gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZYEĞİN İSTANBUL AREL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Özyeğin İstanbul Arel Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

28 Şubat 2015 Cumartesi 06:32

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

Plastik Sanatlar Bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Kafkasya’da İslam’ın Yayılma Tarihi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji veReanimasyon

Yardımcı Doçent

5

1

Genel ve spinal anestezininsezeryan ile doğan bebeklerin organ fonksiyonları üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

4

1

İfade ve Basın Özgürlüğü ve Siyasal Halkla İlişkiler konularında çalışmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

4

1

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilimi, İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

4

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak.


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI İÇİN ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör/Doçent

1

Doçentliğini "Biyoloji" alanında almış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İng.)

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

"Bilgisayar Mühendisliği" Yüksek Lisansı ve "Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği" alanında doktorasını bitirmiş olmak. Belgelendirmek koşulu ile alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Gazetecilik", "Radyo, Televizyon ve Sinema" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Medya ve İletişim Sistemleri

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "İletişim", "Gazetecilik" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Halkla İlişkiler ve Tanıtım " Anabilim Dalında yapmış olmak.

Radyo, Sinema ve Televizyon

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Radyo, Sinema ve Televizyon" Anabilim Dalında yapmış olmak. Stüdyo uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik

Profesör/Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Turizm İşletmeciliği" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda yapmış olmak

Sağlık Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesinden mezun olmak ve Uzmanlığını "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" Anabilim Dalında yapmış olmak.


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Doçent

Yrd.

Doç.

Açıklama

İşletme

Bankacılık ve Finans

 

2

Doktorasını Finans alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

İktisat

 

1

Doktorasını Ekonomi alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

İşletme

 

1

Doktorasını Pazarlama alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

1

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

İşletme

 

1

Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İktisat

1

 

Finansal Ekonomi konusunda doktora yapmış olmak ve Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında olup Finans Bilim alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Yatırımlar, Varlık Değerleme, Döviz Kurları, Fon Yönetimi, Portföy Kuramı ve Yönetimi, konularında uzmanlaşmış olmak. En az 6 yıl yurtdışında akademik ve endüstriyel araştırmalar yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ile gösterebilmek.

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

 

1

Doktorasını Yöneylem araştırması alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Gürbüz optimizasyon alanında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

1

Doktorasını nano ölçekli optik haberleşme alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Nano ölçekli ve kablosuz haberleşme alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak

Hukuk

Özel Hukuk

 

1

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku alanında doktorasını tamamlamış, iyi derecede İngilizce bilen, hukuk fakültesi mezunu olmak

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

1

Tercihen yurtdışında "Siyaset Bilimi ve Ekonomi" alanında doktora yapmış olmak

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

1

Tercihen yurtdışında doktorasını yapmış, Karşılaştırmalı Siyaset alanında uzman olmak. Politik Sosyoloji ve küreselleşme alanında dersler verebilmek.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

1

Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora eğitimlerinden birini Havacılık Yönetimi alanında almış olmak,

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilot Eğitimi

 

1

Havacılık & Uzay Mühendisliği, Uçak mühendisliği alanlarında Doktora sahibi olmak veya en az PPL seviyesinde pilot lisansına sahip olup, herhangi bir alanda Doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

1

Lisans veya Yüksek Lisansını Turizm ve Otel İşletmeciliğinde, Doktorasını Turizm ve Otel İşletmeciliği veya Muhasebe Finans alanında ve en az bir derecesini yurtdışında almış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET