; 70 TL (YetmiĢ TL KDV dahil) sınav ücretini 14 Ocak 2011–25 Ocak 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/Ankara Şubesinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

 Sınava girecek aday başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurularını 14 Ocak 2011–25 Ocak 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.

 Adayların sınav giriş belgeleri; 07 ġubat 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV YERİ

ANKARA, İSTANBUL

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Mesleki Yeterlilik Sınavı: 12 ġubat 2011, Cumartesi günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

 Mesleki Yeterlilik Sınavı: 110 (yüz on) dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

 Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 Sınav binasında sigara içenler hakkında 5727 Sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAV SORULARI

Mesleki Yeterlilik Sınavına girecek adaylara aşağıdaki tabloda belirtilen konu ve sayıda, çoktan seçmeli (dört seçenekli) soru hazırlanacaktır;

DERS ADI SORU ADEDİ

Genel Kültür (Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Atatürk İlke ve İnkılâpları, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgileri, Uluslararası Kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı, Ekonomi vb.) 50

Öğretmenlik Meslek Bilgisi 50

TOPLAM 100

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

 Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü’nce (YDEÖGM) yayınlanacak genelge de yer alacak her branş için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Genelgede belirtilen branşların karşılarındaki öğretmen ihtiyacı sayısının:


- Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce branşları için %50,

- Diğer branşlar için %80 fazlası

tespit edilerek başarı sıralaması yapılacaktır. (Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puan alan adaylar, o branş için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi tümü başarı sıralama listesine alınacaktır.)
 
Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır.

 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

 Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.

 Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

 Sınav soru ve cevap anahtarları 14 ġubat 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

 Adayların sınav sonuçları 09 Mart 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

ü Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde EĞİTEK’e yapabilecektir.

ü Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların ilanından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde EĞİTEK’e yapabilecektir.

* İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 5495218-5001 nolu hesabına numaralı hesabına 10 TL (on TL KDV Dahil) inceleme ücreti yatıracaktır.

* İtirazlar; itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

* Yapılan bu itirazları EĞİTEK değerlendirecek, incelenen sonuçlar 10 (on) gün içerisinde cevaplandırılarak adaylara gönderilecek, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adresi ve banka dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.


* Bu protokolde bulunmayan hususlar için MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği geçerlidir.

Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET