gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ VETERİNER MÜHENDİS SAĞLIK TEKNİKERİ ALIM İLANI

İnönü Üniversitesi sözleşmeli veteriner, mühendis ve sağlık teknikeri alımı için ilana çıktı. Başvurular 15 Mayıs 2015 tarihinde sona eriyor.

04 Mayıs 2015 Pazartesi 09:51
SÖZLEŞMELİ VETERİNER MÜHENDİS SAĞLIK TEKNİKERİ ALIM İLANI

İNONU ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek vedeğişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B)fıkrasına göre Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzeresözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2014 KPSS (B) gurubu KPSSP3 puan sırası esas alınmakkaydıyla, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilenpozisyonlarda 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

PUAN TÜRÜ

VETERİNER HEKİM

1

-   Yükseköğretim kurumlarının Veteriner lisans programından mezun olmak.

-   Deney Hayvanları Kursu Eğitici Belgesine sahip olmak.

-   Belgelendirmek kaydıyla, en az 5 yıl deney hayvanları araştırma merkezinde çalışmış olmak.

2014 yılı KPSSP3

MÜHENDİS

1

-    Yükseköğretim kurumlarının Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

-    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü onaylı en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmak.

-    TSE onaylı Kalibrasyon eğitimlerini tamamlamış olmak. (Genel Metroloji ve Kalibrasyon,  Biyomedikal Kalibrasyonu,  Terazi Kalibrasyonu, Sıcaklık Kalibrasyonu, Ölçüm Belirsizliği)

-    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü onaylı "Çevre Görevlisi" belgesine sahip olmak.

-    Belgelendirmek kaydıyla, en az 2 yıl yataklı tedavi kurumlarında Çevre Görevlisi olarak çalışmış olmak.

2014 yılı KPSSP3

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

-     Yükseköğretim kurumlarının Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı önlisans programından mezun olmak.

-   En az B sınıfı Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak.

-   Belgelendirmek kaydıyla, en az 2 yıl deney hayvanları araştırma merkezinde çalışmış olmak.

2014 yılı KPSSP3

 

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1.       Türk vatandaşı olmak.

2.       657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlarıtaşımak.

3.       Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veyayaşlılık aylığı almıyor olmak.

4.       Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muafolmak veya tecilli olmak.

5.       657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmakkaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığıbulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacakraporla tespit olunur.)

 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

 

İlan Tarihi                  :04.05.2015

Başvuru Bitiş Tarihi : 15.05.2015

Başvuruda İstenilenBelgeler:

1.      Başvuru Dilekçesi

2.      Özgeçmiş

3.      1 Adet Vesikalık Fotoğraf

4.      Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti [*]

5.      Nüfus Cüzdanının Onaylı Sureti

6.      2014 KPSS Sonuç Belgesi

[*] İlgili belgenin aslını vefotokopisini getirmek koşuluyla, Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilir.

Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilenbelgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına sonbaşvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir.Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

(1)                Yerleştirme sonuçları 1(bir) hafta içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Builan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

(2)                Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadrobelirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya arananşartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıylayerleştirme yapılacaktır.

NOT: Başvuru ve işlemler sırasındagerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği sakladığıtespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerlesözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir haktalebinde bulunamazlar.

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET