gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEVLANA TUNCELİ VE UŞAK ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALINACAK

Mevlana Tunceli ve Uşak Üniversitesine Akademisyen Alınacak

10 Ekim 2014 Cuma 00:34
Mevlana Tunceli ve Uşak Üniversitesine Akademisyen Alınacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi : 24/10/2014 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO

NO

KADRO

UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

Diş Hekimliği Fakültesi

23

Yrd.Doç.

1

Klinik Bil./Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

1

 

27

Yrd.Doç.

1

Klinik Bil./Endodonti

1

 

323

Yrd.Doç.

1

Klinik Bil./Periodontoloji

1

 

2

Profesör

1

Klinik Bil./Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

Çene kırıkları, kook traksiyonları, osteomiyelistler ve deneyselhistopatolojik çalışmaları ve araştırmaları olmak.

215

Profesör

1

Klinik Bil./Ortodonti

1

Deneyimsel Diş hareketleri, TME ve Oklüzyon üzerine teknolojik çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

506

Doçent

2

Türkçe Eğitimi/Türkçe Eğitimi

1

Türkçe Dil edinimi ve Türkçe Öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

508

Doçent

2

Eğitim Bil./Rehberlik ve Psiko. Danış.

1

İnanç Tutum ve Sembolizm üzerine çalışmaları olmak.

797

Yrd.Doç.

4

İlköğretim/İlköğretim Matematik Eğ.

1

Geometri alanında doktora yapmış olmak. Finsler uzayında sasakianyapılar üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

784

Yrd.Doç.

5

Çağ. Türk Leh. Ed./Türk Leh. Ed. Güney-Batı (Azeri-Türkmen)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları veya Türk Dili ve Lehçeleri alanında doktora yapmış olmak. Oğuz ağızları üzerine çalışmaları bulunmak.

815

Yrd.Doç.

3

Tarih/Yakınçağ Tarihi

1

Osmanlı Devleti tarafından Eğitim amacıyla Avrupa'ya gönderilenler üzerine çalışmaları olmak.

293

Doçent

2

Biyoloji/Botanik

1

Bitki sistematiği, Sitogenetik Palinoloji ve Bitki anatomisi konularında çalışmaları olmak.

22

Yrd.Doç.

1

Sanat Tarihi/Bizans Sanatı

1

Doktorasını Bizans Sanatı konusunda yapmış olmak.

49

Yrd.Doç.

4

Coğrafya/Beşeri Coğrafya

1

Şehir Coğrafyası, Nüfus gelişimi ve hareketliliği konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

761

Yrd.Doç.

5

Seramik/Seramik A.S.D.

1

Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalında Sırsız Raku konusunda sanatta yeterlilik almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1059

Yrd.Doç.

3

İktisat/Uluslararası İktve İktisadi Geliş.

1

Doğrudan Yabancı yatırımcılar ve Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

480

Doçent

2

İşletme/Üretim Yönetimi ve Paz.

1

Şehir Pazarlaması üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

1157

Yrd.Doç.

3

Radyo-TV Sinema/Radyo-TV

1

İletişim Fakültesi Lisans mezunu olmak ve doktorasını İletişim Fakültesi, Radyo, TV, Sinema alanında yapmış olmak.

659

Doçent

3

Halkla İliş. ve Reklam./Halkla İlişkiler

1

Yerel Yönetimlerde Halkla ilişkiler konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

380

Yrd.Doç.

4

Şehir ve Bölge Planlama

1

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Kentsel alan kullanım dönüşümleri, Kent planlaması ve Alan kullanım Planlaması üzerine çalışmaları bulunmak.

729

Yrd.Doç.

4

Şehir ve Bölge Planlama

1

Kentsel tasarım ve Kentsel açık yeşil alanlar üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

6

Doçent

1

Kimya Müh./Proses ve Reak. Tasarımı

1

Mikroreaktör Uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak.Katalatik Reforming ve Membran Prosesleri konusunda bilimsel araştırmalar yapmış olmak.

411

Doçent

3

İnşaat/Mekanik

1

Türkiye'deki mevcut Betonarme yapıların Depremselliği ile ilgili tez ve uygulama çalışmaları olmak.

493

Profesör

1

İnşaat/Hidrolik

1

Havza su kaynakları ve kalitesi, kuraklık ve çevresel akış konularında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

39

Yrd.Doç.

1

Hemşirelik/Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

1

Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

448

Doçent

1

Antrenörlük Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi A.B.D.

1

Çinko ve Antioksidan takviye üzerine çalışmaları bulunmak.

1141

Yrd.Doç.

4

Antrenörlük Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi A.B.D.

1

Eğitsel oyunlar çalışmaları bulunmak.

1148

Yrd.Doç.

4

Antrenörlük Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi A.B.D.

1

Kayaklı koşu üzerine çalışmaları bulunmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

344

Yrd.Doç.

1

Uluslararası Ticaret

1

Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak. Genel İşletme alanında doktora yapmış olmak. Konumlandırma, Sponsorluk, Pazarlama alanında çalışmaları bulunmak.

966

Yrd.Doç.

5

Uluslararası Ticaret

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinde doktora yapmış olmak. Sosyal Politikalar ve Sosyal Sorumluluk alanlarında çalışmaları olmak.


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

- Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

DOÇENT

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLİNİK PSİKOLOJİSİ

1

Doçentliğini uygulamalı(klinik) psikolojisi alanında almış olmak.

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Kontenjan

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 10.10.2014

Son Başvuru Tarihi    : 24.10.2014

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlardahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi ve İletişim

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Fakülte/Yüksekokul/

Meslek Yüksekokulu

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

1*

Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup,Nanotoksikolojialanında çalışma yapmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Yetiştiricilik

Doçent

1

1*

Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup, Gökkuşağı, Dere Alabalığı Yetiştiriciliği veOzmoregülasyonFizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET