gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB UZMANLIK ALIM SINAV İLANI

Millî Eğitim Bakanlığı görev yapan öğretmenlerden mülakatla Uzman ataması yapacak.

19 Şubat 2015 Perşembe 18:53
MEB UZMANLIK ALIM SINAV İLANI

6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 75 uzman alımı için başvuruların alındığını ve değerlendirmelerin 2-11 Martta yapılacak.

Milli Eğitim Uzmanlığı Sınav Kılavuzunun "3. Başvuru Şartları" başlıklı bölümün (b) bendi "Adaylık dahil başvuru tarihinin son günü itibariyle meslekte en az 5 yıl hizmeti bulunmak" şeklinde değiştirilmiştir. Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde, tek aşamada, gerçekleştirilecektir. 

Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacakları belirlemek için yapılacak sınava, aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar katılabilecektir. 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve meslek içi eğitim ve yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin“Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolarda görev yapanlardan Hukuk fakültesi mezunu ile Bakanlığımız kadrolarında Maarif Müfettişi, öğretmen, okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapıyor olmak,b) Adaylık dâhil başvuru tarihinin son günü itibariyle meslekte 5 - 10 yıl (10 yıl dahil)arasında hizmeti bulunmak,c) Yabancı dillerin birinden başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış olması kaydıyla; YDS/KPDS’den en az 30 (otuz) puan aldığına dair belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.(En yüksek dil puanından başlanarak kontenjan dahilindesıralama yapılacaktır.)  

Her alan için ayrılan kadronun 3 katı kadar adayın mülakat sınavına tabi tutulacak. Başarılı olanlar uzman olarak atanacak.

Millî Eğitim Uzmanlığı Sınav Kılavuzu için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET