gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAKARYA ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ELEMANI ALIYOR

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

24 Aralık 2010 Cuma 00:32
Sakarya Üniversitesine Öğretim Elemanı Alıyor

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 
İlgili Birim
Profesör
Doçent
Y.Doçent
Açıklamalar
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
 
 
 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü
 
 
 
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
 
 
1
 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 
 
 
 
Resim Bölümü
 
 
 
 
Resim Anasanat Dalı
 
1
 
 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 
 
 
 
Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı
 
 
1
 
TIP FAKÜLTESİ
 
 
 
 
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
 
 
 
 
Kardiyoloji Anabilim Dalı
1
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET