gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NİŞANTAŞI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Nişantaşı Işık Üniversitesi Akademik Personel Alacak

20 Ağustos 2014 Çarşamba 04:46
Nişantaşı Işık Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım.

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Profesör

1

Mimari tasarım, mimari ergonomi, mimari psikoloji, mimari görsel modeller, mimari mekân simülasyonu, yeşil bina ve mimari restorasyonuygulamaları, yerel mimari çalışmaları

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - İlan edilen Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, aşağıda belirtilen özel şartları taşımayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır.

5 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayların Nişantaşı Üniversitesi Bayrampaşa Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BASVURU TARİHLERİ: 14.08.2014-01.09.2014

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İSTANBUL

Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Yrd.Doç.Dr.

1

*Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında Lisans, Radyo-TV Sinema Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Medya sektöründe iş tecrübesi olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

*Sinema TV bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Sinemada profesyonel makyaj alanında uzmanlığı olmak,

*En az 10 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Yrd.Doç.Dr.

1

*Mimarlık alanında lisans, İletişim Tasarımı alanında Yüksek Lisans ve Reklamcılık alanında Doktora yapmış olmak,

*Reklam ve Mekân algısı alanında uzmanlığı olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Yrd.Doç.Dr.

2

*İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Lisans, İç Mimarlık alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

1

*Grafik Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans mezunu ve Sanatta Yeterliliği olmak,

*En az 2 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

1

*Grafik Tasarımı Alanında Yüksek Lisans, Tasarım ve Mimari alanında Doktora yapmış olmak,

*En az üç yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

1

*Resim Alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yrd.Doç.Dr.

1

*İşletme alanında Lisans, Halkla İlişkiler Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, *Bütünleşik Pazarlama alanında uzmanlığı olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yrd.Doç.Dr.

1

*İşletme alanında Lisans, Reklamcılık ve Tanıtım alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yd.Doç.Dr.

1

*Ekonomi alanında Yüksek Lisans, İktisat alanında doktora yapmış olmak,

*En az on yıl dış ticaret alanında kamu tecrübesi olmak,

*En az üç yıl özel sektör tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd.Doç.Dr.

1

*Üretim Yönetimi alanında Yüksek Lisans, Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

*En az üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

*Medya ve İletişim Sistemleri alanında Lisans, Medya ve İletişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doç.Dr.

1

*Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Milli Güvenlik, Küreselleşme ve Ulus-Devlet konularında uzmanlığı olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

*Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Lisans, Avrupa Birliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 1 yıl Öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

*Çeşitli hibe projelerinde en az koordinatör seviyesinde görev almış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

*Siyaset Bilimi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 5 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

*Kamu Yönetimi Lisans, AB Politikaları ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında Doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

*Eğitim Bilimleri Dalında Yüksek Lisans, Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında Doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.Dr.

1

*Tıp alanında Lisans, Halk Sağlığı Anabilim dalında Uzmanlığı olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

*Sosyoloji alanında Lisans, Kadın Araştırmaları alanında Yüksek Lisans ve Sosyal Antropoloji alanında doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

*İşletme alanında Lisans ve Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak,

*En az 5 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Yrd.Doç.Dr.

1

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden lisans ve Yüksek Lisans, İletişim Bilimleri bölümünden Doktora mezunu olmak,

*En az üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Yrd.Doç.Dr.

1

*İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Prof.Dr.

1

*Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak,

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Prof.Dr.

1

*Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Yrd.Doç.

1

*İç Hastalıkları Uzmanı olmak,

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

*Radyoloji Uzmanı olmak,

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

*Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak,


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET