gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MECLİSE PERSONEL ALIM BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı sınavla personel alacak.

03 Nisan 2015 Cuma 06:31


ADAYLARIN DİKKATİNE!

2012.8.1493 sayılı YÖK kararından, üniversitelerin sadece “Bilgi ve Belge Yönetimi”, “Kütüphanecilik”, “Arşivcilik”, “Dokümantasyon ve Enformasyon” Bölümlerinden mezun olanların Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan “Arşivci” unvanını alarak haklarından yararlanabilecekleri anlaşıldığından, “Arşivci” unvanı için “tarih bölümü” mezunlarının başvuruları alınmayacaktır. Bu yönde daha önce gelen başvurular da işleme konulmayacaktır.

Bu nedenle “Arşivci” unvanı için doğrudan ve postayla başvuru yapan “tarih bölümü” mezunlarının durumlarına uygun bir başka unvan için en kısa zamanda başvuru formunda beyan ettikleri e-posta adreslerinden insankaynaklaribaskanligi@tbmm.gov.tr e-posta adresine yeni başvuru formalarını göndererek başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınav başvuruları saat 9.30-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında alınacaktır

Sınavla alınacak personelin maaşları 666 sayılı KHK’ya göre tahakkuk ettirilecek olup diğer kamu kurumlarının maaşlarıyla arasında fark bulunmayacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı sınav ile sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.

1-     SINAV ŞEKLİ

 

Sınavın yazılı aşaması için,Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

2-     ARANAN ŞARTLAR

 

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b)  Sınav açılan kadrolar için belirtilen şartları taşımaları,

c)  İlanda belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları, gerekmektedir.

3-     BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

 

Başvurular 23.03.2015 tarihinde başlayıp 03.04.2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular, http ://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgelerle birlikte;

Şahsen yapılacak başvurular,TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No:153 Bakanlıklar / ANKARA adresine,

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar / ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-     SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a)     Aday Başvuru Formu.

b)     Öğrenim durumunu gösterir belgenin (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar denklik belgesi ile birlikte) aslı veya onaylı örneği (Mesleki eğitim gerektiren kadrolara başvuruda bulunacak lisans mezunu adaylar meslekleriyle ilgili diplomalarını da ibraz etmek zorundadır.)

c)      KPSS puanını gösterir belge.

d)     Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmiş.

e)    Kadrolar itibarıyla aranan şartlar bölümünde belirtilen ve başvuru formuna eklenmesi gereken

belgeler.

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz edilmek şartıyla Kurumumuzda onaylatılabilecektir. Sınava başvuru için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5-     SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60'ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının%40'ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

UNVAN KODU

HİZMET SINIFI

KADRO UNVANI

GÖREV YERİ

ARANAN ŞARTLAR

KPSS PUAN TÜRÜ

KADRO SAYISI

1001

EÖH

Anaokulu Öğretmeni

Ankara

Fakültelerin okul öncesi öğretmenliği veya anaokulu öğretmenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P10

2

1002

THS

Arşivci

Ankara

Fakültelerin tarih, bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik veya kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak, Osmanlıca eğitimi almış olmak (Eğitim gördüğü bölümde Osmanlıca dersi alanlar transkriptle, diğer adaylar kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları resmi belgeyle başvuruda bulunacaktır. Osmanlıca eğitimine ilişkin belge başvuru formuna eklenecektir)

P3

3

1003

YHS

Bakıcı Anne

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P94

1

1004

THS

İstatistikçi

Ankara

Fakültelerin istatistik veya istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun olmak.

P25

1

1005

THS

Kütüphaneci

Ankara

Fakültelerin bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları, arşivcilik veya kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak.

P3

4

1006

GİH

Memur

Ankara

Lisans programlarından mezun olmak.

P3

12

1007

THS

Mühendis/Elektronik

Ankara

Fakültelerin elektronik, elektrik ve elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

P3

1

1008

THS

Mühendis/Elektrik

Ankara

Fakültelerin elektrik, elektrik ve elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

P3

1

1010

SHS

Psikolog

Ankara

Fakültelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

P3

1

1011

GİH

Şoför

Ankara

En az lise veya dengi okullardan mezun olmak.

En az 5 yıllık B veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

(Sürücü belgesi fotokopisi başvuru formuna eklenecektir.)

P3

P93

P94

12

1012

THS

Teknik Yönetmen

Ankara

Fakültelerin elektrik, elektrik ve elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

P3

1


1013

THS

Tekniker

Ankara

Meslek yüksekokullarının bilgisayar alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93

4

2001

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin bilgisayar, elektrik veya elektronik alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93* P94

1

2002

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, elektrik veya elektronik alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93* P94

1

2003

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93* P94

1

2004

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin metal teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93* P94

1

2005

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin çatı sistemleri veya metal teknolojisi alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93* P94

2

2006

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93* P94

8

2007

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin elektrik-elektronik veya telekomünikasyon alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93* P94

2

2008

THS

Teknisyen

Ankara

Mesleki eğitim veren liselerin büro makineleri alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

P3* P93* P94

1

3001

GİH

Usta / Kaynakçı

Ankara

Lise veya dengi okul mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan/eğitim merkezlerinden veya ilgili kurumlardan ustalık belgesi almış olmak.

P94

1

4001

GİH

Yangın Söndürme Eri

İstanbul

En az mesleki eğitim veren liselerin itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya itfaiye mesleki eğitimi, arama ve kurtarma eğitimi veya ilk yardım eğitimi aldığını belgelemek şartıyla en az lise veya dengi okullardan mezun olmak.

(Belirtilen eğitim belgelerinden en az biri başvuru formuna eklenecektir.)

P3

P93

P94

8


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN DÜZELTME İLANI

Kurumumuza personel alınması amacıyla 16.03.2015 tarihli ve 29297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan sınav ilanının "ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR" başlıklı 6'ncı maddesindeki tabloda yer alan "KPSS PUAN TÜRÜ" bölümüne Tekniker kadrosu için P3, Teknisyen kadroları için P3 ve P93 puan türü eklenmiştir.

Meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu olup Teknisyen veya Tekniker unvanını haiz adaylar en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Bu tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET