gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖSYM BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 4 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

12 Ağustos 2011 Cuma 08:38
ÖSYM Bilişim Personeli Alacak

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince;
ÖSYM  Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

upload/osymbilisimpersoneli-ilaniyeni082011-2.pdf tıklayınız...

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET