gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUĞLA VE GAZİ ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAK

Üniversitelerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlan 08.05.2011 tarihli RG'de yayınlandı.

08 Mayıs 2011 Pazar 06:24
Muğla ve Gazi Üniversitelerine Öğretim Elemanı Alınacak


Muğla Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına,
AÇIKLAMALAR:
1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4 - Profösör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6 - Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”inilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
Birimi
Bölümü
ABD
Unvan
Drc
Adet
Açıklama
Edeb.Fak.
Felsefe
Felsefe
Profesör
1
1
Bilim Felsefesi alanında çalışmaları olmak.
Edeb.Fak.
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Profesör
1
1
Yeni Türk Dili alanında çalışmaları olmak.
Edeb.Fak.
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Profesör
1
1
Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fak.
Eğ.Bil.
Reh.ve Psik.Dan.
Doçent
1
1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.
Eğitim Fak.
İlköğretim
Fen Bil.Eğ.
Doçent
2
1
Temel Fen/Bilim Kavramları üzerine etkinlik yapmak ve bu alanda yayınları olmak.
Eğitim Fak.
Yab.Dil.Eğ.
İng.Dili Eğ.
Doçent
2
1
İngiliz Dili Eğitimi üzerine çalışmaları olmak
Fen Fak.
Biyoloji
Biyoloji
Doçent
3
1
Makrofunguslar konusunda çalışmaları olmak
Fen Fak.
Kimya
Kimya
Doçent
2
1
Hidrür yöntemi ile eser element tayini ve zeytin karasuyundakitoksik bileşiklerin giderimi konularında çalışmaları olmak
Fen Fak.
Kimya
Kimya
Profesör
1
1
Polimerik yapıda hidrojellerin ve eş boyutlu partiküllerin üretimi konularında çalışmaları olmak
Fen Fak.
Kimya
Kimya
Profesör
1
1
Biyoteknoloji, Enzimlerin çeşitli kaynaklardan saflaştırılmaları ve karekterizasyon ve enzimlerin endüstriyel uygulamaları ve organik sentezde kullanılmaları konularında çalışmaları olmak.
Fen Fak.
Kimya
Kimya
Profesör
1
1
Kimya Eğitiminde bilgisayar kullanımı, 3D modelleme yapma, Enzimlerin organik sentezde kullanılmaları,ve Enzim/Protein kaplanmış nano parçacık üretimi konularında çalışmaları olmak
İİBF
Çal.Ek.ve En.İl.
Çal.Ek.ve En.İl.
Doçent
2
1
Sosyal hizmetler alanında Doçent unvanına sahip olmak, risk gruplarına yönelik sosyal politikalar konusunda çalışmaları olmak
İİBF
İktisat
İktisat
Profesör
1
1
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Alanında çalışmaları olmak.
İİBF
İktisat
İktisat
Profesör
1
1
Makro İktisat alanında uzmanlaşmış olmak, Merkez Bankası politikaları ve parasal modeller ile ilgili çal.olmak.
İİBF
İktisat
İktisat
Profesör
1
1
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında çal.olmak.
İİBF
İşletme
İşletme
Doçent
2
1
Pazarlama alanında doktora yapmış olmak, yeşil pazarlama konusunda çalışmaları olmak
İİBF
U.arası İliş.
U.arası İliş.
Profesör
1
1
Avrupa Birliği, Küreselleşme ve Yurttaşlık üzerine çalışmaları olmak
Müh.Fak.
İnşaat Müh.
İnşaat Müh.
Doçent
1
1
Yapı ABD, tahribatsız muayene konusunda çalışmaları olmak
Müh.Fak.
Maden Müh.
Maden Müh.
Doçent
2
1
Cevher Hazırlama ABD, katı yakıtlar ve sülfürlü minerallerin elektrokimyası üzerine çalışmaları olmak
Su Ür.Fak.
Avl.ve İşl.Tek.
Avl.ve İşl.Tek.
Profesör
1
1
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi alanında çalışmalarda bulunmuş olmak
Su Ür.Fak.
Su Ür.Tem.Bil.
Su Ür.Tem.Bil.
Doçent
1
1
Deniz balıkları biyolojisi ve lesepsiyen balıklar konusunda uzman olmak
Su Ür.Fak.
Su Ür.Yet.
Su Ür.Yet.
Doçent
1
1
Kabuklu ve eklembacaklı yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak
Su Ür.Fak.
Su Ür.Yet.
Su Ür.Yet.
Doçent
1
1
Balık besleme, alternatif yem hammaddeleri ve balık yem sektörüyle ilgili çalışmaları bulunmak
Teknoloji Fak.
Ağaç İşl.End.Müh.
Ağaç İşl.End.Müh.
Profesör
1
1
Mobilya mühendisliği konusunda çalışmaları olmak
Teknoloji Fak.
Ağaç İşl.End.Müh.
Ağaç İşl.End.Müh.
Profesör
1
1
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktora yapmış olmak. Doğal boyalar hakkında çalışmaları olmak.
Tıp Fak.
Cer.Tıp Bil.
Kadın Hast.
Profesör
1
1
Perinatoloji yan dal uzmanı ve en az 5 yıl tüp bebek merkezi sorumluluğu yapmış olmak
Tıp Fak.
Cer.Tıp Bil.
Anes.ve Rean.
Profesör
1
1
Konjenital kardiak anestezi, pediatrik anestezi ve algolojide deneyimli olmak
Tıp Fak.
Dahili Tıp Bil.
Adli Tıp
Profesör
1
1
Tıp eğitimi ve eğitim becerileri konusunda deneyimli olmak
BESYO
Antrenörlük Eğ.
Antrenörlük Eğ.
Doçent
1
1
Doçentliğini beden eğitimi ve spor alanında almış olmak ve fiziksel uygunluk alanında çalışmaları olmak
Tur.İşl.ve Ot.YO
Doçent
1
1
Yönetim ve organizasyon alanında doçent olmak ve öğrenen örgütler konusunda çalışmaları olmak
MSYO
Doçent
2
1
Adrenal bez hormonları etkileri konusunda deneysel çalışmaları olmak
MSYO
Doçent
2
1
Doçentliğini fizyoterapi ve rehablitasyon alanında almış olmak ve Nöroşürurji ve nörolojik rehabilitasyon konularında çalışmış olmak
FASMKMYO
Doçent
1
1
Bitki hastalıklarının moleküler yöntemlerle tanısı ve bitki dayanıklılığında patojenlere karşı kullanılan kazanılmış dayanıklılık konusunda çalışmaları olmak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı(Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4)dört adet dosyayı ( Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak,, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf,nüfus cüzdanı sureti,yayın listesi,başvurdukları anabilim dalında yapmış olduklarıdoktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve varsa yabancı dil başarı belgesini,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacaklarıonaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
Duyurulur.
BİRİMİ
BÖLÜM
ABD
UNVANI
DER.
ADET
AÇIKLAMA
Atatürk Meslek Yüksekokulu
Profesör
1
1
İletken malzemeler ve polimerler alanında çalışmaları olmak.
Atatürk Meslek Yüksekokulu
Profesör
1
1
Malzemelerin elektriksel ve termal özellikleri alanında çalışmaları olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Yardımcı Doçent
3
1
Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Felsefe
Doçent
1
1
Çağdaş Amerikan Felsefesi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Psikoloji
Yardımcı Doçent
3
1
Klinik Psikoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tarih
Profesör
1
1
Yeniçağ Tarihi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Profesör
1
1
Kuzeydoğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Fransız Dili ve Edebiyatı
Yardımcı Doçent
3
1
Fransız Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Fen Fakültesi
Biyoloji
Biyoloji
Profesör
1
1
Bitki Sistematiği alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Fizik
Fizik
Profesör
1
1
Katıhal fiziği alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Kimya
Kimya
Profesör
1
1
Analitik Kimya alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Kimya
Kimya
Profesör
1
1
Organik Kimya alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Kimya
Kimya
Doçent
1
1
Anorganik Kimya alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yardımcı Doçent
3
1
Türk Halk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yardımcı Doçent
3
1
Eğitim Yönetimi ve Sivil Toplum Örgütleri alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
İşletme
Profesör
1
1
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık
Profesör
1
1
Mimarlıkta deneysel estetik ve algı davranış psikolojisi, konutta tipolojik yaklaşımlar alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık
Doçent
1
1
Erken Cumhuriyet dönemi ve modern mimarlık alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık
Doçent
1
1
Yapay ve doğal aydınlatma alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık
Doçent
1
1
Mimarlıkta programlama, değerlendirme alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Doçent
1
1
Yeni liberal kentsel politikalar ve çevre politikası alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Doçent
1
1
Kentsel dönüşüm ve kentsel ayrışma alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
(Elektrik Makinaları)
Doçent
1
1
Güç elektroniği, uydu yönelim sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Hemşirelik Esasları
Profesör
1
1
Lisansüstü eğitimini ilgili alanda yapmış, stoma ve yara bakım hemşireliği konusunda deneyimli olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı
Profesör
1
1
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı
Doçent
1
2
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Çocuk Cerrahi
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Profesör
1
1
Onkolojik cerrahi deneyimli
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Profesör
1
1
Perinatolojik cerrahi deneyimli
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doçent
1
1
Kalp transplantasyonu deneyimli
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Metabolizma
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Çocuk onkolojisi
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Çocuk nörolojisi, epilepsi konusunda deneyimli.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Profesör
1
1
Endokrinoloji
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Yardımcı Doçent
3
1
Geriatri uzmanı
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyoloji
Doçent
1
1
Moleküler genetik deneyimli
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Profesör
1
1
Turizm Ekonomisi alanında çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Doçent
1
2
Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak.
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Doçent
1
1
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Doçent
1
1
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET