gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ODTÜ'YE DOÇENT ALINACAK

Üniversitenin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle belirtilen birimlerine yardımcı doçent alınacaktır.

18 Aralık 2010 Cumartesi 05:16
ODTÜ'ye Doçent Alınacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle belirtilen birimlerine yardımcı doçent alınacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, halen Üniversitemizde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak görev yapanlar hariç, diğer adayların:
a) Adayların: Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 
SINAV
MİNİMUM PUAN
KPDS/ÜDS
85
TOEFL-IBT
102
TOEFL-PBT VE TWE
610 ve 5
IELTS
7.5
ODTÜ YDYO-İYS
80
 
İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. (İngilizce dil yeterliliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.pdb.metu.edu.tr/SENATO_22.12.2009.pdf adresinden ulaşılabilir.)
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan adaylar Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
- Adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:
- Özgeçmiş ve yayın listeleri,
- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
- Onaylı dil belgesi,
- Adaylar 4 takım dosya teslim edeceklerdir.
- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALAN:
Y.DOÇ.
 
 
 
Matematik Bölümü
Uygulamalı Matematik
1
Kimya Bölümü
Fizikokimya
1
Tarih Bölümü
Yeniçağ Avrupa Tarihi
1
Tarih Bölümü
Yeniçağ Amerika Tarihi
1
 
 
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
Makine Mühendisliği Bölümü
Isı Akışkan Mekaniği
1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Elektron Mikroskobi ve Malzeme Karakterizasyonu
1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yüksek Performanslı Hesaplama
1
Maden Mühendisliği Bölümü
Maden İşletme
1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET