Öncekiler Sonrakiler

ODTÜ ÖĞRTEYİM ÜYESİ ALIYOR

ODTÜ'de Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır. 01.11.2010

01 Kasım 2010 Pazartesi 11:33

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, halen Üniversitemizde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak görev yapanlar hariç, diğer adayların:
a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 
SINAV
MİNİMUM PUAN
KPDS/ÜDS
85
TOEFL-IBT
102
TOEFL-PBT VE TWE
610 ve 5
IELTS
7.5
ODTÜ YDYO-İYS
80
 
İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. (İngilizce dil yeterliliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.pdb.metu.edu.tr/SENATO_22.12.2009.pdf adresinden ulaşılabilir.)
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
-Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
-Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:
-Özgeçmiş ve yayın listeleri,
-Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
-Onaylı dil belgesi,
-Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.
-Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALAN
PROF.
DOÇ.
Y.DOÇ.
 
 
 
 
 
Matematik Bölümü
Sayısal Analiz
-
-
1
Kimya Bölümü
Organik Kimya, Biyokimya ve Organometalik Kimya
-
-
1
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji
1
-
-
Fizik
Matematiksel Fizik
1
-
-
Fizik
Deneysel Katıhal Fiziği
-
-
1
 
 
 
 
 
MİMARLIK FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlık Bölümü
Mimarlık Temel Eğitim Kuramı ve Tasarımı, Mimarlık Kültürüne Giriş ve Kuramları
-
1
-
 
 
 
 
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makina Mühendisliği Bölümü
İmalat Konstrüksiyon
1
-
-
Çevre Mühendisliği Bölümü
Su Kaynakları ve Havza Yönetimi
-
-
1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Grafiği ve Yüksek Dinamik Aralıklı
Görüntü İşleme
-
-
1
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Mikrobiyolojisi
-
-
1
 
 
 
 
 
İŞLETME FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşletme Bölümü
Nicel Karar
-
-
1
İktisat Bölümü
İktisat Tarihi
1
-
-
 
 
 
 
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
-
-
1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET