gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAHİL GÜVENLİK SÖZLEŞMELİ ER ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI

Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Başvurular 31 Ekim - 14 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

02 Kasım 2014 Pazar 18:55
SAHİL GÜVENLİK SÖZLEŞMELİ ER ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI

SÖZLEŞMELİ ER ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI


Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Başvurular 31 Ekim - 14 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az 8 yıllık ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silâhaltında bulunan adaylar ile 31 Ekim 2014 tarihi itibarıyla (31 Ekim 2011 ve sonrasında terhis olanlar) terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla 25 yaşını (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar) bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır. (Adaylar; diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılabilecek/yerleştirilebilecektir.) 
2. Başvurular 31 Ekim - 14 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru esasları müteakip maddelerde açıklanmıştır. 
3. 2014 yılı içinde yapılan başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Başvuran adayların sayısının bir defada sınav yapılabilecek aday sayısı kapasitesinin üzerinde olması halinde idarece alınacak karara istinaden ilave sınav icra edilebilecek ve bu maksatla sınav grupları oluşturulabilecektir. Adaylar, bu kılavuzda belirtilen tarihlerde yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2014 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara da çağrılacaktır. Birden fazla sınav planlanması halinde, sınavlara çağırılacak adayların grupları sınava ilk başvuran adaydan itibaren belirlenecektir. Sınava adayların çağırılması Sahil Güvenlik Komutanlığının Genel Ağ (İnternet) sayfası üzerinden yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylar, sınav tarihlerinin ilanlarını Genel Ağ (İnternet) sayfası üzerinden takip etmekle sorumludurlar.) 2014 yılının son sınavına da Genel Ağ (İnternet) sayfası üzerinden çağrılmayan adayların, “şartları taşımaları halinde” 2015 yılında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. 
4. Başvuruları uygun olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri (FKT) ve mülakat sınavları Sahil Güvenlik Komutanlığı/ANKARA’da, 25-28 Kasım 2014 tarihleri arasında icra edilecektir. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere asker hastanelerine sevk edilecektir.
5. Temin edilen adaylar; sözleşmeli er statüsünde Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer birliklerine tertip edileceklerdir. Bu personel, belirli bir süre sonunda istedikleri takdirde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uygun görmesi halinde Sahil Güvenlik Komutanlığının farklı bölgelerindeki yüzer birliklerde görev yapabileceklerdir. 
6. Kılavuzun tamamını okumadan başvuru yapmayınız. Başvuru esnasında doldurulan formlardaki bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. 
7. Sözleşmeli er olacak adayların sorabileceği sorulara yönelik detaylı olarak hazırlanan “Sözleşmeli Erbaş ve Er Bilgi Broşürü” EK-G’dedir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET