gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAKARYA VE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Sakarya ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitelerine Öğretim Üyesi Alınacak

20 Mayıs 2011 Cuma 00:46
Sakarya ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitelerine Öğretim Üyesi Alınacak


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayıekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabuledilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabuledilmeyecektir.
İLGİLİ BİRİM
PROFESÖR
DOÇENT
Y.DOÇENT
AÇIKLAMA
Adet
Derece
Adet
Derece
Adet
Derece
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
1
2
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik ve Isı Tekniği Ana Bilim Dalı
1
3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
1
1
Kimya Bölümü
Organik Kimya Anabilim Dalı
2
1
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
1
1
İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
1
2
1
3
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
1
1
1
1
1
4
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
1
1
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
1
1
Matematik Bölümü
Geometri Anabilim Dalı
1
1
Sanat Tarihi Bölümü
Sanat Tarihi Anabilim Dalı
1
2
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
1
4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
1
3
Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
1
3
Finansal Ekonometri Bölümü
Finansal Ekonometri Anabilim Dalı
1
3
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
1
3
Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
1
3
Maliye Bölümü
Mali İktisat Anabilim Dalı
1
4
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
1
1
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
1
1
Tasavvuf Anabilim Dalı
1
1
Hadis Anabilim Dalı
1
1
Kelam Anabilim Dalı
1
2
Tefsir Anabilim Dalı
1
5
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
1
4
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
1
4
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
1
1
1
2
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
1
5
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
1
5
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
1
3
Acil Tıp Anabilim Dalı
1
4
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1
1
Yenidoğan Yandal İhtisası yapmış olmak
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
1
1
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
1
5
Radyoloji Anabilim Dalı
1
4
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı
1
2
1 - TUS veya Tıp Fakültesi Doktoralı olmak
2 - Tıp Fakültesinde Doçent olmuş olmak.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
1
2
1 - TUS veya Tıp Fakültesi Doktoralı olmak
2 - Tıp Fakültesinde Doçent olmuş olmak.
3 - Flow Sitometri konusunda eğitim almış olmak.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
2
1
2
1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
1
3
Sürtünme, Karıştırmalı Kaynak Yöntemi Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
1
1
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
1
3
Modelleme ve Üretim
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
1
3
Otomasyon
Makina Mühendisliği Bölümü
1
1
1
2
Makina Mühendisliği Bölümü
1
3
Enerji
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
1
1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
1
3
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2
3
Bilgisayar Yazılımı
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
3
Kontrol ve Otomasyon
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
1
3
İnşaat Mühendisliği Bölümü
1
1
2
1
İnşaat Mühendisliği Bölümü
1
2
HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
1
1
İdare Hukuku Anabilim Dalı
1
1
Ceza ve Ceza Mahkemesi Hukuku Anabilim Dalı
1
5
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
1
4
Özel Hukuk Bölümü
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
1
1
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
1
1
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
1
5
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
1
2
1
3
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
1
1
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
1
1
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Uluslararası ve Karşılaştırmalı İnsan Kaynakları Yönetimi ABD.
1
2
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
Teknik Programlar Bölümü
Metalurji Programı
1
1
 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28/1/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslarıve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacak olup, yardımcı doçent adaylarının Enstitümüz Senatosunun 27/7/2010 tarih ve 11/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.
1 - İstenen Belgeler:
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilenşartlara haiz adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayıprofesörler 6 nüsha, doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak, (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.
2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindekişartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımalarıgerekmektedir.
3 - Başvuracakların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28/1/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ileİlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
UNVAN
ADET
DERECE
AÇIKLAMA
Fen Fak.
Matematik
Profesör
1
1.
Sayısal Analiz alanında çalışmaları ve yayınları olmak.
Fen Fak.
Kimya
Profesör
1
1.
Hesaplamalı kimya alanında moleküler dinamik simulasyonu ile kuantum kimyası alanında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak, ilgili dersleri vermiş olmak.
Fen Fak.
Kimya
Profesör
1
1.
Analitik kimyada moleküler spektroskopi ve kemometrik çok değişkenli veri analizi alanında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak, ilgili dersleri vermiş olmak.
Fen Fak.
Fizik
Profesör
1
1.
Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin tünelleme spektroskopisi ve Josephson eklemlerinin tera-hertz ışıması konularında çalışması ve yayınları olmak.
Fen Fak.
Fizik
Profesör
1
1.
Spin elektroniği, kuantum taşınım ve grafin fiziği konularında çalışması ve yayınları olmak.
Mimarlık Fak.
Şehircilik
Profesör
1
1.
Ulaşım Planlaması, Ulaşım Ekonomisi, Trafik Mühendisliği, Lojistik ve Gayrimenkul Ekonomisi konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fak.
Mimari Restorasyon
Doçent
1
1.
Mimari Restorasyon alanında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak.
Kimya Müh.
Profesör
1
1.
Kimya Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; gaz ve su buharı adsorpsiyonu; doğal zeolitler modifikasyonu ve sulu ortamlarda kinetik davranışları; yeni ve nitelikli adsorbentler geliştirme konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak.
Kimya Müh.
Profesör
1
1.
Kimya Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; heterojen katalizörlerin geliştirilmesi ve test edilmesi; zeolit sentezi ve karakterizasyonu; organik tepkimeler (izomeri-zasyon ve hidrojenasyon); nanomalzeme ve malzeme konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak.
Elektrik-Elektronik Müh.
Profesör
1
1.
Güç Elektroniği, Bulanık Yapay Sinir Ağları ile Kontrol Sistemi Tasarımı, DSP Tabanlı Kontrol Sistemleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak.
Makina Müh.
Profesör
1
1.
Makina Mühendisliği alanında Üniversite Doçenti unvanına sahip olması. Mekanik titreşimler konusunda sonlu elemanlar geliştirilmesi, tam çözümler bulunması konusunda ulusal ve ulus-lararası düzeyde araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak.
Makina Müh.
Profesör
1
1.
Makina Mühendisliği alanında Üniversite Doçenti unvanına sahip olması. Jeotermal santrallerin ve gaz alma sistemlerinin ısıl analizi, jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinin ısıl analizi ve binalarda enerji performansı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayınları olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET