gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MERKEZ BANKASINA BİLİŞİM UZMANI (MÜHENDİS) ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Yazılım Geliştirme, Bilişim Güvenliği ve BT Altyapı Sistemleri alanlarında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Bilişim Uzmanı (Mühendis) alınacaktır.

17 Eylül 2015 Perşembe 12:44
MERKEZ BANKASINA BİLİŞİM UZMANI (MÜHENDİS) ALINACAKTIR

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA BİLİŞİM UZMANI (MÜHENDİS) ALINACAKTIR

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Yazılım Geliştirme, Bilişim Güvenliği ve BT Altyapı Sistemleri alanlarında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Bilişim Uzmanı (Mühendis) alınacaktır.

 

1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

-      Türkiye'de en az dört yıllık eğitim veren veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olmak,

-      2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 70 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak (KPSSP1 puanı bulunmayanların veya beyan etmeyenlerin KPSSP1 puanı 70 olarak kabul edilecektir),

-      İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based Test (IBT)'den en az 84 puan almış olmak],

 

-  Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak (12 Ekim 1985 ve daha sonra doğanlar. Bankamızçalışanları için bu şart aranmaz),

-  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak.


2- SINAVLAR

 

 

 

Yazılı Meslek Sınavı

Mülakat

Grup

Sınav Konuları

Ağırlıkları

Çağrılacak Aday Sayısı

Çağrılacak Aday Sayısı

 

Bilgisayar ve İnternet

40

 

 

 

Programlama

 

 

İlk 60 aday (60 ıncı adayla aynı puanı alan adaylar dahil)

1.Grup:

Yazılım Geliştirme

Veri Yapıları ve Algoritmalar

20

İlk 200 aday (200 üncü adayla aynı

Sistem Geliştirme ve Modelleme

10

puanı alan adaylar dahil)

 

Veritabanı Sistemleri

20

 

 

 

Yazılım Mühendisliği

 10

 

 

 

Ağ Güvenliği

20

 

 

 

Bilgisayar Güvenliği

20

İlk 30 aday (30 uncu adayla aynı puan alan adaylar dahil)

İlk 10 aday

2.Grup:

Uygulama Güvenliği

20

(10 uncu adayla

Bilişim

Veritabanı Güvenliği

20

aynı puanı alan

Güvenliği

Güvenlik Açıkları Tespiti

10

adaylar dahil)

 

Kriptoloji

10

 

 

 

Bilgisayar Ağları

10

 

 

 

Bilgisayar ve Ağ

5

 

 

 

Güvenliği

 

 

İlk 10 aday (10 uncu adayla aynı puanı alan adaylar dahil)

3.Grup:

İşletim Sistemleri

35

İlk 30 aday

BT

Sanallaştırma

35

(30 uncu adayla aynı puan

Altyapı

Mimarileri

 

alan adaylar dahil)

Sistemleri

Veritabanı Sistemleri

5

 

 

Veri Yapıları

5

 

 

 

İş Zekası ve Veri

5

 

 

 

Analitiği

 

 

 

 

a) Yazılı Meslek Sınavı

 

Adaylar yukarıdaki 3 gruptan yalnızca birine başvurabilecektir.

Koşulları taşıyan adayların tamamı için KPSSP1 puanlarının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanlarının yüzde otuzunun toplamı alınarak belirlenecek esas puanlara göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Yazılı meslek sınavı Ankara'da her grup için tek oturum halinde klasik yöntemle yapılacaktır.

Adaylar seçtikleri grup için belirlenmiş konulardan sınava girecek olup, yazılı meslek sınav notu bu konuların yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde ağırlıklandırılması suretiyle bulunacaktır.


b) Mülakat

Yazılı meslek sınavı puanına göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda aday mülakata çağrılacaktır.

Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği; analitik düşünme ve muhakeme gücü;davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık ile güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi yönlerinden komisyon üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin altındaki adaylar başarısız sayılırlar.Mülakatta başarılı olan her aday için yüzlük sisteme uyarlanmış yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanıbulunacaktır.

c) Sınavlara İlişkin Duyurular

Yazılı meslek sınavı ve mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçlarıBankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasında ilan edilecektir.

 

3- BAŞVURU

a)  Başvuru Tarihleri ve Şekli

Adaylar başvurularını 14 Eylül 2015 tarihinden 12 Ekim 2015 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır.

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

b)  Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

 

-      Fotoğraf

-      Diploma

-      Yabancı Dil Belgesi

-      Özgeçmiş (Türkçe)

 ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar,adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankanın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET