gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PROJE YÖNETİMİ VE DESTEK BİRİMİ’NE FİNANS YÖNETİMİ UZMANI ALIMI İŞ İLANI

Sağlık Bakanlığı’nca yürütülecek olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında, Proje Yönetim Destek Birimi’ne Finans Yönetimi Uzmanı alınacaktır.

25 Aralık 2010 Cumartesi 21:42
Proje Yönetimi ve Destek Birimi’ne Finans Yönetimi Uzmanı Alımı İş İlanı

Görev Ünvanı: FİNANS YÖNETİMİ UZMANI
Başvuru Kodu: FYU

Sağlık Bakanlığı’nca yürütülecek olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında, Proje Yönetim Destek Birimi’ne Finans Yönetimi Uzmanı alınacaktır.

Kısa Görev Tanımı:

 • Proje faaliyetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve sağlam bir mali yönetim sistemi kurarak proje yönetimi konusunda Direktöre destek vermek;  projenin mali yönetimine yönelik genel sorumluluğa sahip olmak
 • Satınalma ve Sözleşme İzleme Uzmanları ile birlikte Dünya Bankası’na iletilecek olan Yıllık İş Programları ve Bütçeleri hazırlamak
 • Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatına sunulacak olan Yıllık Yatırım Programı ve Genel Bütçe tekliflerini hazırlamak
 • Bütçe uygulamalarını izlemek ve düzenli aralıklarla gerekli revizyonları yapmak
 • Tedarikçiler, yükleniciler, danışmanlar ve PYDB arasında yapılan sözleşmelerin mali ve idari hususlarını yönetmek
 • Gerekli olduğunda ihale tekliflerinin ve önerilerin değerlendirilmesi sürecine katılmak
 • Sözleşme taslaklarını mali yönetim ve finansman kaynakların yeterliliği açısından kontrol etmek ve onaylamak
 •  Tedarikçi, danışman ve yüklenicilere yapılacak ödemelere ilişkin belgelere son halini vermek ve bunları denetlemek
 • Dünya Bankası tediye rehberi ve ilgili Türk mevzuatının doğru uygulanmasını sağlamak; bu amaca yönelik günlük bazda yapılan faaliyetleri yönetmek
 •  Özel Hesabı kullanmak ve sözleşme yapılması ile münferit faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan para akışını izlemek
 • Nakit akışı planlaması yolu ile fonların zamanında ve maliyet etkin olarak sağlanabilmesi için proje banka hesaplarını izlemek
 • Sözleşmelerin mali açıdan zamanında uygulanabilmesini sağlamak için ikraz bütçesinin mevcudiyetini ve genel bütçe tahsisleri ile serbest bırakımları izlemek
 • Mali tabloları ilgili tarafların talep ettiği şekilde hazırlamak, analiz etmek ve denetlemek
 • Dünya Bankasına sunulacak Mali Yönetim Raporlarını ve ilerleme raporlarının mali kısımlarını hazırlamak
 • Dünya Bankası mali yönetim sistemi içerisinde farklı amaçlar için düzenli mali raporlama sağlamak ve Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ile diğer ilgili Türk makamlarına sunulacak mali raporları hazırlamak
 • Bağımsız denetçiler tarafından yapılacak denetimlerde raporlar ve diğer ilgili belgelere erişimi sağlamak
 • Dünya Bankası mali yönetim ve tediye politikaları ile rehberlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak
 • İzleme ve değerlendirme amaçlarına yönelik olarak mali ve idari göstergeler geliştirmek

 

Adayda Aranan Özellikler:

Finans Yönetimi Uzmanı, şu niteliklere sahip olacaktır;

 • Ekonomi iş idaresi, finans veya ilgili bir alanda üniversite mezunu,
 • En az 5 yıllık mesleki deneyim,
 • Devlet mali sistemi konusunda deneyim ve bilgi tercih nedeni olacaktır,
 • Finans yönetimi ve raporlama konusunda en az 2 yıllık deneyim,
 • Uluslar arası yatırım ve kalkınma kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde deneyim ve Dünya Bankası Satınalma, Finans Yönetimi ve Tediye Usullerinin uygulanması konusunda deneyim tercih nedeni olacaktır,
 • Mali tabloların hazırlanması, analizi ve süpervizyonu konusunda deneyimli
 • Tercihen iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce,
 • İlgili mesleki yazılımların ve ofis yazılımının, özellikle de mali analiz ve muhasebe yazılımlarının kullanımı konusunda iyi bilgisayar becerileri,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirtmiş olmak,
 • Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş yüküne hazır olmak.
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Ankara’da yerleşik olmak (yerleşmeyi kabul etmek).

 

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 10.01.2011 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE (SAAT 18.00) KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

E-POSTA: trhealth@saglik.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET