gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLİŞİM UZMANI ALINIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı Hizmet Sunumu Genel Müdürlügünde çalıstırılmak üzere 9 Sözlesmeli Bilisim Uzmanı alınacaktır.

11 Şubat 2012 Cumartesi 07:24

 SOSYAL GÜVENL K KURUMU BASKANLIGINDAN

SÖZLESMEL B L S M UZMANI ALIM LANI
Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı Hizmet Sunumu Genel Müdürlügünde çalıstırılmak üzere
9 Sözlesmeli Bilisim Uzmanı alınacaktır.
A- BASVURU GENEL SARTLARI:
Bilisim Uzmanı adaylarının asagıdaki genel sartları tasımaları gerekmektedir.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel sartları tasımak.
2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık 0statistik, Matematik,
Fizik bölümlerinden mezun olmak ve yüksekögretimi sırasında bilgisayar alanında aldıgı
derslerde ögrendigi programlama dillerine iliskin belge veya üniversitelerin ya da Milli
Egitim Bakanlıgının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdigine iliskin sertifika sahibi olmak.
3. Yurtiçi veya yurtdısında 0ngilizce dilinde ögretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde
mezun olmak veya ana dili 0ngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmıs
olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)
0ngilizceden en az (C) düzeyinde puan almıs olmak. Ya da Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı dısındaki 0ngilizce dil sınavlarında (TOEFL, IELTS gibi) en az
KPDS (C) düzeyine esdeger Yüksekögretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen
puanları almıs olmak.
4. 0ngilizce dil düzeyi A, B, C düzeyinde olmayanların basvuruları kabul edilmeyecektir.
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemis ise bes yıl
süreyle geçerlidir.
5. Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi islem alanında çalısmıs olmak. Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözlesmeli statüde ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel
sektörde, bilisim personeli (Programcı, Çözümleyici, Yazılım Uzmanı, Sistem Uzmanı,
Network Uzmanı vb..) olarak geçtigi belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
6. Basvuru yapılan sözlesmeli Bilisim Uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere iliskin
çalısmalarını belgelemek.
7. Söz konusu çalısmaların yüksekögrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce
prim ödemek suretiyle geçmis olması ile çalısma pozisyonunun ve sürelerinin çalıstıkları
kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
B- BASVURU ÖZEL SARTLARI LE MESLEK N TEL KLER NE GÖRE
ALINACAK B L S M UZMANI SAYISI
• Basvuru Genel Sartlarına ilave olarak niteliklerine göre asagıdaki özel sartlar
aranacaktır.
• (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerinde; asagıda belirtilen is tecrübesi süreleri
ile egitimde alınan dersler ve ilanın A-Basvuru Genel Sartlarının 2 nci ve 3 üncü
maddelerinde belirtilen nitelikler degerlendirilecektir.
Asagıda belirtilen niteliklere sahip sözlesmeli bilisim uzmanı (1 kisi)
(VT-A Grubu Ücret Cetveli)
1. Oracle veri tabanı yönetimi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.
2. En az 2000 kullanıcısı olan veri ambarı sisteminde en az 2 yıl çalısmıs olmak.
3. Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracında
en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
4. Büyük ölçekli ve en az 10.000 kullanıcısı olan bilgi islem merkezinde en az 5 yıl çalısmıs
olmak.
5. JAVA/C++ konusunda tecrübe sahibi olmak.
6. 0yi derecede teknik 0ngilizce bilmek.
7. Hızlı problem analiz etme ve çözme yetenegine sahip olmak.
8. Ekip çalısmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelisime açık olmak.
Asagıda belirtilen niteliklere sahip sözlesmeli bilisim uzmanı (1 kisi)
(VT-C Grubu Ücret Cetveli)
1. Oracle veri tabanı yönetimi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.
2. Bilgi islem merkezinde en az 3 yıl çalısmıs olmak.
3. Veri ambarları ve Oracle Business Intelligence tecrübesi tercih sebebi olacaktır.
4. 0yi derecede teknik 0ngilizce bilmek.
5. Hızlı problem analiz etme ve çözme yetenegine sahip olmak.
6. Ekip çalısmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelisime açık olmak.
Asagıda belirtilen niteliklere sahip sözlesmeli bilisim uzmanı (4 kisi)
(YAZ-C Grubu Ücret Cetveli)
1. Çok iyi derecede Java bilgisi ve Kurumsal bir ortamda en az 3 yıllık Java’da is tecrübesine
sahip olmak.
2. Java ve J2EE programlama konularında tecrübeli, Eclipse tabanlı bir araç ile uygulama
gelistirebilecek deneyime sahip olmak.
3. Tasarım örüntüleri (desing patterns) konusunda deneyimli olmak.
4. 0yi derecede JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM, Spring web programlama araçlarında bilgi ve
deneyimli olmak.
5. 0yi derecede PC/SQL, Eclipse, TOAD, Jasper Report uygulamalarından en az birinde
uygulama gelistirebilecek deneyime sahip olmak.
6. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak.
7. Versiyon kontrol sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
8. Test güdümlü programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları
konularında deneyim sahibi olmak.
9. 0yi derecede teknik 0ngilizce bilmek.
10. Hızlı problem analiz etme ve çözme yetenegine sahip olmak.
11. Ekip çalısmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelisime açık olmak.
Asagıda belirtilen niteliklere sahip sözlesmeli bilisim uzmanı (1 kisi)
(NW-C Grubu Ücret Cetveli)
1. Cisco tarafından onaylı CCNP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken
sınavları geçtigini belgelemek yeterlidir.)
2. Kurumsal bir ortamda network yönetimi konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
3. LAN/WAN/WLAN/VPN/VoIP aktif cihaz kurulusu ve bakımı konusunda en az 5 yıl
tecrübesi oldugunu belgelemek.
4. Firewall, IPS, Secure Web Gateway gibi güvenlik cihazları ile Log yönetimi ve korelasyonu
konularında en az 5 yıl bilgi sahibi oldugunu belgelemek ve yönetebiliyor olmak.
5. 0yi derecede teknik 0ngilizce bilmek.
6. Hızlı problem analiz etme ve çözme yetenegine sahip olmak.
7. Ekip çalısmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelisime açık olmak
Asagıda belirtilen niteliklere sahip sözlesmeli bilisim uzmanı (2 kisi)
(S S- C Grubu Ücret Cetveli)
1. Kurumsal bir ortamda sistem konusunda en az 5 yıl tecrübesi olmak.
2. Visual Studio .Net ortamında C#, C++, Java, Delphi programlama dillerine hakim olmak.
3. Büyük sistemlerde (en az 25.000 kullanıcılı uygulamalar) IIS 6.0, IIS 7.0, WAS6.0, WAS
7.0 ortamları kurulumu ve yönetimine hakim olmak.
4. Microsoft Com+ yapısına, kurulum ve configurasyonuna hakim olmak.
5. 0tcam uygulama motitorleme yazılımı konusunda deneyimli olmak.
6. 0s süreçleri izleme yazılımları konusunda deneyimli olmak.
7. Sistem donanımları ve yönetimi konusunda deneyimli, büyük ölçekteki sistem
kurulumlarında sartname yazma deneyimine sahip olmak.
8. Windows 2000, 2003, 2008 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda deneyimli
olmak.
9. Büyük sistemlerde (en az 25.000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve
MS SQL 2008 veritabanı kurulumu, isletimi ve yönetimi, Cluster mimarisi kurulumu ve
yönetimi, veri tabanı versiyon geçisleri ve tasınması konularında deneyimli olmak.
10. DB2 yönetimi konusunda hakim olmak.
11. ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi
konusunda deneyimli olmak.
12. 0yi derecede teknik 0ngilizce bilmek.
13. Hızlı problem analiz etme ve çözme yetenegine sahip olmak.
14. Ekip çalısmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelisime açık olmak.
C-PUANLAMA KR TERLER
VT-A, VT-C, YAZ, NW ve S S N TEL KLER NE SAH P B L S M UZMANLIGI
POZ SYONLARINA BASVURU YAPANLAR Ç N
Aranan Kosul Kriter Puan
5 yıl ve üzeri 55
0s Tecrübesi
3-5 yıl arası 40
A 10
Yabancı Dil B 6
C 4
Yazılım dilleri 7
Egitimde Alınan Dersler Veri tabanı 5
Sistem 3
Bilgisayar, Elektrik ve
Elektronik ile Elektronik
Mühendislikleri
20
Diger Mühendislikler 10
Mezun Olunan Lisans
Programı
Diger 5
D-ÜCRET KR TERLER
Mesleki tecrübe yılı ngilizce dil
puanı grubu
Brüt Ücret
(TL)
A 11.041,38
B 10.820,55
A Grubu Ücret
Cetveline Tabi
Sözlesmeli Bilisim
Uzmanı (1 kisi)
5 yıl ve üzeri
mesleki tecrübeli
C 10.599,72
A 5.079,03
B 4.968,62
3-5 yıl arası mesleki
tecrübeli
C 4.858,21
A 5.520,69
B 5.410,28
C Grubu Ücret
Cetveline Tabi
Sözlesmeli Bilisim
Uzmanı (8 kisi)
5 yıl ve üzeri
mesleki tecrübeli
C 5.299,86
E- KABUL SLEMLER :
1. 0landa belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki sartları tasıdıgını belgeleyerek müracaat
eden adaylardan sartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav
için davet edilecektir.
2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr
adresinde ilan edilecektir.
3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmis)
puan ve üzerinde olanlar; basvuru yapılan sözlesmeli Bilisim Uzmanı pozisyonunun
basvuru özel sartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sosyal
Güvenlik Kurumu Baskanlıgı Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama
kriterlerine göre degerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun
ortalaması esas alınarak, basvuru özel sartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en
yüksek puandan baslamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen
pozisyon sayısına göre yerlestirilecektir. Basvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların
esit olması halinde, sırasıyla is tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerlestirme
yapılacaktır.
5. Yerlestirilmeye hak kazananlar, teblig tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma
müracaat ederek sözlesme imzalamak ve sözlesme tarihinden itibaren en geç 7 gün
içerisinde göreve baslamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözlesme
imzalamayan ve göreve baslamayanların yerlestirme islemi iptal edilecektir. Bu kisilerin
yerine basvuru özel sartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan
baslayarak belirlenen sıralamaya göre diger adaylardan yerlestirme yapılacaktır.
6. Sınav sonucu alınacak Sözlesmeli Bilisim Uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve 0ngilizce dil
düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt
ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
7. 0lana uygun olarak göreve baslatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi
olacaklardır.
8. 0steklilerin; en geç 27/02/2012 tarihi mesai sonuna kadar müracaat ettikleri niteligi belirten
bir dilekçe ve özgeçmis ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı 0nsan
Kaynakları Daire Baskanlıgı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA ( rtibat Tel: 0 312 207
84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmis olmaları gerekmektedir.
(Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
9. 0landa belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son
müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son
müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BASKANLIGINA
( nsan Kaynakları Daire Baskanlıgı)
Kurumunuzda, Sözlesmeli Bilisim Uzmanı olarak çalısmak istiyorum.
Geregini arz ederim. …./…./2012
MZA
Adı Soyadı : ……………………………..
Dogum Yeri ve Yılı : ……………………………..
T.C.Kimlik No : ……………………………..
Tel : 0 (……..) ……….…………
GSM : 0 (……..) ………….………
e-posta : ……………………………..
Basvurdugu nitelik grubu : (VT-A) (VT-C) (YAZ) (NW) (S0S)
Bildigi programlama dilleri : ……………………………...
0ngilizce (dil) düzeyi : ……………………………...
TEBL0GATA ESAS
YAZISMA ADRES0 : ………………………………
: ……………………………....
: ……………………………....
EKLER:
1. Diploma aslı veya noter, okul yada Kurum tarafından onaylı örnegi (diplomanın düzenlenmemis
olması halinde, ögrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmis ve daha sonra diploma
veya örnekleriyle degistirilecek belgenin noterden veya okuldan yada Kurum tarafından onaylı
örnegi)
2. KPDS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı (yada esdeger belgenin aslı veya noter tasdikli
örnegi yada Kurumumuzca tasdikli örnegi).
3. Ögrenim dili 0ngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun ögrenim
dilinin 0ngilizce olduguna dair belgenin aslı veya noter tasdikli örnegi.
4. Yüksekögretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde ögrenilen programlama dillerine
iliskin belgenin aslı (transkript ve ders açılım belgesi) veya noter yada okul tarafından onaylı
örnegi veya üniversitelerin ya da Milli Egitim Bakanlıgının onaylı bilgisayar kurslarını
bitirdigine iliskin sertifikanın aslı yada noter tarafından onaylı örnegi.
5. Daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi islem alanında prim ödemek suretiyle
çalıstıgı süreleri gösterir belgenin aslı.
6. Basvuru yapılan sözlesmeli Bilisim Uzmanı pozisyonunun niteliklerine sahip oldugunu gösterir
basvuru özel sartlarında belirtilen mesleki tecrübe sürelerini gösterir belgelerin aslı ile istenilen
sertifikaların aslı veya noter onaylı örnegi.
7. Erkekler için; muvazzaf askerlik hizmetinin yapıldıgı yahut ertelendigi veya yedek sınıfa
geçirildigine dair yazılı beyan.
8. 0s talep (tanıtma) formu (fotograflı)
9. Özgeçmis.
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BASKANLIGI
nsan Kaynakları Daire Baskanlıgı
T.C.KMLK NO
Adı Dogum Yeri
Soyadı Dogum Tarihi Yapmadı
Baba Adı Tashih Var ise Tarihi Özürlü/Muaf
Ana Adı li Tecil Tarihi
Cinsiyeti lçe Sevk Tarihi
Medeni Hali Kay.Old.Nüf.daresi Terhis Tarihi
Okullar Bölümü Yeri Mezuniyet Yılı Süresi
lkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Bilgisayar Bilgisi/Belgesi
Katıldıgı Kurslar
Yabancı Dili KPDS Notu
Mecburi Hizmeti Var mı? Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum
Var Yok
Yüksekögrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı?
Süresi Yıl Ay Gün
Tecil Af
Para Cezası nfaz
Unvanı Baslama Tarihi Ayrılma Tarihi Ayrılıs Nedeni
Esinin Adı Soyadı Kendi Mülkü Kira Lojman Ailemle kalıyorum
Çalısmıyor li lçesi
Emekli Caddesi Sokagı
Çalısan Emekli Kapı No Daire No
Çalısıyor Mahallesi Posta Kodu
Kamu Kadrolu Sigortalı
Özel Sigortalı Sigortasız
Serbest Bag-Kur Bagımsız
Esinin Çalıstıgı Kurum YAZISMA ADRES
Esinin Unvanı TAR H ….../….../2012
Çocuk Sayısı MZA
Baba Anne
Es Çocuk
NOT : FORMU ELLE DOLDURUNUZ.
Bakmakla Yükümlü
Oldugu Kimseler
Emekli Scil No: SSK No:
e-posta: ………………..……….…...@......................................................
GSM : 0 ( )
A LE DURUMU
Varsa Yargılama veya Mahkum
Olma Sebebi
Görev Yeri
Alındı Alınmadı
Var Yok
Simdiye Kadar Bulundugunuz Görevleriniz ile Halen Görevinizi Sırasıyla Yazınız.
Sonucu
KAMETGAH DURUMU
TANITMA FORMU
Esi
Mezun Oldugu Okulun Açık Adı
Sabıka Kaydı Var mı?
ÖGREN M DURUMU ( LKOKULDAN T BAREN YAZILACAKTIR)
Sebebi
ASKERL K DURUMU
Süresi
SGK'ndan Aylık Alıyor seniz, Sebebi ve Aylık Aldıgınız Sos.Güv.Sic.No.
……………..
Bag-Kur No:
Telefon Ev: s:
Miktarı
Mahkumiyeti Varsa
Süresi
FOTOGRAF
AÇIKLAMALAR
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmıs olanların atamaları iptal edilecektir.
8- Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.
5- Gerçege aykırı beyanda bulundugu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanacaktır.
6- Tanıtma Formuna bir adet fotograf dısında hiçbir belge eklenmeyecektir.
7- Tanıtma Formunda gerçege aykırı beyanda bulundugu tespit edilenlerin, kazanmıs dahi olsalar
1- Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.
2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
3- Cevaplar seçme kutularına içine X isareti konulmak suretiyle belirtilecektir.
4- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET