gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİ İÇİN DENETİM PERSONELİ EĞİTİM VE SINAVI YAPILACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şartları uygun kendi personeli arasından Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 27 Kasım– 5 Aralık 2014 tarihleri arasında Denetim Personeli Eğitimi ve eğitim programına müteakip sınav yapılacağını duyurdu.

08 Eylül 2014 Pazartesi 00:45
PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİ İÇİN DENETİM PERSONELİ EĞİTİM VE SINAVI YAPILACAK

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

DENETİM PERSONELİ SINAV İLANI
1. GENEL ESASLAR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 27 Kasım – 5 Aralık 2014 tarihleri arasında Denetim Personeli Eğitimi ve eğitim programına müteakip sınav yapılacaktır.

2. BAŞVURACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
2.1. Genel Şartlar:
a) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetiminden sorumlu Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü veya il müdürlüklerinde çalışıyor olmak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 ila 266 ncı maddelerinde düzenlenen veya 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
d) Göreviyle ilgili aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

3. BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
3.1. Başvurular, 19/09/2014 günü saat 23.59’a kadar Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (http://sug.sanayi.gov.tr) ile Personel Dairesi Başkanlığının (http://personel.sanayi.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 
yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
3.2. İlanda belirtilen şartları taşımayanların başvuruları ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (http://sug.sanayi.gov.tr) ile Personel Dairesi Başkanlığının (http://personel.sanayi.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. DENETİM PERSONELİ SINAVI
4.1. Denetim personeli sınavı, 30’u teknik eğitim, 20’si hukuk eğitimi konularından olmak üzere toplam 50 sorudan oluşacaktır.
4.2. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. 
Bakanlığımız personeline duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET