gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUĞLA ÜNV. ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

T.C.MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

04 Ocak 2011 Salı 19:08
Muğla Ünv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup,  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi,  hizmet  belgesi, bilimsel çalışma  ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının  da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına,

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup,  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi,  hizmet  belgesi, bilimsel çalışma  ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına,

c) Yardımcı Doçent kadrolarına  başvuracak  adayların  başvuracakları  bölümü ve hangi yabancı dilden sınava gireceklerini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, doktora  belgesi,  hizmet  belgesi, yayın listesi ,bilimsel  çalışma  ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne  müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) İlgili kadrolara müracaat edeceklerin belirtilen kadro derecelerine atanabilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

2) Bütün adayların  Devlet   hizmetine  girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

3) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve  postadaki  gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası  Kurul  tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan  gönderim  kutusu temin edebilirler.

6) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

7)  Hizmet  Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

8) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Kimya Böl. Doçent 1 1 Elektroanalitik Kimya ve Biyoelektroanalitik Kimya  konusunda   çalışmaları olmak.
Kimya Böl. Doçent 1 1 Bitki Kimyası  konusunda   çalışmaları  olmak.
Kimya Böl. Yrd.Doç. 4 1 Enzim Saflaştırması ve Biyosensörler  konusunda   çalışmaları  olmak
Batı Dilleri ve Ed.Böl./İng.Dili ve Ed.ABD Doçent 1 1 Amerikan Edebiyatı alanında  çalışmaları  olmak.
Mütercim Tercümanlık Böl. Doçent 1 1 İletişim alanında doçent ünvanı almış olmak ve Kültür ve İmaj alanında çalışmaları  olmak
Tarih Böl. Profesör 1 1 Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında  çalışmaları  olmak.
Tarih Böl. Profesör 1 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçent ünvanını almış olmak.Türk-Macar İlişkileri alanında  çalışmaları  olmak.
Tarih Böl. Doçent 2 1 Genel Türk Tarihi alanında ve Karakalpak Türkleri hakkında  çalışmaları  olmak.
Tarih Böl. Doçent 2 1 Osmanlı Devri Menteşe Sancağı üzerine  çalışmaları  olmak.
Tarih Böl. Yrd.Doç. 5 1 Ortaçağ Tarihi ve Bizans Tarihi alanında  çalışmaları  olmak.
Türk Dili ve Edeb.Böl. Yrd.Doç. 5 1 Cumhuriyet Dönemi Romanı üzerinde  çalışmaları  olmak.
Biyoloji Böl. Profesör 1 1 Bitki Sosyolojisi alanında  çalışmaları  olmak.
Biyoloji Böl. Doçent 1 1 Hayvan  Sistematiği -Entomoloji alanında  çalışmaları  olmak.
Felsefe Böl. Profesör 1 1 Modern Felsefe ve Kant Felsefesi üzerinde  çalışmaları  olmak.
Felsefe Böl. Doçent 3 1 Epistemoloji ve  Alman  Varoluşçuluğu üzerinde  çalışmaları  olmak
Felsefe Böl. Yrd.Doç. 3 1 Estetik alanında  doktora  yapmış olmak.
Sosyoloji Bölümü Yrd.Doç. 3 1 Turizm Sosyolojisi alanında  çalışmaları  olmak.
Arkeoloji Bölümü Yrd.Doç. 3 1 Geç Akhaemenik Dönem Kuzey-Batı Anadolu Arkeolojisi hakkında  çalışmaları olmak.
Çağdaş Türk Leh.ve Edeb. Bölümü Yrd.Doç. 4 1 Kazak Türkçesi üzerine  çalışmaları  olmak.
Fizik Bölümü Doçent 2 1 Güneş Pillerinin İmpedans Spektroskopisi  konusunda   çalışmaları  olmak.
Fizik Bölümü Doçent 2 1 Faz geçişleri  konusunda  deneysel  çalışmaları  olmak.
İstatistik Bölümü Yrd.Doç. 4 1 Genetik Algoritmalar ve Bilgi Kriterleri  konusunda   doktora  yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Temel Tıp Bil.Böl./Histo-Embriyoloji ABD Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Tıpta  uzmanlık  yapmış olmak. Tıp Eğitimi alanında eğiticilik  deneyimi  olmak.
Temel Tıp Bil.Böl./Histo-Embriyoloji ABD Profesör 1 1 Sinir Bilimi Histolojisi alanında  çalışmaları  olmak.
Temel Tıp Bil.Böl./T.Biyokimya ABD Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Tıpta  uzmanlık  yapmış olmak. Moleküler Tıpta, CYP 21 polimorfizmleri, Apo E genotiplemesi ve KAH genetik risk faktörleri konularında  deneyimli  olmak.
Tem.T.Bil.B/T.Mikrobiy.ABD/Parazitoloji Doçent 1 1  
Cer.Tıp Bil.Böl/Göğüs Cer.ABD Yrd.Doç. 3 1 Özafagus Cerrahisi ve Periferik  Damar  Cerrahisi konularında  deneyimli  olmak
Dahili Tıp Bil.Bl/Halk Sağlığı ABD Profesör 1 1 Tıp Eğitimi ve Eğitim  Becerileri   konusunda   deneyimli  olmak
Dahili Tıp Bil.Bl/Halk Sağlığı ABD Yrd.Doç. 3 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı (iş sağlığı)  doktorası  yapmış,  işyerinde şiddet, mobbing, anksiyete alanlarında çalışmış olmak
Dahili Tıp Bil.Bl/T.Genetik ABD Profesör 1 1 Embriyo ve Hücre kültüründe gen Ekspresyonu alanında  çalışmaları  olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ünvanı Drc Adedi Açıklama
İşletme Bölümü Profesör 1 1 Yönetim ve Organizasyon alanında doçent olmak ve Kriz Yönetimi  konusunda çalışmaları  olmak.
Kamu Yönetimi Bölümü Profesör 1 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında  çalışmaları  olmak.
İktisat Bölümü Doçent 1 1 Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında  çalışmaları  olmak
Eğitim Fakültesi Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Eğitim Bil.Böl/Eğ.Prog.ve Öğr.ABD Profesör 1 1 Eğitim ve Öğretim  teknolojileri   konusunda   çalışmalar  yapmış olmak.
Eğitim Bil.Böl/Eğ.Prog.ve Öğr.ABD Doçent 2 1 Eleştirel Düşünme, öğrenme ve öğretme sürecine yönelik inançlar  konusunda çalışmaları  olmak.
Eğitim Bil.Böl/Eğ.Prog.ve Öğr.ABD Doçent 2 1 Özetleme ve bilgi haritaları anlamları üzerine  çalışmaları  olmak.
İlköğretim Böl/Matematik Eğ. ABD Yrd.Doç. 3 1 Matematik  uygulama  öğretmenlerinin mesleki gelişimi üzerine  çalışmaları olmak.
İlköğretim Böl/Sosyal Bil.Eğ. ABD Yrd.Doç. 5 1 Tarih öğretiminde yazma  becerisinin   kullanımı  üzerine  çalışmaları  olmak.
İlköğretim Böl/Sınıf Öğr. ABD Yrd.Doç. 5 1 Sınıf öğretmenliği alanında  doktora  yapmış olmak, okuma ve okuduğunu anlama üzerine  çalışmaları  bulunmak.
Türkçe Eğ.Böl/Türkçe Eğ.ABD Yrd.Doç. 5 1 Türkçe eğitiminde bilgi okuryazarlığı ve drama eğitimi üzerine  çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Bilgisayar Sis.Müh.Böl. Doçent 2 1 Endüstriyel otomasyon ve enstrümantasyonda  yazılım  geliştirme alanında çalışmaları  olmak.
Ağaç İşl.End.Müh.Böl. Profesör 1 1 Doçentliğini Mobilya ve Dekorasyon  Teknolojileri  alanında almış olmak, ahşap koruma alanında  çalışmaları  olmak.
Ağaç İşl.End.Müh.Böl. Doçent 1 1 Doçentliğini Mobilya ve Dekorasyon  Teknolojileri  alanında almış olmak, mobilya mühendisliği alanında  çalışmaları  olmak.
Ağaç İşl.End.Müh.Böl. Yrd.Doç. 3 1 Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği  lisans  mezunu olmak, Mobilya endüstrisinde karlılığı etkileyen faktörlerin belirlenmesi  konusunda   doktora  yapmış olmak, ağaç   malzeme , ahşap koruma ve mobilya endüstrisinde  üretim   planlaması alanında  çalışmaları  olmak.
Ağaç İşl.End.Müh.Böl. Yrd.Doç. 3 1 Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği  lisans  mezunu olmak,  ağaç   malzeme  ve mobilya mukavemeti  konusunda   doktora  yapmış olmak,  ağaç   malzeme , ahşap koruma ve mobilya mukavemeti alanında  çalışmaları  olmak.
Mühendislik Fakültesi Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Jeoloji Müh.Bölümü Doçent 2 1 Türkiye'nin temel kayaçları, magmatik ve metamorfik kayaçların petrolojisi konularında çalışmış olmak. Bkz.Açıklamalar Md.8
Jeoloji Müh.Bölümü Doçent 2 1 Volkanik ve plütonik kayaçların petrolojisi-fiziksel volkanoloji konularında çalışmış olmak.Bkz.Açıklamalar Md.8
Bilgisayar Müh.Bölümü Yrd.Doç. 5 1 Bilgisayar mühendisliği  lisans  mezunu olmak,  doğal  dil işleme, robot programlama  dilleri alanında  çalışmaları  olmak.Bkz.Açıklamalar Md.8
Bilgisayar Müh.Bölümü Yrd.Doç. 5 1 Enformasyon Bilimleri  konusunda  ve istatistiksel  yöntemlerin   hesaplamalı  dil bilimine uygulanması alanında  çalışmaları  olmak.Bkz.Açıklamalar Md.8
Su Ürünleri Fakültesi Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Su  Ürünleri  Yetiştiriciliği Böl. Doçent 2 1 Deniz Balıkları  Üretiminde  Biyoteknolojik  Uygulamalar  ve Avrupa Birliği Projelerinin Hazırlanması ve Yürütülmesi konularında  deneyimli  olmak.
Muğla Sağlık Yüksekokulu Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Fizyoterapi ve Reh.Bölümü Profesör 1 1 Ortez ve Rehabilitasyon alanında  çalışmaları  olmak.
Fizyoterapi ve Reh.Bölümü Doçent 1 1 Kadın Sağlığı ve Rehabilitasyon alanında  çalışmaları  olmak.
Beden Eğ.ve Spor Yüksekokulu Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Spor Yöneticiliği Böl. Yrd.Doç. 5 1 Rekreasyon ve yerel yönetimler alanıyla, güreş eğitim merkezleri üzerine çalışmaları  olmak.
Rekreasyon Böl. Yrd.Doç. 5 1 Kamu  kurumları  rekreasyonu üzerine  çalışmaları  olmak.
Yatağan Meslek Yüksekokulu Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Teknik Prog.Böl. Yrd.Doç. 4 1 Beton Porozitesi üzerine  lisansüstü   çalışmaları  olmak
Dalaman Meslek Yüksekokulu Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Teknik Prog.Böl. Yrd.Doç. 4 1 Akarsu Ekolojisi  konusunda   doktora  yapmış olmak.
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Ünvanı Drc Adedi Açıklama
Teknik Prog.Böl. Doçent 1 1 Makrofunguslar  konusunda   çalışmaları  olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET