gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM MÜŞAVİRLİĞİ SINAVI İLANI

09-10 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak olan Tarım Müşavirliği Sınav İlanı yayınlandı.

05 Nisan 2016 Salı 06:59
Tarım Müşavirliği Sınavı İlanı

Tarım Müşavirliği Sınavı İlanı
13 Ocak 2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkındaki Yönetmelik" ve 09 Mayıs 2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri ile yurtdışında sürekli göreve atanacak memurlar ve Bakanlığımızın yurtdışı teşkilatında sürekli görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin seçimi ve atanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.
İlgili Yönetmelikler çerçevesinde, 07.03.2016 tarih ve 35181920-903-07-03/19 sayılı Bakanlık Oluru ile teşkil ettirilen Sınav Komisyonunun; 04 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 10:00'da Bakanlık Hizmet Binası 2. Kat Müsteşar Yardımcılığı Makamı'nda yaptığı toplantıda; Bakanlığımızın Yurtdışı Teşkilatı olan Brüksel (Belçika) Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğimizde 2 (iki) adet, Cenevre (İsviçre) Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğimizde 1 (bir) adet ve Washington (Amerika Birleşik Devletleri) Türkiye Büyükelçiliğimizde 1 (bir) adet boş bulunan Tarım Müşavirliği kadrolarına atanacak personeli belirlemek üzere yapılacak sınav ile ilgili olarak;
Başvuruların; ilgili Yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde 18 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai
bitimine kadar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne şahsen yapılması, 
Başvuru sonrası, söz konusu sınava katılacak adayları gösteren listenin, Bakanlığımızın internet sitesinde
(www.tarim.gov.tr) duyurulması, 
Sınavın; İM&dk, Veterinerlik, Gıda, Su Ürünleri, Türkiye AB İlişkileri, DTÖ, FAO ve diğer Uluslararası
Kuruluşlar, Bakanlık Politika ve Uygulamaları konuları ile Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Yurtdışı Temsil ve
Diplomatik Teamüller konularını kapsaması, 
Sözlü olarak yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın; 09-10 Mayıs 2016 tarihlerinde, Bakanlığımız Hizmet
Binasının 3. Kat Toplantı Salonunda, 10:00 -18:00 saatleri arasında yapılması,
hususları kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda; ilgili Yönetmeliklerde belirtilen genel ve özel şartlara haiz olmak kaydı ile Mesleki Yeterlilik Sınavı'na katılacak Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin; özgeçmiş, kurum kimlik fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi (ilgili Yönetmeliklerde belirtildiği üzere; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge) ve dilekçe ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ayrıca, ilgili Yönetmeliklerde de belirtildiği üzere, Bakanlığımızda Genel Müdür ve eşdeğer düzeyde ve/veya daha üst görevlere atanmış olanların, bu görevlerinde toplam iki yıl çalışmış ve yukarıda belirtilen Yabancı Dil Belgesi'ne sahip olmaları şartı ile yine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapmaları gerekmekte olup, Mesleki Yeterlilik Sınavına tabi tutulmayacaklardır.
Sınava ilişkin diğer hususlar bahse konu Yönetmeliklerde detaylı olarak yer almaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET