gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PAMUKKALE TURGUT ÖZAL VE HİTİT ÜNİVERSİTELERİ PERSONEL ALIYOR

Pamukkale Turgut Özal ve Hitit Üniversiteleri Personel Alıyor

25 Ekim 2014 Cumartesi 06:28
Pamukkale Turgut Özal ve Hitit Üniversiteleri Personel Alıyor

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

2

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Fizyoterapi ve Reh.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25 ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,

2. İki adet fotoğraf,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5. Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Program/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Profesör

1

Anayasa Yargısı alanında uzmanlaşmış olmak

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

İflas sebepleri konusunda doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlığını almış olmak

Anatomi

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Anatomi Uzmanlığını almış olmak

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak, Yükseköğretim Kurumunda en az 20 yıllık tecrübeye sahip olmak

Doçent

1

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalında yan dal yapmış olmak

Doçent

1

Neonatoloji Bilim Dalında yan dal yapmış olmak

Halk Sağlığı

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Halk Sağlığı alanında uzmanlığını almış olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kardiyovasküler Cerrahi

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Politikası

Doçent

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

Hidrolik ve su kalitesi modelleme alanında doktora yapmış olmak, Doçentlik unvanını Hidrolik alanında almış olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Kimya Mühendisliği yakıt pilleri alanında doktora yapmış olmak, Doçentlik unvanını Enerji Sistemleri ve Termodinamik alanında almış olmak

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI /

PROGRAMI

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAK.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

TÜRK İSLAM SANATLARI ABD

Prof.

1

1

Klasik dönem İslam mimari sanatında kalem işleri,İslambahçe kültürü ve tezhibsanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İSLAM FELSEFESİ ABD

Doç.

1

1

İslam Siyaset Felsefesi ve Metafiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

 

Doç.

1

3

Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde doktora yapmış olmak ve ilgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

1

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

1

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Doç.

1

2

İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ ABD

Doç.

1

1

Protez kapak hastalıkları ve atrialfibrilasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

PSİKOLOJİ

 

Yrd. Doç.

1

2

Klinik Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

1

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

1

3

İlgili Fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Yrd. Doç.

2

3

İlgili Fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ABD

Yrd. Doç.

1

2

Kronik sinüzit ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD

Yrd. Doç.

1

3

Obsesif kompulsif bozukluklar ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI ABD

Yrd. Doç.

1

3

Keratokonus alanı ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ABD

Yrd. Doç.

1

3

Artroskopik ameliyatlar sonrası ağrı yönetimi ile ilgili çalışmaları olmak

TIP FAK.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ ABD

Yrd. Doç.

1

3

Tıp doktoru olmak veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.

TIP FAK.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD

Yrd. Doç.

1

4

Akciğer tutulumlu Behçet hastalığı ile ilgili çalışmaları olmak.

SAĞLIK Y. O.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

HEMŞİRELİK

 

Yrd. Doç.

1

3

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve Halk sağlığı alanına doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

BESLENME VE DİYETETİK

 

Yrd. Doç.

1

3

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

Yrd. Doç.

2

3

Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

SOSYAL HİZMET

 

Yrd. Doç.

1

3

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK Y. O.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

Yrd. Doç.

1

4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE

SPOR Y. O.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ ABD

Yrd. Doç.

1

4

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktora yapmış olmak ve profesyonel futbol taraftarlarının stadyuma katılımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.

Yrd. Doç.

1

1

Sigortacılıkta Stres Testleri konusunda doktora yapmış olmak ve Sigortacılık konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

HUKUK

SOSYAL GÜVENLİK PR.

Yrd. Doç.

1

1

Küresel Sosyal Politika araçlarından İnsana yakışır iş konusunda doktora yapmış olmak ve Eğitim-İstihdam konusunda araştırmalar yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR.

Yrd. Doç.

1

1

İç su fitoplanktonu ve mevsimseldeğişimi üzerine doktora tezi yapmış olmak ve Kıyı bölgesi algleri ve Torf (bitki kalıntıları)üzerindeki diatomelerin mevsimseldeğişimi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

SUNGURLU MYO

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET PR.

Yrd. Doç.

1

3

Yönetim muhasebesi alanındaherşey dahil sistemi'nin müşteri karlılık analizi konusunda doktora yapmış olmak.

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MYO

ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.

Yrd. Doç.

1

3

Elektronik burunlu denetim sistemleri konusunda doktora yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET