gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Çankırı ve Araklı Belediyeleri sözleşmeli teknik personel alacak. Alıma ilişkin ilanlar aşağıdadır.

08 Ekim 2014 Çarşamba 07:41
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Çankırı ve Araklı Belediyeleri sözleşmeli teknik personel alacak. Alıma ilişkin ilanlar aşağıdadır.


T.C. ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI      


5393  Sayılı  Belediye  Kanununun  49.maddesi  gereğince  boş  bulunan  aşağıda sınıfı,unvanı,adedi ve öğrenim durumu belirtilen 2 adet tam zamanlı teknik personel alımı yapılacaktır. 
Harita Mühendisi       1        T.H.S. Harita Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak
İnşaat Teknikeri       1        T.H.S. Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü mezunu olmak 

SINAV GİRİŞ TARİHİ:Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi 20.10.2014 günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür,kavrayış,ifade ve temsil kabiliyeti,davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup,olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucunu kazananlar Belediyemizin internet sitesinde yayınlanacaktır. 


SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Üniversitenin ve meslek Yüksek Okulunun ilgili bölümünden mezun olmak,başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.  3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak. 4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma,devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

BAŞVURU ŞEKLİ:Adayların 13.10.2014-15.10.2014 tarihleri arasında 17.00’ye kadar Çankırı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Diğer başvurular kabul edilmeyecektir. 


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:1-Başvuru dilekçesi 2-Öğrenim durum belgesi fotokopisi 3-Nüfuz Cüzdanı fotokopisi 4-Fotoğraf (2 adet) 5-Özgeçmiş CV. 6-İkamet Belgesi                                       


ARAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, ünvanı, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, belirtilen 1adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

Ünvan: İnşaat Mühendisi 
Eğitim Durumu: İnşaat Mühendisliği Fakültesinden 

Giriş Sınavı : Sözlü/ mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü Sınav tarihleri müracaat eden adaylara GSM ya da sms yoluyla bildirilecektir,Sözlü sınavda Adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır. 


SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.2-Üniversitenin 'Unvan ile ilgili' bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.5-Trabzonİli sınırları içersinde ikamet ediyor olmak.6-Askerliğini yapmış olmaları.


BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 10/10/2014 tarihi saat 17:00'ye kadar Araklı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)


BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.2-Nüfus cüzdan fotokopisi.3-Yerleşim Yeri Belgesi.4-Özgeçmişi anlatan CV. 5-Askerlik terhis belgesi 5-Sağlık raporu.6-2 adet vesikalık fotoğraf.( İSTENİLEN BELGELER MAVİ ŞEFFAF DOSYADA SIRALI BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR. ) 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET