gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MEMUR ALIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alıyor! Bakanlığın Bünyesinde İstihdam edilmek üzere açıktan memur alımı yapılacaktır.

25 Ağustos 2014 Pazartesi 12:17
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alıyor!

Bakanlığın Bünyesinde İstihdam edilmek üzere 25 Adet açıktan memur alımı yapılacaktır.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2014 YILI AÇIKTAN MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR 


1.  GENEL HUSUSLAR: 
a.  Milli Savunma Bakanlığının memur ihtiyacının karşılanması için "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Yönetmelik"  hükümleri  doğrultusunda  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara memur temini yapılacaktır. 
b.  Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO*1’dedir. 
c.  Ön başvurular, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak ve internet dışında hiçbir başvuru  kabul edilmeyecektir.  
ç.  MSB'nin www.msb.gov.tr  resmi  internet  sitesi  üzerinden  yapılacak  başvurularda, doldurulması  gereken  ön  başvuru  formunun  bölümleri (özellikle  adayların  yazışma/e -posta adresleri,  telefon  numaraları  vb.)  tam  ve  doğru  olarak  doldurulacaktır.  İkâmet  edilen  adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir. 
d.  Ön  başvuruları  kabul  edilenlerden,  KPSS  puanlarına  göre  sıralamaya  tabi  tutulmak suretiyle TABLO*1’de belirtilen her bir unvan için 6 katı aday belirlenerek www.msb.gov.tr resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. 
e.  Başvurular,  ön  başvurusu  kabul  edilen  adayların istenilen  belgeleri  posta  yoluyla göndermeleri veya şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.  
f.  Ön başvuruda bulunan ancak, gerekli nitelikleri taşımayan adayların yerine, yedeklerden en yüksek KPSS puanına sahip adaylar çağrılacaktır. 
g.  Başvuruları  uygun  olan  adaylar;  TSK  Sivil  Memur Eğitim  ve  Sosyal  Hizmetler Komutanlığında  (SİMESKOM)  (Tandoğan/ANKARA)  21 -22  Ekim  2014  tarihinde  uygulamalı  ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır.  
ğ.  Tüm  aşamalarda  başarılı  olan  adaylar "Sivil  Memur  Adayı  Olur"  raporu  almak  üzere asker hastanesine sevk edilecektir.  h.  Adaylara  yapılacak  tüm  duyurular  (başvuru  şartlarını  taşımadığından  başvurusu  kabul edilmeyen  adayların  bilgilendirilmesi  dâhil ),  MSB'nin www.msb.gov.tr  resmi  internet  sitesi üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı yapılmayacaktır. ı.   Başvuru koşullarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları derhal iptal edilecektir.     
i.   MSB,  Gnkur.Bşk.lığı  ve  Kuvvet  Komutanlıklarında  İlk  Defa  Devlet  Memurluğuna Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Yönetmeliğinin  11/A  Maddesi  “Dehit,  malul  ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında,  almış  oldukları  merkezi  sınav  puanına,  aldığı  puanın  %10  fazlası  eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.” hükmü gereğince, şehit/gazi yakınlarının KPSS puanlarına %10 puan eklenecektir. 

2.BAŞVURU KOŞULLARI:    
a.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (21 Ekim 2014 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak)
b. Herhangi  bir  kamu  kurum  ve  kuruluşunda,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,    
c.  Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,    
ç.  Sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak,     
d.  Sınavda başarılı olan adayların, yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak, 
e.  Erkek  adaylar  için,  21  Ekim  2014  tarihi  itibarıylaaskerlik  durumu  bakımından;  askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlikten muaf tutulmuş, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,     
f.  Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,    
g.  Orta öğretim (lise) ve Ön Lisans mezunları için 2012, Lisans mezunları için 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaktır. 

3.   BAŞVURU, KAYIT KABUL VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER: 
a. Adaylar, 08*10  Eylül  2014 tarihleri arasında www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki Aday Giriş Ekranında bulunan Ön  Başvuru  Formu'nu doldurmak suretiyle kendilerine ait şifreyi oluşturarak  başvuru  işlemlerine  başlayacaklardır.  Daha  sonraki  bütün  işlemlerde  bu  şifre kullanılacaktır.     
b.  Ön  Başvuru  Formunda  doldurulan  bilgilerin  doğruluğundan  ve  sonrasında  doğabilecek hukuki  müeyyidelerden  adaylar  sorumludur.  Verilen  bilgilerin  eksik  ve  hatalı  olduğu  tespit edilenlerin başvurları işleme alınmayacaktır.    
c.  Orta öğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, Ön Lisans mezunları için 2012  yılı  KPSS sınavına  ait  KPSSP93, lisans  mezunları  için 2014  yılı  KPSS sınavına  ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.    
ç.  Ön  başvurusu  kabul  edilen  adayların  isim  listesi (her  unvan  için  belirlenecek  taban puanlar  ile  birlikte) www.msb.gov.trresmi internet adresinde tebliğ niteliğinde 12  Eylül  2014 tarihinde yayımlanacaktır.     
d. Başvurusu kabul edilen adaylar, 26 Eylül 2014 tarihine kadar posta veya şahsen müracaatla, aşağıda yer alan belgeleri MSB Personel Başkanlığında  bulunduracaklardır.  
(1)  İş Talep Formu (İnternet üzerinden hazırlanacaktır.),        
(2)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,       
(3) Öğrenim Belgesi Fotokopisi,       
(4)  2012/2014 KPSS Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi,       
(5)  Cumhuriyet Savcılığından Alınacak Adli Sicil Belgesi,       
(6)  Memur  (1)  ve  Memur  (2)  unvanına  başvuranlar,  MEB  Onaylı  Bilgisayar  Sertifikasının Fotokopisi,
7)  Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  unvanına  başvuranlar,  5188  sayılı  Özel  Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince alınan Özel Güvenlik Sertifikasının Fotokopisi,       
(8)  Dehit,  malul  ve  muharip  gazi  eş  ve  çocuklarının;  anne,  baba  veya  eşinin  şehit/gazi olduğunu gösterir belge fotokopisi,       
(9) 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş, renkli). 

e.Belgelerini   gönderen/teslim   eden   adaylardan   başvurusu   kabul   edilenlerin   listesi, 10 Ekim 2014 tarihinde www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve  bu  adaylar  21-22  Ekim  2014  tarihlerinde  yapılacak  sınavlara  (uygulamalı  ve  sözlü  sınava) çağrılacaktır.     
f.  Adayların  kendilerine  planlanan  gün  ve  saatte, sınav  yerinde  hazır  bulunmaları gerekmektedir.  

4.DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:   
a.  Uygulamalı  ve  sözlü  sınavlarda  baraj  notu  100  üzerinden  70’tir.  Uygulamalı  sınavdan        baraj notunun altında puan alan adayların adreslerine elenecek ve sözlü sınava alınmayacaklardır.  
b.   Uygulama ve sözlü sınavlar sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. 
c.  Sınavlarda  başarılı  olan  adaylara,  memurluğa  başlayabilmeleri  için  yapmaları  gereken işlemler ile gerekli belge örnekleri gönderilecektir. 

5.BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:   
a. Sınava başvuracak adaylar, Aday Giriş Ekranında gelen formu eksiksiz olarak dolduracaktır. 
b. Aday, T.C.Kimlik Numarası ve kendisi tarafından oluşturulan şifre ile tercih formuna girişini yapacaktır.     
c.  Başvurusu onaylanan adaylar, tercihlerinde değişiklik yapamayacaklardır.     

ç.  Başvuru işlemini tamamlayan aday, başvuru raporunun çıktısını alacak, sıralamaya girdiği takdirde bu çıktı ile sınava gelecektir.  


PERSONEL DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ


Başvuru sürecindeki sorunlarınız için iletişim bilgileri:
Tel No. : (0 312) 402 35 66-35 42-38 77 
Belgegeçer (Faks) No.: (0 312) 417 54 64 
Posta Adresi: MSB Personel Başkanlığı PK 06100 Bakanlıklar/ANKARA 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET