gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

MEB sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 19 sözleşmeli bilişim personeli alacaktır.

01 Aralık 2014 Pazartesi 10:40
MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM İLANI

 

 

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz)unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 19 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

(Not:Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.)

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

A- GENEL ŞARTLAR

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ve 3 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir),

c)  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik,matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir),

 

ç) Yazılım,yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d)  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,


B- ÖZEL ŞARTLAR

 

1. Sistem Takım Lideri (3 Katı - 1 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Microsoft Windows Server, Linux Server işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

 

ç) Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 10.000 kullanıcılı bir ağ üzerinde Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WINS gibi servisleri yönetmiş olduğunu belgelemek,

d) Microsoft Exchange Server, IBM Domino Server mail sistemleri, Antispam, SMTP Mail Gateway konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 10.000 eposta hesabı bulunan bir sistemi en az 2 (iki) yıl yönetmiş olduğunu belgelemek,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)  NAC(Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübesahibi olmak,

g) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, Cisco 6500serisi ve Cisco Nexus7000/5000/2000serisi Router/Swicth ve FWSM modülleri yönetimi, ASA Firewall konfigürasyon ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

 

ğ) Antivirüs,Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin yönetim ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu ürünlerin kullanıldığı en az 10.000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

 

h)  VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az200 sanal
sunucu içeren bir VMware sanal sistemi üzerinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve
VMvvare Administration eğitimini almış olmak ve bunları belgelemek,

 

ı) Büyük ölçekli veri depolama sistemleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 2 (iki) yıl büyük ölçekli veri depolama sistemleri yönetimi yapmış olmak ve bunu belgelemek,

 

i) NAS,SAN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,SAN switch yönetim ve konfigürasyonu konusunda
tecrübe sahibi olmak,

 

j) Yük dengeleyici (LoadBalancer) yönetimi ve optimizasyon ayarlarını yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az 2 (iki) yıl yük dengeleyici sistem yönetimi yapmış olmak. En az 2 (iki) yıl F5BigIP platformu kullanmış olduğunu belgelemek ve LTM, APM, ASM, WAF modülleri konusunda tecrübeli olmak,


k) Yedekleme sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

1) İş Sürekliliği, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 

m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

 

Tercihen;

a) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavından (YDS), ÜDS veya bu dilde yapılan ve eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından(TOEFL, IELTS, vb.) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

b) NetAppNCDA sertifikasına sahip olmak veya Data ONTAP 7-Mode Administration (NA-D7ADM) eğitimini almış olmak,

c)  F5Administering BIG-IP, Configuring BIG-IP LTM eğitimi almış olmak veya ilgili sertifika sahibi olmak,

 

ç) VMwareCertified Professional (VCP), VMwareCertified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration, VMwareCertified Advanced Professional(VCAP) Datacenter Design sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

e)  Microsoft®Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 ve üzeri sertifikasına sahipolmak,

f)  Cisco Certified NetworkProfessional Security (CCNP) sertifikası sahibi olmak, 2. Güvenlik Takım Lideri (3 Katı - 1 kişi)

 

a)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)  En az5 ( Beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 Sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır ) ve Firewall,Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c)  Cisco Certified Network Professional Security (CCNP) ve Cisco Certified Network Professional Security(CCNP Security) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

 

ç) Juniper Networks CertifiedSpecialist - Enterprise Routing andSwitching (JNCIS-ENT) sertifikasına sahipolduğunu belgelemek,

d)  Microsoftve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,


e) Üretici bağımsız FIREWALL, IDS ve IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) IPS'lere özel imza yazabilecek seviyede olmak,

g) DDOS engelleme konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

h)   Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları
konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) CiscoNexus7K-5K-2K cihazların yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

i) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
j) VOIP güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

k) Kullanıcı ve bilgisayar erişimlerinde kimliklendirme, yetkilendirme ve sertifika ile kimlik doğrulama sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

 

l) Bilgi Güvenliği Süreçleri, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği, Penetrasyon/Sızma Testi,Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 

m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

Tercihen;

a)  ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

b) ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

c)  CISSP - Certified InformationSystems Security Professional sertifikasına sahip olmak, ç) CEH -CertifiedEthical Hacker veya dengi sertifikaya-eğitime sahip olmak,

3.Veritabanı Uzmanı (2 Katı - 2 kişi)

a)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)  5000 den fazla kullanıcısı olan bir sistemde veritabanı yöneticisi olarak en az 3yıl çalışmış olmak,

c)  Oracle 10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager (Rman), PerformanceTunningkonularında tecrübe sahibi olmak,

ç) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

d)  MySQL Veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

e)  Postgre SQL Veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,


f)  Linux, Unix/BSD ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

g) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak, ğ) Veritabanı replication ve sharding konularında deneyim sahibi olmak,

h) Veritabanı yük dağılımı ve dengeleme sistemleri üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ı) Veritabanı güvenliği, sorgu güvenliği, yazılım güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

i) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilgili problemi olmayan ya da askerliğini yapmış olmak,
j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
1) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
Tercihen;

a)  Büyük database sistemlerini yönetmiş olmak,

b)  NoSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c)  OCP MySQL 5 Database Administrator sertifikasına sahip olmak, ç) OCPMySQL5.1 Cluster Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

d)  PostgreSQLProfessional ve/veya PostgreSQL Master sertifikasına sahip olmak, 4. Ağ Uzmanı (2 Katı - 3 kişi)

 

a)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)  Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya1000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde ağ uzmanı/sorumlusu veya network admin olarak fiilen en az 3 yıl çalıştığını belgelemek,

c)  Cisco Certified NetworkProfessional (CCNP),CCNP Security sertifikalarından birine sahip olmak, ç) Wireless LAN, WAN, 802.1x ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d)  Routing,switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibiolmak,

e)  İşletim sistemleri ve network güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS/IPS gibi) hakkında tecrübe sahibi olmak,


f)   CCIE sertifikasına sahip olmak,

g)  Linux/Unix işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

 

5.     Grafik-Tasarım Uzmanı (2 Katı - 2kişi)

 

a) Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında en az 3 (üç) yıltecrübesi olmak,

b) Hazır şablonlar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirebilecek olmak,

c) Adobe illustrator, Photoshop, Indesign, Flash programlarına hakim olmak,

ç) Daha önce hazırlamış olduğu Logo, Banner, Katalog, Dergi veya Web Arayüzü Tasarımlarını sunabilecek,

d) Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak, Tercihen;

 

a)  HTML5,CSS3, Java Script, Action Script, Ajax konularında tecrübeli olmak,

b)  DHTML,XHTML, CSS3 entegrasyonlarında çözüm konusunda tecrübe sahibi olmak

c)  Dreamveaver,Fıreworks konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk,denge ve mizanpaj v.b.) konusunda tecrübeli olmak

d)  Coreldravv, Freehand veya lllustrator programlarından birine hakim olmak

e)  Adobe Premiere, Cyberlınk PowerDirector veya Corel Video Studio programlarından birine hâkim olmak

6.     Yazılım Uzmanı (2 Katı -4 Kişi)

 

a)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)  J2EE mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

c)  XML konusunda tecrübe sahibi olmak,ç) UML tecrübesine sahip olmak,

d)  Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

e)  RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,


f)  ECLIPSEve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

g) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN,GIT, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak, Tercihen;

a) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak,

b)   SCJPveya OracleCertified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak veya STRUTS
framework'de tecrübe sahibi olmak,

c)  Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak, ç) SOA Mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

d)  XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak, f) SJDC sertifikasına sahip olmak.

7.Mobil Yazılım Uzmanı (2 Katı -2 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) .Net4.5 Framework üzerinde C# ile Visual Studio 2010 kullanarak proje geliştirmiş olmak,

c) XMLWeb servisleri konusunda deneyimli olmak, ç) ASP.Netile uygulama geliştirmiş olmak,

d) ASP.Net MVC ile uygulama geliştirebilmek,

e)  Oracle 11g R2 üzerinde PL/SQL ve.Net tabanlı programlama (StoredProcedure, Function, Trigger)
yapmış olmak,

f)  Mobil cihazlar için (Android, iPhone) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

g) Objective - C ya da C++ ile Xcode kullanarak iOS tabanlı uygulama geliştirmiş olmak, ğ) Mono framework ve Mono Touch teknolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) XCode,Eclipse gibi geliştirme ortamlarını kullanmış olmak,

ı) Mobil uygulamaların performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgili olmak,

a)  Agiledevelopment geliştirme sürecinde bulunmuş olmak,

b)  OracleCertified Professional (OCP)Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

c)  OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun CertifiedWeb Component Develeoperforthe Java Platform sertifikasına sahip olmak,

ç) Springframework ve JPA kullanan ve 100 kullanıcı üzeri bir sistemde çalışmış olmak,

d)  Ant, Maven ve/veya Ivy araçlarından en az biri ile çalışmış olmak. 8.Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 Katı - 1 Kişi)

 

a)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)  Yazılımgüvenliği alanında tecrübeli olmak,

c) Web Standartları konularına ve protokollere (HTTPS/HTML/FTP/JS/URL/Encodings/ SQL/.Net/ PHP/ Ajax/Jqery) hâkim olmak,

ç) XSS, SQL injection önleme teknikleri, Framework çözümleri (.NET MVC, RequestValidation, JSTL, JSON, CSRF, v.b.)konularında tecrübe sahibi olmak,

d)   Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, session yönetimi ( BasicAuthentication, Windows
Authentication, OpenID, Forms Authentication, Güvenli CAPTCHAKullanımı, Kimlik Doğrulama
Stratejileri, Zararlı dosya çalıştırma, Cross Site Scripting, AccessControl, ThreadSafety, Hidden Form
FieldManipulation, ParameterManipulation, WeakSessionCookies, Blind SQLInjection, Numeric SQL
Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail OpenAuthentication, Dangers of HTML Comments,)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)  Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak ve gerekli araçları kullanabilmek,

f)  Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, PHP, ASP) hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoftve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

h)   Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları,uygulamaları ve
süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT...vb) ve orta veya büyük ölçekli
bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

ı) Web ve Uygulama Sunucularının yapılandırmaları ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a)  Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

b)  CertifiedInformation Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

c)  CEH-CertifiedEthical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak


9. Sistem Uzmanı (2 Katı - 3 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) SSL, VPN, PKI,Antivirüs , Antispam , Firewall, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 kullanıcılı Active-Directory sistemi olan bir bilgi işlem merkezinde en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

c)  Yerel Alan Ağ ( LAN ), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.IX ağteknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) MicrosoftCertifiedSystemsEngineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

d) Microsoft ExchangeServer, Microsoft Sharepoint Server, ActiveDirectory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, CertificationAutorithy, konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e)  Unix,Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f)  Veri Depolama Yönetimi alanındatecrübe sahibi olmak,

g) Sunucu, donanım ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak, ğ) Mobil işletim sistemleri (Android ve iOS) konusunda tecrübe sahibi olmak,

h)   Sanallaştırma teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, VMWare ve/veya HyperV
ürünlerinde tecrübeli olmak,

ı) LDAP sunucusu kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, Tercihen;

a)  VMware Certified Professional (VCP), VMware Certified Advanced Professional (VCAP) DatacenterAdministration, VMvvareCertified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından birine sahip olmak,

b)  OracleContent Management konusunda tecrübeli olmak,

c)  Red Hat CertifiedEngineer (RHCE)sertifikasına sahip olmak,

ç) MS SQL konusunda deneyimli olmak ve/veyaMicrosoft Certified Database Administrator (MCDBA) sertifikasına sahip olmak,

d)   Microsoft CertifiedTechnologySpecialist(MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration
sertifikasına sahip olmak,

2- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-TARİHİ

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1)  Başvuruformu,

2)  Özgeçmiş,

3)  KPSS sonuç belgesi (ÖSYM tarafından 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin belge.)


4)  Yabancı dil puanını gösteren belge,

5)  Mezun olduğu okul diploması ya da çıkış belgesi,

6)  Mesleki tecrübeye ilişkin resmi veya özel kurumlardan alınacak belge,

7)  En az iki programlama dili bildiğine dair belge,

8)  Herbir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.

15-19 Aralık 2014 tarihleriarasında Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru birşekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuruformuna eklenecektir. Elektronik ortamda yapılanbaşvurulardan ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yapılacak olansıralamaya göre sözlü sınava çağrılacak adaylara ilişkinliste 30 Aralık 2014 tarihinde (www.meb.gov.tr) adresinde yayınlanacaktır.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Elektronik ortamda eklenen belgelerincelendikten sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayınKPSS puanı (70) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun(belge teslim etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir) toplamıesas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdanbaşlanarak;

a)  SistemTakım Lideri pozisyonu için 5 aday,

b)  GüvenlikTakım Lideri pozisyonu için 5 aday,

c)  VeritabanıUzmanı pozisyonu için 10 aday, ç) AğUzmanı pozisyonu için 15 aday,

d)  GrafikTasarım Uzmanı pozisyonu için 10 aday,

e)  YazılımUzmanı pozisyonu için 20 aday,

f)  Mobil Yazılım Uzmanı pozisyonu için10 aday,

g)  BilgiGüvenliği Uzmanı pozisyonu için 5 aday, ğ) SistemUzmanı pozisyonu için 15 aday, Sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,bu kişilerin tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınav sonucunda 100tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasınagöre, yukarıda ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar adayasil olarak ilan edilecektir.

 

 

5-SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VETARİHİ

Sözlü sınav konuları pozisyonlarauygun olarak yukarıdaki özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. Sözlü sınav12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk BulvarıNo:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasındayapılacaktır.


6- SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligatyapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek adaybelirlenebilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersizsayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahisözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlemyapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göreyerleştirme yapılabilecektir.

7- İŞE BAŞLAMA

Sözlü S ınav sonucu ilan edilen listede asıl olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşmeimzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronikortamda başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ile birlikte Millî EğitimBakanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA adresindebulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

8- ÜCRET

Tamzamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlardan Sistem TakımLideri ve Güvelik Takım Lideri için sözleşme ücret tavanınınüç katı, diğer pozisyonlar için iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum,yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmayayetkilidir.

İLETİŞİMBİLGİLERİ:

Bilgiİşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon:0 (312) 413 11 82- 413 11 95

mehmet@/meb.gov.tr-iskender@,meb.gov.tr

fgunes@meb.gov.tr

Bilgiİşlem Daire Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)

Telefon: 0 (312) 413 11 91 hbozdemir@meb.gov.tr

İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü Atama Daire Başkanlığı

Telefon:0 (312) 413 17 59 - 413 17 61

www.meb.gov.tr

http://ikgm.meb.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET