gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUĞLA SITKI KOÇMAN İLE ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIYOR

Muğla Sıtkı Koçman ile Acıbadem Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

24 Eylül 2014 Çarşamba 06:09
Muğla Sıtkı Koçman ile Acıbadem Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

Doçent

1

Radyoloji

Profesör

1

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Anatomi

Profesör

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

Çocuk Gastroenterolojisi alanında uzmanlığınıtamamlamış olmak.

Doçent

1

- Anestezi uzmanı olmak,

Algoloji üst ihtisas sahibi olmak.

1

- Çocuk Hematoloji, Onkoloji uzmanı ve çocuk kemik iliği nakli alanında deneyimli olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasında belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler.

5 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6 - Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

7 - Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Profesör

1

"Pacemaker ve Elektrofizyoloji" alanlarında uzmanlık almış olmak ve aynı alanda uluslararası yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

T.Biyokimya

Doçent

3

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak, Yara iyileşmesi ve iyonize radyasyon ile ilgili deneysel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rekve Est. Cer.

Yrd.Doç.

4

Diyabetik yara iyileşmesi ve Sildenafil sitratın nikotinle indüklenmişiskemideki etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. ve Hast.

Yrd.Doç.

4

Yeni doğan bebeklerde Perküsyon indexi normal değerleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Biyofizik

Yrd.Doç.

4

Elektrik alan ve uyarılma potansiyelleri konusunda çalışmaları olup, Uyku Sertifikasına ve PSG analiz tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Tıp Tarihi ve Etik

Yrd.Doç.

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fak.

Grafik

Grafik

Profesör

1

Alanında doktora yapmış olmak, lisansüstü çalışmalarından en az birini yurtdışında yapmış olmak ve Tipografik uygulamalar konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bil.

Tefsir

Doçent

1

Filolojik Tefsir çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğ.

Müzik Eğ.

Doçent

3

Müzik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak; piyano eğitiminde öğrenme stratejileri ve üstbiliş ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğ.

Müzik Eğ.

Yrd.Doç.

1

Müzik Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak; Keman Eğitimi ve çocuk şarkıları besteleme alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğ. Yön. Tef. Plan.ve Eko.

Yrd.Doç.

2

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak, öğretmen ve yöneticilerin etik ve etik dışı davranışları ve sosyoteknik sistem yaklaşımının eğitim örgütlerine yansımaları konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doç.

4

Sınıf Öğretmenliği doktora mezunu olmak, internet ve eğitim teknolojilerinin eğitim kalitesine etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Müh.

Maden Müh.

Yrd.Doç.

3

Cevher hazırlama alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Met. ve Malz. Müh.

Met. ve Malz. Müh.

Yrd.Doç.

3

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını metalürji veya malzeme mühendisliği alanında yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edeb.

Türk Dili ve Edeb.

Yrd.Doç.

1

Türk Halk Masalları ve Hukuku üzerine özgün çalışmaları olmak.

Fethiye İşletme Fak.

İşletme

 

Yrd.Doç.

1

Fiziksel ve sanal ortamlardaki tüketici davranışları, riskli ve kayıplı durumlardaki tüketici davranışları konularında çalışmaları olmak.

Fethiye İşletme Fak.

Turizm İşletmeciliği

 

Yrd.Doç.

4

İmaj, rekabetçilik ve inanç turizmi konularında çalışma yapmış olmak.

Beden Eğ.veSpor Y.O.

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

1

Spor Bilimleri alanında Doçent ünvanı almış ve spor federasyonu fahri çalışanlarının spor politikalarına yaklaşımları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fethiye Sağlık Y.O.

Beslenme ve Diyetetik

 

Yrd.Doç.

1

Organik kimya, fotoorganik kimya, sentetik kimya (perilen ve naftelen bazlıboyar maddeler, güneş ışınımlı fotokatalizli sentez, organometalik katalizlisentez), spektroskopi, enerji, malzeme ve suda hidrokarbon tayini alanlarında çalışmaları olmak.

Muğla Sağlık Y.O.

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

5

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak ve RoyAdaptasyon Modeli ile ilgili çalışmaları olmak.

Bodrum Denizcilik MYO

Ulaştırma Hizmetleri

Yat Kaptanlığı

Yrd.Doç.

5

Canlı Deniz Kaynakları alanında uzmanlaşmış, Kıyı yönetimi, limanlarda çevre yönetimi ve araştırma gemileri alanlarında çalışmaları olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET