gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE KAPSAMINDA DANIŞMAN ALIM İLANI

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere danışman alınacaktır.

21 Mart 2015 Cumartesi 21:07

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA DANIŞMAN İSTİHDAMI DUYURUSU
 
İkraz No: 7717-TU 
Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi  
Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015
Başvuru Kodu: SSYYDP/SGGM/2015/CS/ A.1.1.1 /IC/01 Danışman Kameraman 
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 21/01/2015
Son Başvuru Tarih ve Saati: 04/02/2015 -18:00
 
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere danışman alınacaktır.
 
Beklenen Hizmetler:
Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, danışmandan talep edilen işler, aşağıda ifade edilmiştir.
Kameraman
Gerekli hallerde resmi toplantılara katılmak ve yapılan toplantılar hakkında görev yaptığı birim amirine bilgi vermek,
Katıldığı toplantıları kayıt altına alarak Sağlık Bakanlığı ile Medya Kuruluşları arasındaki bağlantıyı sağlamak,
Birimden çıkan doküman ve bilgilerin diğer bölümlere olan akışını sağlamak ve bunların takibini yapmak. Aynı zamanda bölümden çıkan dokümanları diğer bölümlere ulaştırmak ve bölümlerin bilgilendirilmesini sağlamak,
Gerektiğinde saha gezilerine katılarak sorumlu olduğu yöneticinin toplantı ve gezilerini kayıt altına almak.
Aranılan Nitelikler: 
Kameraman
1.Alanı ile ilgili asgari lise mezunu olmak,
2.Tercihen iyi derecede İngilizce bilmek
3.Asgari 5 yıllık mesleki tecrübesi bulunmak,
4.MS Office, Edius ve Adobe Photoshop, After Effects, programlarına hakim olmak,
5.Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,   
6.Seyahat engeli olmamak.
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Kodunu: (SSYYDP/SGGM/2015/CS/A.1.1.1/IC/01 Danışman Kameraman) içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 04.02.2015 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
 
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
 
Başvuru İletişim e-mail adresi: basin@saglik.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET