gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MERKEZ BANKASINA BİLİŞİM UZMANI (MÜHENDİS) ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Yazılım Geliştirme, Bilişim Güvenliği ve BT Altyapı Sistemleri alanlarında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Bilişim Uzmanı (Mühendis) alınacaktır.

10 Eylül 2015 Perşembe 20:46
MERKEZ BANKASINA BİLİŞİM UZMANI (MÜHENDİS) ALINACAKTIR

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA BİLİŞİM UZMANI(MÜHENDİS) ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare MerkeziBilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Yazılım Geliştirme, Bilişim Güvenliğive BT Altyapı Sistemleri alanlarında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzeresınavla Bilişim Uzmanı (Mühendis) alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

- Türkiye'de en az dört yıllık eğitim veren veyadenkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarının Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olmak,

- 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel SeçmeSınavından 70veüzerinde KPSSP1 puanı almış olmak (KPSSP1 puanı bulunmayanların veya beyanetmeyenlerin KPSSP1 puanı 70 olarak kabul edilecektir),

- İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla soniki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az70 veya Test of English as aForeign Language (TOEFL) Internet-based Test (IBT)'den en az 84 puan almış olmak],

- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyükolmamak (12 Ekim 1985 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şartaranmaz),

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklardaaranan genel şartları taşımak.


2- SINAVLAR

 

Grup

Yazılı Meslek Sınavı

Mülakat

Sınav Konuları Ağırlıkları

Çağrılacak Aday Sayısı

Çağrılacak Aday Sayısı

l.Grup:

Yazılım Geliştirme

Bilgisayar ve İnternet 40 Programlama

İlk 200 aday (200 üncü adayla aynı puanı alan adaylar dahil)

İlk 60 aday (60 ıncı adayla aynı puanı alan adaylar dahil)

Veri Yapıları ve 20 Algoritmalar

Sistem Geliştirme ve 10 Modelleme

Veritabanı Sistemleri 20

Yazılım Mühendisliği 10

2.Grup:

Bilişim Güvenliği

Ağ Güvenliği 20

İlk 30 aday (30 uncu adayla aynı puan alan adaylar dahil)

İlk 10 aday (10 uncu adayla aynı puanı alan adaylar dahil)

Bilgisayar Güvenliği 20

Uygulama Güvenliği 20

Veritabanı Güvenliği 20

Güvenlik Açıkları 10 Tespiti

Kriptoloji 10

3.Grup:

Bilgisayar Ağları 10

İlk 30 aday (30 uncu adayla aynı puan alan adaylar dahil)

İlk 10 aday (10 uncu adayla aynı puanı alan adaylar dahil)

Bilgisayar ve Ağ 5 Güvenliği

İşletim Sistemleri 35

BT

Altyapı Sistemleri

Sanallaştırma 35 Mimarileri

Veritabanı Sistemleri 5

Veri Yapıları 5

İş Zekası ve Veri 5 Analitiği

a) Yazılı Meslek Sınavı

Adaylar yukarıdaki 3 gruptan yalnızca birinebaşvurabilecektir.

Koşulları taşıyan adayların tamamı için KPSSP1puanlarının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanlarının yüzde otuzunun toplamıalınarak belirlenecek esas puanlara göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayıdaaday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Yazılı meslek sınavı Ankara'da her grup için tekoturum halinde klasik yöntemle yapılacaktır.

Adaylar seçtikleri grup için belirlenmiş konulardansınava girecek olup, yazılı meslek sınav notu bu konuların yukarıdaki tablodabelirtilen şekilde ağırlıklandırılması suretiyle bulunacaktır.


b) Mülakat

Yazılı meslek sınavı puanına göre yukarıdaki tablodabelirtilen sayıda aday mülakata çağrılacaktır.

Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme veifade yeteneği; analitik düşünme ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerininmesleğe uygunluğu; özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık ile güncelsosyo-ekonomik konulara ilgi yönlerinden komisyon üyeleri tarafından yüz tampuan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiğipuanların ortalaması alınarak mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanıyetmişin altındaki adaylar başarısız sayılırlar. Mülakatta başarılı olan heraday için yüzlük sisteme uyarlanmış yazılı meslek sınavı puanı ile mülakatpuanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır.

c) Sınavlara İlişkin Duyurular

Yazılı meslek sınavı ve mülakata katılmaya hakkazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçları Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasındailan edilecektir.

3- BAŞVURU

a) Başvuru Tarihleri ve Şekli

Adaylar başvurularını 14 Eylül 2015 tarihinden 12 Ekim2015 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynaklarısayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yollayapacaklardır.

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkatealınmayacaktır.

b) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

- Fotoğraf

- Diploma

- Yabancı Dil Belgesi

- Özgeçmiş (Türkçe)

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tümaşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvurusırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesindeilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET