gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAKARYA BARTIN VE AFYON ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Sakarya Bartın ve Afyon Üniversitelerine Öğretim Üyeliği Alınacak

05 Ekim 2011 Çarşamba 05:38
Sakarya Bartın ve Afyon Üniversitelerine Öğretim Üyesi Alınacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi http://www.sakarya.edu.tr/ adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Tıp Fakültesine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda 1 adet doçent alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.aku.edu.tr Web sayfasının duyurular bölümünde yer almaktadır.
İlan olunur.
 
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Profesör alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı kapsayan eserleri ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
*Adaylar ilan başvurularını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı'na yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.
*Posta ile müracaat edecek adaylar için postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
*Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınları ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir.
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 
BİRİMİ/BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
UNVANI
ADEDİ
NİTELİĞİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Profesör
1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET