gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MERKEZ BANKASINA SÖZLEŞMELİ EKONOMİST ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 'Ekonomist' olarak çalıştırmak üzere adaylar aranmaktadır.

17 Eylül 2015 Perşembe 12:42
MERKEZ BANKASINA SÖZLEŞMELİ EKONOMİST ALINACAKTIR

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA SÖZLEŞMELİ EKONOMİST ALINACAKTIR

-  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 'Ekonomist' olarak çalıştırmak üzere adaylar aranmaktadır. Başarılı adayların; merkez bankası politikalarıyla ilgili bağımsız ve doğrudan araştırma yapmaları ve resmi politika oluşturma sürecine katkıda bulunmaları beklenmektedir. Adaylarda, analitik, sayısal ve yazılı ifade becerilerinin yanısıra güçlü sunum becerisi aranmaktadır.

-  Bankamızda çalışan Ekonomistler, çalışmalarını yerel ve uluslararası konferanslarda sunmaya ve akademik bültenlerde yayın yapmaya teşvik edilmektedir. Ekonomistlere araştırma ve seyahat desteğinin yanında kapsamlı ekonomik ve finansal verilere erişim imkânı da sağlanmaktadır.

-  Adayların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Atama İlkelerinde belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir.Bankamızda 'Ekonomist' unvanıyla çalışacaklara rekabetçi bir ücret ve sosyal olanaklar sunulmaktadır.

 

1 - ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

-  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-  Yurt içinde veya yurt dışında Bankanın ana faaliyet alanına giren, ekonometrik modelleme, makro iktisat ve parasal iktisat, uluslararası iktisat, finansal iktisat, endüstri iktisadı,işgücü ve demografi iktisadı konuları ile ilgili bir dalda doktora derecesine sahip olmak ya da doktora derecesini 2016 yılı sonu itibarıyla alacak olmak,

-  İyi sunum yapabilmek, çok iyi derecede analitik, sayısal ve yazım tekniklerine sahip olmak,

-  İleri düzeyde İngilizce bilmek[son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 90 veya Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (IBT)'den en az 108 puan almış olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yurt dışında İngilizce eğitim yapan üniversitelerde öğrenim görmek veya bu üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak],

- Türkiye Cumhuriyet MerkezBankasına alınacaklarda aranan genelşartları

taşımak.


2 - BAŞVURU

a)     Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

 

-      Özgeçmiş

-      Adaya ait doktora tezi ve/veya akademik çalışmalar

-      3 adet akademik referans mektubu

-      Diploma (Doktora derecesi alınmış ise)

-      Yabancı Dil Belgesi

b)     Başvuru Süresi ve Şekli

Adaylar başvurularını, istenen belgeleri pdf formatında 14 Aralık 2015 tarihi saat 17.30'a kadar ekonomistbasvuru@tcmb.gov.tr adresine göndermek suretiyle yapacaklardır.

Adaylarla ilgili referans mektupları ise ilgili akademisyenler tarafından ekonomistbasvuru@tcmb.gov.tr adresine doğrudan gönderilecektir.

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

3- MÜLAKAT

Koşulları taşıyan adaylar arasından, yaptıkları akademik çalışmaların niteliğinin Bankanın gereksinimlerine uygun ve yeterli olduğu belirlenenler Ekonomistlik değerlendirme mülakatına çağrılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Bu sürecin, başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET