gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PTT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

PTT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

24 Nisan 2012 Salı 01:03

PTT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. PTT Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, giriş sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 26-27 Mayıs 2012  (Cumartesi-Pazar) tarihinde yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğü Etlik Cad. No: 12, (Altındağ Kaymakamlığı yanı) Dışkapı ANKARA adresidir.

C) Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak, 2) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, 3) Karakter ve yasam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak. Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir. 4) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, akıl hastalığı ve vücut sakatlığı bulunmamak, 5) OSYM tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 150 aday içerisinde bulunmak. (150. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabileceklerdir.) 6) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak, Sınava ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler, www.ptt.gov.tr adresinden, PTT Teftiş Kurulu Başkanlığına ait 0 312 3095150 no.lu telefondan, PTT Başmüdürlükleri ile PTT Merkez Müdürlüklerinden, "PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu" ise www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir.

İlan olunur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET