gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ONDOKUZ MAYIS ,BALIKESİR, TRAKYA, İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Ondokuz Mayıs ,Balıkesir, Trakya, İstanbul Şehir Üniversitesine Öğretim Üyesi Alınacak

11 Ağustos 2014 Pazartesi 00:14
Ondokuz Mayıs ,Balıkesir, Trakya, İstanbul Şehir Üniversitesine Öğretim Üyesi Alınacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bil. Böl./Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Beyin ve Sinir Cer.

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYATFAKÜLTESİ

Türk Dili ve Ed. Böl./Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

 


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

İnsan ve Toplum Bilimleri

Sosyoloji

Tarihsel Sosyoloji, Din Sosyolojisi ve Siyaset Sosyolojisi

Prof. Dr.

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Başvuracak adayların yurtdışında doktora yapmış olmaları istenmektedir.

Başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM ADRESİ

T: 44 44 0 34/9282    F: 0216 474 53 53    e-posta: itbf_info@sehir.edu.tr


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Profesör ve Doçent alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, başvuruların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI/ADET

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK

Profesör

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PERİODONTOLOJİ

Doçent

1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektir.

1 - Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı

Prof.

Açıklama

Doçent

Açıklama

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Histoloji-Embriyoloji

 

 

1

Stereolojik çalışmalar yapmış olmak. İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Radyoloji

 

 

1

İngilizce Tıp programında çalıştırılmak üzere

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Hastalıkları

 

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

Türkiye’de çok partili hayata geçiş süreci ve tarih yazıcılığı konularında çalışmaları olmak

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

1

Moleküler biyoloji vemikrobiyal filogeni konusunda çalışmaları olmak

 

 

Felsefe

1

 

 

 

Botanik

1

Bitkilerde besin ekonomisi ve vejetasyon konusunda çalışmaları olmak

 

 

Nükleer Fizik

 

 

1

 

Yakınçağ Tarihi

 

 

1

Osmanlı döneminde Balkanlar konusunda çalışmaları olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

1

 

 

 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

1

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

 

 

1

Bina bilgisi alanında doktorasını yapmış olmak

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup doktorasını bu alanda yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği lisans mezunu olmak

 

 

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

 

 

1

Duyuların açılması, özerklik, bireysel farklılıklar konularında çalışma yapmış olmak

Eğt. Yön. Tef. Plan ve Ekonomisi

 

 

1

 

Sınıf Öğretmenliği

 

 

1

 

Müzik Eğitimi

 

 

1

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

Doçentliği beşeri coğrafya alanında almış olmak

İlahiyat Fakültesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

1

 

Mühendislik Fakültesi

Fotogrometri

 

 

1

 

Mekanik (İnşaat)

 

 

1

Dinamik stabilite konusunda çalışma yapmış olmak

Malzeme Bil. ve Mühendisliği

 

 

1

 

19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı

Geleneksel Türk Müzikleri

 

 

1

Türk müziği ile ilgili çalışmaları olmak

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak ve Uzay Mühendisliği

1

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak

İktisat Teorisi

1

Mikrofinans konusunda çalışma yapmış olmak

 

 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET