gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ODTÜ, UFUK, BAHÇEŞEHİR VE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

ORTA DOĞU, UFUK, BAHÇEŞEHİR VE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

14 Ağustos 2014 Perşembe 01:29

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği (Kuantum Bilgi Kuramı)

1

-

-

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği (Lazer ve TerahertzUygulamaları)

-

1

-

Biyoloji Bölümü

Nörobiyoloji

1

-

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Havacılık ve Uzay Yapıları ve Malzemeleri Mekaniği,Mikromekanik, Hesaplamalı Katı Cisim Mekaniği

-

-

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik

1

-

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Güç Sistemleri

-

-

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği

-

-

1

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

Sağlık Bilişimi ABD

Moleküler Biyoloji, Sistem Biyolojisi ve Biyoenformatik

-

1

-Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

2


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ALAN

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ya da ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak aranankriterlerdendir.

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Prof. Dr.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip olmak aranankriterlerdendir.

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip olmak aranankriterlerdendir.

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr.

1

Ölçme Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir;

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Prof. Dr.

1

Eğitim Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim

Üstün zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Çocuk Gelişiminde yapmış olmak. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim

Üstün zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

2

Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi alanındadoktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doç. Dr.

1

Eğitim Programları ve Öğretim ve bu programın yurtdışındaki dengi doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.

Eğitim Bilimleri Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

 Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuku

Ticaret Hukuku

Prof. Dr.

1

Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuku

Ticaret Hukuku

Doç. Dr.

1

Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuku

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr.

1

Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr.

1

Uluslararası İlişkiler alanında Doktora derecesine sahip olmak, uluslararası güvenlik, uluslararası örgütler, Türk dışı politikası alanlarında yayınları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Yönetim ve Orgaznizasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik

Yrd. Doç. Dr.

1

Elektrik Elektronik alanında Doktora derecesine sahip olmak, telekom ve büyük veri alanında yayın yapmış olmak, mobil telekom sektöründe üniversite ve sanayi işbirllikleri alanında tecrübe sahibi olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik

Yrd. Doç. Dr.

1

Elektrik Elektronik alanında Doktora derecesine sahip olmak, güç sistemleri alanında yayın yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

İmmünoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Viroloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, en az iki yıl yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda çalışmış olmak. /Yrd. Doç’ler için Hindex Kriteri 4 olmalıdır/TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak /BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmişNörobilim, Genetik, Kök Hücre ve RejenaratifTip, Mikrocerrahi Anatomisi, KardiovaskülerTıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak/Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak/Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Nörobilim ve beyin fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak./Yrd. Doç’ler için Hindex Kriteri 4 olmalıdır/TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak /BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmişNörobilim, Genetik, Kök Hücre ve RejenaratifTip, Mikrocerrahi Anatomisi, KardiovaskülerTıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak/ Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak /Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doç. Dr.

2

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

1. Adayın H indexi;

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri             4

bDoç’ler için H index Kriteri                     8

cProf’ler için H index Kriteri                   12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi,Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Kulak Burun Boğaz

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Kadın hastalıkları ve Jinekoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Genel cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterleri hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

BİRİM

LÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

Tıp Fakültesi

Cerrahi TıpBilimleriBölümü

Genel CerrahiAnabilim Dalı

Profesör

1

1

Cerrahi onkolojiyandal uzmanı,Endokrin veparatiroid cerrahikonusunda deneyimliolması

Tıp Fakültesi

Cerrahi TıpBilimleriBölümü

Plastik, Estetik veRekonstrüktif CerrahiAnabilim Dalı

Profesör

1

1

ız, yüz ve çenecerrahisi ile Elcerrahisiuzmank belgesiolması

Tıp Fakültesi

Dahili TıpBilimleriBölümü

Tıbbi FarmakolojiAnabilim Dalı

Profesör**

1

1

İzole gebe insanmyometriumuüzerindeilaç araşrmalarıkonusunda deneyimliolması

Tıp Fakültesi

Dahili TıpBilimleriBölümü

İç HastalıklarıAnabilim Dalı

Doçent

1

1

Tıbbi onkoloji yandaluzmanı olmak, Kanserhücre kültürleri vesitotoksisitekonularında deneyimli olması.

Tıp Fakültesi

Cerrahi TıpBilimleriBölümü

Kulak, Burun,Baz HastalıklarıAnabilim Dalı

Doçent

1

1

Helicobacter pylori vefaranjit arasındakiilişki konusundaaraşrmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi TıpBilimleriBölümü

Göz HastalıklarıAnabilim Dalı

YardımcıDoçent

4

1

Prematüre retinopatisivVitreoretinalcerrahi alanındadeneyimli olmak.Vitreoretinal cerrahialanında yurtdışıeğitimi almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili TıpBilimleriBölümü

Çocuk Sağğı veHastalıklarıAnabilim Dalı

YardımcıDoçent

5

1

Pediatrik hematolojionkoloji uzmankbelgesi olması,Pediatrik lösemilerdeminimal reziduelhastalığın flowsitometrik analizikonusunda eğitimalmış ve sertifikasıolması.

Tıp Fakültesi

Cerrahi TıpBilimleriBölümü

Tıbbi PatolojiAnabilim Dalı

YardımcıDoçent

3

1

Pheochromocytomakonusunda deneyimli,nefropatoloji itimive yapabilirlik belgesiolması

Mühendislik-MimarkFakültesi

BiyomedikalMühendisliğiBölümü

BiyomedikalMühendisliğiAnabilim Dalı

YardımcıDoçent

4

1

Biyomedikal Bilimlerialanında doktoraderecesine sahip,lazerin klinikuygulamaları, lazer-doku etkileşimi,fotodinamik terapikonularındauzmanğının veyayınlarınınbulunması,mikrobiyoloji vehistoloji alanındaçalışmalarının olmasıve deney hayvanlarıalanında çalışabileceksertifikaya sahipolması

Sosyal ve BeşeriBilimler Fakültesi

TarihBölümü

Yeniçağ TarihiAnabilim Dalı

Profesör

1

1

Osmanlı dönemiBalkan tarihi alanındaçalışıyor olmak, iyiderecede Bulgarcabilmek

Sosyal ve BeşeriBilimler Fakültesi

FelsefeBölümü

Felsefe TarihiAnabilim Dalı

Doçent

1

1

Max Horkheimer veEdmund Husserlüzerine çalışmışolmak

Sosyal ve BeşeriBilimler Fakültesi

Bilgi veBelgeYönetimiBölümü

Bilgi Yönetimi veTeknolojisi AnabilimDalı

YardımcıDoçent

4

1

Sosyal ağlar ve bilgihizmetleri,bibliyometri ve dijitalyerliler alanındaçalışıyor olmak

Sosyal ve BeşeriBilimler Fakültesi

PsikolojiBölümü

Klinik PsikolojiAnabilim Dalı

YardımcıDoçent

5

1

Sağk psikolojisialanında akademik vepratik çalışmalaryapmış olmak

İslami İlimlerFakültesi

İslam Tarihive SanatlarıBölümü

rk İslamEdebiyatı ve İslamSanatlarıAnabilim Dalı

YardımcıDoçent

4

1

Ferahnameler üzerineçalışmış olmak

 

• 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Tıp Fakültesine ait kadrolara (** işaretli olan hariç) başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

• Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET