gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUSTAFA KEMAL, BEYKENT, ERZİNCAN, ÜSKÜDAR, KOCAELİ, PAMUKKALE ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Mustafa Kemal, Beykent, Erzincan, Üsküdar, Kocaeli, Pamukkale Üniversitelerine Akademisyen Alınıyor. Alımlara ilişkin detay aşağıda duyurulan ilanlarda bulunmaktadır.

22 Temmuz 2014 Salı 07:34

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük : 0-326-221 33 17-18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANATOMİ

PROFESÖR

1

1

Tıp doktoru ve ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim yönetimi ve Denetimi Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

2

1

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

3

1

 

Özel Eğitim

 

Profesör

1

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Batı Dilleri ve Ed.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

1

 

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

 

Siy. Bil. ve Kamu Yön

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

 

Uluslararası Finans.

Uluslararası Finansman

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Doçent

1

1

 

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

2

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

2

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

Doçent

1

1

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Profesör

1

1

 

Nükleer Tıp

Doçent

2

1

 

Deri ve Zührevi Hast.

Doçent

2

1

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Biyoloji

Doçent

3

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

İnşaat Müh.

Hidrolik

Profesör

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

Türk Dili ve Ed.

Halk Bilimi

Profesör

1

1

Matematik

Analiz ve FonkTeo.

Doçent

2

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

Halkla İlişk. Tan.

Halkla İlişkiler

Doçent

3

1

KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

Bilgisayar Tek.

Bilgisayar Programcılığı

Profesör

1

1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Psikoloji

Prof. Dr.

2

Tıp Fakültesi Mezunu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamlamış olmak

Psikoloji

Prof. Dr.

2

Psikoloji ve PDR alanında doçentliğini almış olmak

Psikoloji

Doç. Dr.

2

Psikoloji ve PDR alanında Doktoralı olmak

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr.

1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak

Çocuk Gelişimi

Doç. Dr.

2

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak

Hemşirelik

Prof. Dr.

1

Doktorasını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak

Hemşirelik

Doç. Dr.

1

Doktorasını Halk sağlığı hemşireliği alanında almış olmak

Ergoterapi

Doç. Dr.

1

Fizyoterapi alanında lisans mezunu olup, deneyim sahibi olmak

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Doç. Dr.

1

Sağlık Yönetimi alanında uzmanlaşmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr.

1

Biyomühendislik (biyomekanik, biyomedikal işaret işleme, uygulamalı matematik, enzimler, biyorisk) İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine ve deneyimine sahip, yurt dışı ve endüstri tecrübesi olması

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi bilim alanında almış olmak, medikal görüntü inceleme ve EEG sinyal izleme alanında yayınları olmak, İngilizce dilinde ders verme yetkinliği ve deneyimine sahip olmak

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Doç. Dr.

1

Doktora ve Doçentliğini Tefsir anabilim dalında almış olmak

 

Adayların başvurdukları bölüm ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 2222

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi    1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi    1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi             1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Sistematik Akaroloji Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Tıpta Uzman Olmak ve İmmünoloji Konusunda Çalışmış Olmak

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Enzim Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Botanik

Profesör

1

1

Bitki Sistematiği Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Bölümü

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

1

5

Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine 27 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikolog

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

İkstisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

1

Maliyet Muhasebesi

Profesör

İkstisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (Türkçe)

1

Ekonometri

Yardımcı Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık (İngilizce)

2

İç Mimarlık/Mimarlık

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık (Türkçe)

1

Mimarlık

Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce)

1

Mimarlık/Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (Türkçe)

1

Mimarlık/Şehir ve Bölge Planlama

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

1

Endüstri Mühendisliği/ İşletme Mühendisliği

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

2

Grafik Tasarım

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema - TV (Türkçe)

2

Sinema - TV

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

1

Medeni Hukuk/Medeni Usul

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

1

Ceza Hukuku

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

1

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Milletlerarası Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

1

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

1

İletişim Çalışmaları

Doçent

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

2

Gazetecilik/Görsel İletişim/Görsel İletişim Tasarım/İletişim Bilimleri/İletişim Sanatları/İletişim Tasarımı/Medya ve İletişim Sistemleri

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı/İç Mimarlık/ Mimarlık

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

3

Diş Protez Teknolojisi

Yardımcı Doçent

Meslek Yüksekokulu

Makine

1

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET