gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ODTÜ ÖĞRTEYİM ÜYESİ ALIYOR

ODTÜ'de Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır. 01.11.2010

01 Kasım 2010 Pazartesi 11:33

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, halen Üniversitemizde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak görev yapanlar hariç, diğer adayların:
a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 
SINAV
MİNİMUM PUAN
KPDS/ÜDS
85
TOEFL-IBT
102
TOEFL-PBT VE TWE
610 ve 5
IELTS
7.5
ODTÜ YDYO-İYS
80
 
İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. (İngilizce dil yeterliliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.pdb.metu.edu.tr/SENATO_22.12.2009.pdf adresinden ulaşılabilir.)
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
-Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
-Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:
-Özgeçmiş ve yayın listeleri,
-Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
-Onaylı dil belgesi,
-Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.
-Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALAN
PROF.
DOÇ.
Y.DOÇ.
 
 
 
 
 
Matematik Bölümü
Sayısal Analiz
-
-
1
Kimya Bölümü
Organik Kimya, Biyokimya ve Organometalik Kimya
-
-
1
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji
1
-
-
Fizik
Matematiksel Fizik
1
-
-
Fizik
Deneysel Katıhal Fiziği
-
-
1
 
 
 
 
 
MİMARLIK FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlık Bölümü
Mimarlık Temel Eğitim Kuramı ve Tasarımı, Mimarlık Kültürüne Giriş ve Kuramları
-
1
-
 
 
 
 
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makina Mühendisliği Bölümü
İmalat Konstrüksiyon
1
-
-
Çevre Mühendisliği Bölümü
Su Kaynakları ve Havza Yönetimi
-
-
1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Grafiği ve Yüksek Dinamik Aralıklı
Görüntü İşleme
-
-
1
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Mikrobiyolojisi
-
-
1
 
 
 
 
 
İŞLETME FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşletme Bölümü
Nicel Karar
-
-
1
İktisat Bölümü
İktisat Tarihi
1
-
-
 
 
 
 
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
-
-
1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET