gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NAMIK KEMAL VE BİNGÖL ÜNİVERSİTELERİNE PERSONEL ALINIYOR

Namık Kemal ve Bingöl Üniversitelerine akademik personel alınıyor.

07 Kasım 2014 Cuma 04:59
NAMIK KEMAL VE BİNGÖL ÜNİVERSİTELERİNE PERSONEL ALINIYOR

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖL./ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Toprak

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

3

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kürt Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

5

Klasik Kürt Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

1

3

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

1

3

 Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel Alınacaktır

(Profesör ve Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

√ Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

√ Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

√ Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

AKADEMİK KADRO İLANI

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Renal Transplantasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

IVF Sertifasına sahip olmak. Endometriozis ve BCG konusunda çalışmalar yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Köpeklerde Deneysel Oluşturulan KaraciğerToksikasyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Profesör

1

1

Köpeklerde ovarium ve uterusun postnatal morfolojik gelişimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak; Çeşitli maddelerin antimikrobiyal etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisadi gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

3

1

Türev piyasalar ve Borsalar üzerine çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

Ekonometri

Doçent

1

1

Finansal baskı endeksleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

2

1

İyi yönetişim ve Türk Dış politikası konularında uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Onkolplastik meme cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

H.pylori gastritisi ve ekstta intestinal sistemkomplikasyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

2

1

Defisit sendromlu şizofreni hastaları üzerine çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Enurezis nocturna ile ilgili biyokimyasal ve epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

2

1

Endoüroloji ve laparoskopik ürolojik cerrahiler konularında çalışmalar yapmış olmak

Çorlu Mühendislik Fak.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Konfeksiyon teknolojisi, üretim yönetimi ve iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İmmunsupresif tedavi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Doçent

3

1

Ruminantlarda fötal dönemde böbrek gelişimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

2

1

Serebral palside antropometri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak, Behçet Hastalığı üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

3

1

İsotretinoinin (retinoic acidratlarda over rezervine etkisi üzerine çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

3

1

Doksorubisin ve kadmiyum kardiyotoksisitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

3

1

Şizofreni hastalarında atipik antipsikotik kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

3

1

Bağ yetiştirme ve ıslahı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

3

1

Antideprasan ilaçlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak, İzole organ çalışmaları konusunda deneyim sahibi olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Doçent

3

1

Balkan Coğrafyası konusunda çalışmalar yapmış olmak


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET