gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞINA BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

27 Şubat 2015 Cuma 07:54

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlemDairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve KuruluşlarınınBüyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamınaİlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, 06Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belgeibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veyabuna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) ununtoplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dilpuanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksekpuanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katıaday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarısırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personelialınacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davetedilecektir.

I-       BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR(NİTELİKLER)

a)     Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılıgenel şartları haiz olmak,

b)     Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği,yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrikve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak,

c)     (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllıkeğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim veeğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim verenbölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katiçin başvuru yapabilirler)

d)     Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile busürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu veyönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık,diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Meslekitecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabikadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KanunHükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyalgüvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeliolarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e)     Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağyönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlamadillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f)      Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemişveya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veyayedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g)     Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğineve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takımçalışmasına yatkın olmak.


B-OZEL ŞARTLAR;

 

1-         Ağ Uzmanı (1 kişi-Tam Zamanlı 2 kat)

a)     Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuzağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdamedileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 kullanıcılı birBilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya SistemYönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmışolmak,

b)     CCNP sertifikasına sahip olmak,

c)     CCSP, CCSA, CCSE, sertifikalarından birine sahip olmaktercih nedenidir,

d)     Herhangi bir yük dengeleme cihazı sertifikasına sahipolmak tercih nedenidir.

e)     Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgisahibi olmak,

f)      Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ilişkinsertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibiolmak,

g)     Güvenlik duvarı, IPS / IDS, yük dengeleyici ürün veya ürünler ile ilgili sertifika sahibi olmak tercihnedenidir,

h)     Routing,switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübesahibi olmak.

 

2-  Sistem Uzmanı (1 kişi- TamZamanlı 2 Kat)

 

a)     En az 1000 kullanıcı ve en az 2 etki alanı sunucusuolan Active-directory sisteminde en az 3 yılçalışmış olmak,

b)     Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 disk(üstü tercihnedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde 3 yıl çalışmış olmak,

c)     Microsoft CertifiedSystemsEngineer (MCSE) veyaMicrosoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahipolmak,

d)     Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server,CertificationAutorithy, konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyonve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e)     VB, WMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

f)      DisasterRecovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görevalmış olmak tercih nedenidir.

3-  Veritabanı Uzmanı (1 kişi- TamZamanlı 2 Kat)

 

a)     En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında enaz 3 yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

b)     MCSA SQL server sertifikasına sahip olmak,

c)     WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

d)     XML,XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

e)     Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak tercih nedenidir,

 

a)     MCSE Data Platform SQL Server sertifikasına sahipolmak tercih nedenidir,

b)     VMware, Hyper-V sanallaştırma platformlarında tecrübesahibi olması tercih nedenidir.


4- YazılımUzmanı (4 kişi- Tam Zamanlı İ kat)

a)       .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b)      MCPD Developer 4 veya MCSD Web Applications sertifikasına sahip olmak,

c)       XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)      Nesne yönelimli programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

e)       Yazılım metodolojileri ve yazılım süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f)       Yazılım tasarım desenlerini etkin biçimde kullanabilmek,

g)       Web servisleri (SOAP, REST, WCF) veentegrasyon konularında tecrübeli olmak,

h)      Çok katmanlı (n-tier) mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i)    ASP.NET Web Forms ve/veya ASP.NET MVC kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
j)  ADO.NET, Entity Framework konularındatecrübesi olmak,

k) 3. Parti .NET bileşenlerini (Devexpress, Telerik vs.) etkin biçimdekullanabilmek, l)  MS SQL veritabanlarıile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahipolmak,

m) IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak, n) SOAçözümlerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

0)   MCSA SQL Server, MCSE Data Platformsertifikalarından en az bir tanesine sahip
olmak tercih nedenidir.

 

5- Veritabanı Yöneticisi (İ kişi- Tam Zamanlı 4Katına Kadar)

a)     En az 3000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında enaz 5 yıl, bu sürenin 3 yılını veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

b)     .NET platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilenteknolojileri kullanarak en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c)     MCSA SQL Server, MCITP Database Administrator , MCITPDatabase Developer , MCITP Bussiness Intelligence Developer sertifikalarındanen az ikisine sahip olmak,

d)     XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

e)     UML tecrübesine sahip olmak,

f)      Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda uzman,dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

g)     DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.G projesi gerçekleştirmiş olmak,

h)     WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

1)   Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu)konusunda tecrübe sahibi olmak tercih
nedenidir,

j)  MCTS .NET Framework 4 sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

k) MCTS Windows Server sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

I)   Oracle 10g/11g veritabanıyönetimi konusunda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir.

 

6- Güvenlik Yöneticisi (İ kişi- Tam Zamanlı 4Katına Kadar)

 

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı,firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağkontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceğiBilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 3000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem


Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya SistemYönetimi konusunda Administrator olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b)     Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkinsertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibiolmak,

c)     İşletim Sistemleri, Ağ ve Yazılım Güvenliği hakkındatecrübe sahibi olmak,

d)     ISO 27001 BGYS sertifikasının bir uygulanmasında aktifrol almış almak,

e)     CCNP sertifikasına sahip olmak,

f)      CCSA sertifikasına sahip olmak,

g)     Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimikonusunda tecrübe sahibi olmak,

h)     CEH, CCSE, CCSP sertifikasına sahip olmak tercihnedenidir,

i)    CISSP sertifikasına sahipolmak tercih nedenidir,

j)  Güvenlik duvarı, IPS / IDS, yük dengeleyiciürün veya ürünler ile ilgili sertifika sahibi

olmak tercih nedenidir, k)Herhangi bir yük dengeleme cihazı sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

 

7- Yazılım Yöneticisi (1 kişi-Tam Zamanlı 4 katına Kadar)

a)     En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusundaeşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olankendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya projeyöneticisi düzeyinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

b)     .NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmişolmak,

c)     MCSD Web Applications veya MCSDApplication Lifecycle Management sertifikalarına sahip olmak

d)     UML tecrübesine sahip olmak,

e)     Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayndesenlerini etkin olarak kullanabilmek,

f)      MS SQL veritabanları ile uygulamageliştirmiş, ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak.

g)     WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeliolmak,

h)     WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımıhayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

i)    Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) MCSE Data Platform, MCSE Business Intelligencesertifikalarına sahip olmak tercih nedenidir,

k) MCSD Windows Store Appssertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

 

II-        SINAV KONULARI

 

Yazılı ve sözlü sınav konularıpozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tümkonulardır.

 

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

 

Başvurular; 02/03/2015-17/03/2015 tarihleriarasında www.tarim.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli BilişimPersoneli İş Talep Formu" nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak veimzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 17/03/2015 tarihi akşam mesai bitiminekadar ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA )adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacakşekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelernedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanlarınbaşvuruları kabul edilmeyecektir.

IV- istenilen belgeler

 

a)  İş Başvuru Formu (Fotoğraflıve imzalı ) ve 1 fotoğraf,

b)  Lisans Diploması veya okulçıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halindefotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

c)  Erkek adaylar için askerlikdurumunu gösterir belge,

d)  GENEL ŞARTLAR bölümünün (d)maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde;Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

e)  En az iki güncel programlamadilini bildiğini gösterir belge

f)  Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilensertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

V-   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININDUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

 

a)  Sınavakatılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurulararasından, atama
yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katı kadar aday , en yüksek puanalandan başlayarak
yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynıpuana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.

b)   Yazılısınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
www.tarim.gov.tr sitesinde 23/03/2015 tarihinde ilan edilecek olupayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.

c)  Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardanherhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadarmüracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilenpozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğerpozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

d)  Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğutespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerinatamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir haktalep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmaküzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 

VI- SINAVYERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a)  Yazılı sınav, 31/03/2015 tarihinde ( Gıda Tarım veHayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) dayapılacaktır.

b)  Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecekolup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c)  Yazılı sınav sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmayahak kazananların listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri 07/04/2015 tarihinde www.tarim.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.


VII-  SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a)  Bilişim Personeli olarak atamayapılabilecek boş Pozisyon sayısı 10 (on)'dur.

b)  Giriş Sınavını kazanan adaylarbaşarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilanedilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günüiçerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğtarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşmeimzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleriteslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c)   Adreslerineyapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilenkabul edilebilir
mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilentarihte işe
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d)  Asiladaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedekadaylardan işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

 

VIII- ÜCRET

 

Aylık brüt sözleşme ücreti,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göreistihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altındabelirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum,tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bakanlık Santral                                :0312 287 33 60

Ayrıntılı Bilgi                                     :0312 287 33 60 / 2086

0 312 258 89 34

E-postaadresi                                    :sinavtarim@tarim.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET