gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÜLEYMAN DEMİREL, İSTANBUL 29 MAYIS, BATAN ÜNİVERSİTELERİ PERSONEL ALIM İLANI

Süleyman Demirel, İstanbul 29 Mayıs, Batan Üniversiteleri Personel Alım İlanı

04 Aralık 2014 Perşembe 00:42


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

-İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü:

Anabilim Dalı:

Unvanı:

Der.

Adet:

Niteliği:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Profesör

1

1

Bitümlü karışımların mekanik özellikleri ve modelleme konusunda çalışmaları olmak.

Makine Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Malzemelerin yüksek gerilim hızında mekanik davranışı ve kemik mekaniği üzerine çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Sezgisel eniyileme ve kalite kontrol konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Kesirli mertebeden diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahisinde deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun,Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Larenks kanserlerinde genetik çalışması olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Profesör

1

1

Post-Core uygulamaları ve sonlu elemanlar analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe standartları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Anayasa ve Demokrasi konusunda çalışma yapmış olmak.

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Yerel yönetimler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Yüksek lisans ve doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Yüksek lisans ve doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği alanlarından en az biri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği alanlarından en az biri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Not: İlanımızın detayına http://www.29mavis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. ilanenduyurulur.

İlan Başlangıç Tarihi     : 04.12.2014

Son Başvuru Tarihi       : 18.12.2014

 

S.

No

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAMI

UNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

Profesör

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde Doktora yapmış olmak.

2

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

3

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

Doçent

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde Doktora yapmış olmak.

4

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

5

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.

6

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

ARKEOLOJİ

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.

7

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

8

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

9

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

10

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

11

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Profesör

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

12

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

13

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği Lisans mezunu olup ilgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

14

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

Doçent

2

1

İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.

15

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİST REHBERLİĞİ

 

Profesör

1

1

 

16

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

 

Profesör

1

1

 

17

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

Doçent

3

1

 

18

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Doçent

1

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET