gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK REHBERLİK VE TEFTİŞ SINAVI

Sosyal Güvenlik Kurumu 60 Müfettiş Yardımcısı Alınacak

23 Aralık 2010 Perşembe 08:45

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi,
- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 50 Müfettiş Yardımcısı,
- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,
- Endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,
 
Alınacaktır.
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.
- Yazılı Sınav Tarihi: 12-13 Mart 2011 (Cumartesi ve Pazar Günleri)
- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 31 Ocak 2011 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2011 tarihinde sona erecektir.
- Yazılı Sınavın Yapılacak Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA
- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA), başvurular, şahsen veya postaile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 11/02/2011 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.trweb sitesinden temin edilebilir
 
Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne katılma hakkını elde eden adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.
2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında (01 Ocak 2011) 30 yaşını doldurmamış olmak,
 
- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eczacılık fakültelerinden, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,
- Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,
- ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);
 
a- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak(2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
b- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak(2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
c- Endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP13 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak (2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
- (b) ve (c) bentlerinden yapılacak başvuru sayısının, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişi sayısından az olması halinde, (a) bendinde belirtilen sınava çağrılacak kişi sayısı, eksik başvuru sayısı kadar arttırılacaktır.
- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak,
şartları aranır.
3 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI
- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.
 
- Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.
4 – YAZILI SINAV KONULARI
a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular
b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,
ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,
e) Yabancı Dil:İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.
Mühendislik(elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacılık fakülteleri/bölümleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, yukarıda sayılan kompozisyon ve yabancı dil alanından aynı, diğer konuların ise genel esasları ve genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.
İlanen duyurulur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU
T.C.
 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
 
 
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
 
 
 
 
 
 
    12-13
Mart 2011 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Sosyal Güvenlik
 
 
Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak istiyorum.
 
 
 
   Arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 
 
… /… /2011
 
 
 
 
(İmza)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No:
 
Doğum Yeri
 
Adı Soyadı
 
 
 
 
 
Doğum Tarihi
 
 
 
 
Baba Adı
 
 
 
 
 
Cinsiyeti
Erkek
Bayan
Ana Adı
 
 
 
 
 
Medeni Hali
 
EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite
 
 
 
 
 
Denklik Bilgisi
 
 
 
 
Fakülte
 
 
 
 
 
 
Denklik Bilgisi
 
 
 
 
Bölüm
 
 
 
 
 
 
Denklik Bilgisi
 
 
 
 
Sınava Katılmasına Esas Bitirdiği Son Okulun
Numarası
Yılı
 
 
Derecesi
 
KPSS BİLGİLERİ (Geçerliliği Devam Eden)*
Yılı
Türü
Puanı
Yılı
Türü
Puanı
 
ASKERLİK BİLGİLERİ
Yaptı
Terhis Tarihi
 
 
 
Tecilli
Tecil Bitim Tarihi
 
 
Muaf
Muafiyet Nedeni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posta Kodu
 
 
 
 
Elektronik Posta
 
 
 
 
 
 
Semt/ilçe
 
 
 
 
Telefon (ev)
 
 
İl
 
 
 
 
 
Telefon (Cep)
 
Baba (Adres, Tel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne (Adres, Tel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DİĞER BİLGİLER
Adli Sicil Kaydı
Var
Yok
Açıklama
 
 
 
 
Görev Yapmasına Engel Durum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sağlık vs)
 
Var
Yok
Açıklama
 
 
 
 
Daha önce bu sınava girmişse yılı/yılları
 
 
 
 
 
 
 
 
Hakkında bilgi verecek akraba dışındaki iki kişinin ad ve soyadları, açık adresleri ve telefon numaraları
1-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU FORMU EKLERİ
 
 
 
1- Özgeçmiş,
 
2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği,
 
3- Diploma veya Çıkış Belgesi aslı veya onaylı örneği,
 
4- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,
 
5- Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin
aslı veya onaylı örneği,
 
6-4,5 x 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,
 
 
 
Başvuru esnasında istenen belgelerin aslı ibraz edilerek fotokopileri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına
onaylatılabilir.
 
 
 
*Sınav ilanında açıklanan mezun oldukları fakültelere göre KPSS puan türünden biri yazılacak.
 
 
 
AÇIKLAMALAR
 
1-Başvuruyla ilgili Başkanlığımızca “aslı gibidir” şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.
2-Dilekçe ve ekleri okunaklı şekilde ve mürekkepli kalemle yazılmalı, istenilen belgeler dilekçeye
eklenmelidir.
 
3- Bütün yazılı ve sözlü haberleşmeler “haberleşme adresi ve telefonu” ile yapılacaktır.
 
4- Son Başvuru Tarihi      
11.02.2011
 
5-Başvuru Yeri
: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
 
                                                          
 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı   
 
                                
Simon Bolivar Cad. No:23, 06550
 
                                                                      
Çankaya/ANKARA   
 
6-Başvuru Şekli                 
: Başvurular elden veya posta ile yapılabilir
 
(Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra
 
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.)
 
7-İrtibat Telefonları            
: 0 312 408 30 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ
(Aile, daha önce çalışılan işyerleri, bu iş yerlerindeki görevleri, bilgi, yetenek ve deneyimleri ile
mesleğin niçin tercih edildiğine ilişkin, kısa bilgilere el yazısıyla yer verilecektir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar için hak talep edemezler.
 
 
 
 
 
Alınacaktır.
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.
- Yazılı Sınav Tarihi: 12-13 Mart 2011 (Cumartesi ve Pazar Günleri)
- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 31 Ocak 2011 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2011 tarihinde sona erecektir.
- Yazılı Sınavın Yapılacak Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA
- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA), başvurular, şahsen veya postaile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 11/02/2011 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.trweb sitesinden temin edilebilir
 
Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne katılma hakkını elde eden adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.
2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında (01 Ocak 2011) 30 yaşını doldurmamış olmak,
 
- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eczacılık fakültelerinden, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,
- Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,
- ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);
 
a- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak(2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
b- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak(2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
c- Endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP13 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak (2009 ve 2010 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
- (b) ve (c) bentlerinden yapılacak başvuru sayısının, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişi sayısından az olması halinde, (a) bendinde belirtilen sınava çağrılacak kişi sayısı, eksik başvuru sayısı kadar arttırılacaktır.
- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak,
şartları aranır.
3 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI
- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.
 
- Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.
4 – YAZILI SINAV KONULARI
a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular
b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,
ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,
e) Yabancı Dil:İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.
Mühendislik(elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacılık fakülteleri/bölümleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, yukarıda sayılan kompozisyon ve yabancı dil alanından aynı, diğer konuların ise genel esasları ve genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.
İlanen duyurulur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU

 
T.C.
 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
 
 
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
 
 
 
 
 
 
    12-13
Mart 2011 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Sosyal Güvenlik
 
 
Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak istiyorum.
 
 
 
   Arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 
 
… /… /2011
 
 
 
 
(İmza)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No:
 
Doğum Yeri
 
Adı Soyadı
 
 
 
 
 
Doğum Tarihi
 
 
 
 
Baba Adı
 
 
 
 
 
Cinsiyeti
Erkek
Bayan
Ana Adı
 
 
 
 
 
Medeni Hali
 
EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite
 
 
 
 
 
Denklik Bilgisi
 
 
 
 
Fakülte
 
 
 
 
 
 
Denklik Bilgisi
 
 
 
 
Bölüm
 
 
 
 
 
 
Denklik Bilgisi
 
 
 
 
Sınava Katılmasına Esas Bitirdiği Son Okulun
Numarası
Yılı
 
 
Derecesi
 
KPSS BİLGİLERİ (Geçerliliği Devam Eden)*
Yılı
Türü
Puanı
Yılı
Türü
Puanı
 
ASKERLİK BİLGİLERİ
Yaptı
Terhis Tarihi
 
 
 
Tecilli
Tecil Bitim Tarihi
 
 
Muaf
Muafiyet Nedeni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posta Kodu
 
 
 
 
Elektronik Posta
 
 
 
 
 
 
Semt/ilçe
 
 
 
 
Telefon (ev)
 
 
İl
 
 
 
 
 
Telefon (Cep)
 
Baba (Adres, Tel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne (Adres, Tel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DİĞER BİLGİLER
Adli Sicil Kaydı
Var
Yok
Açıklama
 
 
 
 
Görev Yapmasına Engel Durum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sağlık vs)
 
Var
Yok
Açıklama
 
 
 
 
Daha önce bu sınava girmişse yılı/yılları
 
 
 
 
 
 
 
 
Hakkında bilgi verecek akraba dışındaki iki kişinin ad ve soyadları, açık adresleri ve telefon numaraları
1-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU FORMU EKLERİ
 
 
 
1- Özgeçmiş,
 
2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği,
 
3- Diploma veya Çıkış Belgesi aslı veya onaylı örneği,
 
4- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,
 
5- Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin
aslı veya onaylı örneği,
 
6-4,5 x 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,
 
 
 
Başvuru esnasında istenen belgelerin aslı ibraz edilerek fotokopileri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına
onaylatılabilir.
 
 
 
*Sınav ilanında açıklanan mezun oldukları fakültelere göre KPSS puan türünden biri yazılacak.
 
 
 
AÇIKLAMALAR
 
1-Başvuruyla ilgili Başkanlığımızca “aslı gibidir” şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.
2-Dilekçe ve ekleri okunaklı şekilde ve mürekkepli kalemle yazılmalı, istenilen belgeler dilekçeye
eklenmelidir.
 
3- Bütün yazılı ve sözlü haberleşmeler “haberleşme adresi ve telefonu” ile yapılacaktır.
 
4- Son Başvuru Tarihi      
11.02.2011
 
5-Başvuru Yeri
: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
 
                                                          
 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı   
 
                                
Simon Bolivar Cad. No:23, 06550
 
                                                                      
Çankaya/ANKARA   
 
6-Başvuru Şekli                 
: Başvurular elden veya posta ile yapılabilir
 
(Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra
 
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.)
 
7-İrtibat Telefonları            
: 0 312 408 30 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ
(Aile, daha önce çalışılan işyerleri, bu iş yerlerindeki görevleri, bilgi, yetenek ve deneyimleri ile
mesleğin niçin tercih edildiğine ilişkin, kısa bilgilere el yazısıyla yer verilecektir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar için hak talep edemezler.
 

 

 
 
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET