gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine 30(otuz)adet sözleşmeli personel alınacaktır.

02 Kasım 2014 Pazar 16:14
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Hastanemizin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylar 2014 yılı KPSS (B)gurubu puan sırası esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda 30(otuz)adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER  PUAN TÜRÜ
HEMŞİRE 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden 2014yılı KPSS(B)

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR 
1.Türk vatandaşı olmak. 2.657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilenşartları taşımak.3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.4.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.5.657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekkülühastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

BAŞVURU YERİ,ŞEKLİ VE ZAMANI 

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden  itibaren 10  (on)iş günü içinde (mesai sonuna kadar) başvurduklarını belirten başvuru dilekçesi, özgeçmiş,  mezuniyet  belgesinin aslı ve sureti, nüfus cüzdanı fotokopisi ve  2014 KPSS (B  )sonuç belgesi   ile İnönü  Üniversitesi  Turgut  Özal  Tıp  Merkezi İnsan  Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat  etmeleri gerekmektedir.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

(1) Yerleştirme sonuçları en geç 1 (bir) hafta içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. (2) Sözleşmeli hemşire pozisyonuna yerleştirilen adayların,sonuçların ilan tarihinden itibaren 10(on)iş günü içinde aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

YERLEŞENLERDEN İSTENECEKBELGELER

1-Açıktan Atanacaklar İçin Başvuru Formu 2-8 adet vesikalık fotoğraf, 3-Nüfus cüzdanının 2 adet fotokopisi, 4-Diplomanın aslı ile fotokopisi 5-SSK numarası ( Daha önce sigortalı olarak çalışmış adaylardan talep edilmektedir) 6-Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu),7-Mal Bildirim Beyannamesi 8-Üniversitemiz yerleşkesindeki Garanti Bankasından açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanının fotokopisi. (3) Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişiler yerleştirme haklarını kaybetmiş olacaklardır.(4) Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

NOT: Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.  130.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15-2 maddesinde belirtilen “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz” hükmü gereği,  yerleştirilenlerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu teslim etmeleri gerekmektedir. Sağlık raporu alımı hususunda Üniversitemiz Turgut Özal Tıp Merkezince kolaylık sağlanacaktır. 


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET