gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞEKER KURUMUNA UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Şeker Kurumu işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 5 adet uzman yardımcısı (4 adet işletme bölümü-1 adet kimya mühendisliği bölümü) personel alımı yapılacaktır.

03 Haziran 2015 Çarşamba 12:08
ŞEKER KURUMUNA UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. ŞEKER KURUMUNA UZMAN YARDIMCISI ALIMIHAKKINDA DUYURU 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelik ve Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği çerçevesinde boş bulunan Uzman Yardımcısıkadrolarına 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, Kurumumuz bünyesinde işçi statüsünde istihdamedilmek üzere 4 adet uzman yardımcısı (2 adet işletme bölümü-2 adet iktisat bölümü) personel alımıyapılacaktır. Söz konusu kadrolara başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdabelirtilmiştir. 

GENEL ŞARTLAR1) Türk Vatandaşı olmak,2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklananmalvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,5) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak,6) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların işözelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak. 

ÖZEL ŞARTLARİŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN1) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümü ve/veya denkliği Yüksek ÖğretimKurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerindenmezun olmak,2) 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle35 yaşını doldurmamış olmak,3) KPSS sınavında KPSS-27 puan türünde, 2014 ve/veya 2015 yıllarında asgari 60 (altmış) puanalmak. 

İKTİSAT BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN1) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat Bölümü ve/veya denkliği Yüksek ÖğretimKurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerindenmezun olmak,2) 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle35 yaşını doldurmamış olmak,3) KPSS sınavında KPSS-65 puan türünde, 2014 ve/veya 2015 yıllarında asgari 60 (altmış) puanalmak.Genel ve özel şartlara uygun olan adayların başvurularını, İŞKUR üzerinden, www.iskur.gov.tradresinden yapmaları gerekmektedir.

 

T.C. ŞEKER KURUMUNA UZMAN YARDIMCISI ALIMI HAKKINDA DUYURU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği çerçevesinde boş bulunan Uzman Yardımcısı kadrolarına 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, Kurumumuz bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 5 adet uzman yardımcısı (4 adet işletme bölümü-1 adet kimya mühendisliği bölümü) personel alımı yapılacaktır. Söz konusu kadrolara başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
GENEL ŞARTLAR
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak,
6) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN
1) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İşletme Bölümü ve/veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak,
2) 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) KPSS sınavında KPSS-27 puan türünde, 2013 ve/veya 2014 yıllarında asgari 60 (altmış) puan almak.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN
1) Mühendislik Fakülteleri'nin Kimya Mühendisliği ve/veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak,
2) 18 yaşını bitirmiş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) KPSS sınavında KPSS-3 puan türünde, 2013 ve/veya 2014 yıllarında asgari 60 (altmış) puan almak.
Genel ve özel şartlara uygun olan adayların başvurularını, İŞKUR üzerinden, www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET