gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK, ŞEF VE MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

ŞEF VE MEMUR KADROLARI İÇİN YAPILACAK GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN LİSTESİ: Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Şef ve Memur kadroları için yapılacak sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listeleri ekte ilan edilmiştir.

09 Aralık 2010 Perşembe 10:23
SGK, şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı

SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Şef ve Memur kadroları için yapılacak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğünce 110 (Yüzon) dakikalık süre içerisinde, 26/12/2010 Pazar günü saat 10.00’da
Ankara’da yapılacaktır. (Adayların sınava girecekleri bina ve salon listeleri daha sonra
duyurulacaktır.)
Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 100 sorunun
30’u ortak konulardan, 70’i Kurum mevzuatı ile atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine
uygun konulardan sorulacaktır. Sınav test usulü ve cevaplar çoktan seçmeli (dört seçenekli) olacaktır.

SINAV GİRİŞ ÜCRETİ:


Adaylar; 35,00 TL (OTUZBEŞ TL) sınav masrafını EĞİTEK Döner Sermaye
İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesinin, Türkiye Vakıflar Bankası
Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birine
“Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 13/12/2010 - 16/12/2010 tarihleri arasında
yatıracaklardır.
Adaylar sınav başvurularını, sınav ücretini bankaya yatırdıkları tarihi takip eden
gün yapabileceklerdir.

SINAV BAŞVURUSU:


Ek listelerde ilan edilen adaylar; 13/12/2010 - 17/12/2010 tarihleri arasında
http://www.meb.gov.tr internet adresinden başvurularını yapacaklardır.
(Listede ismi bulunmayan adaylar ve ücretini yatırmış olduğu sistem tarafından
onaylanmayan adayların başvuruları elektronik ortamda reddedilecektir.
Aday listesinde aday bilgilerinde herhangi bir hata olması durumunda bilgileri hatalı
olan aday elektronik başvurusunu yapamayacaktır.)

SINAV GİRİŞ BELGELERİ:


Adaylar sınav giriş belgelerini http://www.meb.gov.tr internet adresinden
21/12/2010 tarihinden itibaren alabileceklerdir.

ADAYLARIN SINAVDA YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKEN
BELGELER:

1- Sınav giriş belgesi,
2- Kurum kimlik kartı,
3- Özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport).
Bu belgelerden herhangi birini yanlarında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Ayrıca adaylar yanlarında kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada;
1- Sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 5727 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
2- Cep telefonlarını kapalı tutacaktır.
3- Hesap makinesi bulundurmayacaktır.

SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI:


Sınav soruları ve cevap anahtarı 28/12/2010 tarihinden itibaren http://www.sgk.gov.tr internet
adresinde yayımlanacaktır.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Sınav sonuç bilgileri 22/01/2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve
http://www.sgk.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

SINAVA İLİŞKİN İTİRAZLAR:


Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının
http://www.sgk.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav
sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara tebliğinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü
içerisinde SGK’ a yapacaklardır. Aday itiraz başvuruları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki TR690001000799054952185001 nolu hesabına
10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Yapılan bu itirazları SGK değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik
olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’ e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde
sonuçlandırarak SGK’na bildirecektir.
”Kurum mevzuatı ile atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine uygun konulara“ ait
(%70’lik dilim) sorulara ilişkin itirazları ise SGK Sınav Kurulu inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara
yönelik tüm sonuçlar adaylara SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından bildirilecektir. İtiraz
üzerine verilen karar kesindir.

DİĞER HUSUSLAR:


1-Bu duyuruda yer almayan konularda Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
2- Bu duyurunun merkez ve taşra birimlerinde personel tarafından görülebilecek yerlere
asılması gerekmektedir.

                                                                                TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ.


                                                                                                                            SINAV KURULU

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET