gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM VE KIRSAL KALKINMA SBF, İİBF, MÜHENDİS VETERİNER UZMAN VE DENETÇİ ALIM İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu sınavla uzman ve denetçi alacak.

16 Mart 2015 Pazartesi 01:31
TARIM VE KIRSAL KALKINMA SBF, İİBF, MÜHENDİS VETERİNER UZMAN VE DENETÇİ ALIM İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ,UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

 

1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAKPOZİSYONLAR (9 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı DesteklemeKurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılıResmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu PersonelYönetmeliği 7/1 ve 7/2 maddesi hükümlerine göre kamudan ve/veya açıktan atamaşeklinde, Kurum Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tablolardabelirtilen bölümler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen,yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının belirtilen düzeyindeki mezunları arasından 9 (Dokuz) Denetçi pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı seçme sınavıyapılacaktır.

1.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI

1.1.1.   KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (5 ADET)

Kamudan Alımlar İçin, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından;

 

BÖLÜM

BAŞVURU KODU

SAYI

İktisat, İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi

ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ziraat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,

Makine Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Hukuk, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Veteriner Fakültesi

KDN01

5

TOPLAM

5

1.1.2.   AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (4 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Açıktan Atama şeklinde;

 

BÖLÜM

BAŞVURU KODU

SAYI

İktisat, İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi

ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ziraat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,

Makine Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Hukuk, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Veteriner Fakültesi

ADN01

4

TOPLAM

4

GENEL TOPLAM 9


2) UZMAN KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (140 ADET)

 

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 ve 7/2 maddesi hükümlerine göre kamudan ve/veya açıktan atama şeklinde, Kurum Merkez Teşkilatı ve Taşra Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının belirtilen düzeyindeki mezunları arasından 140 (Yüz Kırk) Uzman pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere seçme sınavı yapılacaktır.

 

2.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI

2.1.1    KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (33 ADET)

Kamudan Alımlar İçin, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere;

 

 

 

HİZMET BİRİMLERİ

 

BÖLÜM

KOD

MERK

AĞRI

ARDAHN

D.BAKIR

ELZĞ

ERZNCN

ERZRM

GİRSN

KRS

MLTYA

MRDİN

ORD

SİVS

Ş.URFA

VAN

TPLM

İktisat ,İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler,Kamu Yönetimi , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler

KUZ01

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ziraat Mühendisliği

KUZ30

 

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

21

Su Ürünleri Mühendisliği

KUZ52

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hukuk

KUZ93

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Gıda Mühendisliği

KUZ94

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

Veteriner Fakültesi

KUZ98

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

5

TOPLAM

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

2

2

33

 

2.1.2 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (107 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, Açıktan Atama şeklinde;


BÖLÜM

KOD

HİZMET BİRİMLERİ

TOPLAM

MERKEZ

AĞRI

AMASYA

ARDHN

D.BAKIR

ELAZIĞ

ERZNCN

ERZRM

GİRSN

KARS

MALATYA

MARDİN

MUŞ

ORDU

SİVAS

Ş.URFA

VAN

İktisat ,İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Kamu Yönetimi , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler

AUZ01

 

2

 

 

2

1

1

 

 

2

 

 

2

1

 

 

1

12

Ziraat Mühendisliği

AUZ30

2

 

1

3

1

 

1

2

1

2

 

 

 

1

 

1

2

17

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

AUZ40

4

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

1

9

Bilgisayar Mühendisliği,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

AUZ41

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Endüstri Mühendisliği

AUZ46

3

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6

Makine Mühendisliği

AUZ47

 

 

 

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

11

Su Ürünleri Mühendisliği

AUZ52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

1

 

 

 

4

Çevre Mühendisliği

AUZ71

2

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

5

Hukuk

AUZ93

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Gıda Mühendisliği

AUZ94

 

1

1

2

2

1

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

2

13

İnşaat Mühendisliği

AUZ95

 

1

 

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

2

16

Veteriner Fakültesi

AUZ98

 

2

 

1

 

 

 

2

1

 

 

 

 

1

 

 

1

8

TOPLAM

17

6

2

12

6

4

4

6

4

11

1

3

9

7

1

4

10

107

3)  DESTEK PERSONELİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

3.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 25 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, Açıktan Atama şeklinde;


4)  DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 4.1 GENEL ŞARTLAR

Adayların;

1- ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- ) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

      3- ) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- ) Erkek adaylar için; askerlik durumu itibariyle,

                  a.      Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b.      Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfta geçirmiş

olmak,

    5- ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

 

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

4.2 ÖZEL ŞARTLAR

4.2.1  KAMUDAN DENETÇİ ve UZMAN ALIMLARI İÇİN;

 

1-) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak,

2- ) Kamudan Denetçi ve Uzman alımına Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

Taşra İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere başvuran Uzman adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3- ) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; Kurumlarınca yapılan yarışma ve yeterlilik sınavları neticesinde atandıkları denetim elemanı ve/veya uzman unvanlı kadrolarda yardımcılık/stajyerlik süreleri dahil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ya da yada İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi,Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

 

4- ) Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak,

 

       5- ) Kamudan Uzman alımı pozisyonlarına KUZ93 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylariçin;
Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve avukatlık mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş tecrübesine sahip
olmak,

 

şartlarının sağlanması gerekmektedir.


4.2.2    AÇIKTAN DENETÇİ ve UZMAN ALIMLARI İÇİN;

1- ) 2014 yılında ÖSYM'ce yapılan 2014-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari Altmış (60) puan almış olmak,

2- ) Açıktan Denetçi ve Uzman alımına; Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak

adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

Taşra İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere Uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce,Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3- ) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama,Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

 

4-) Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ93 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve avukatlık mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

 

şartlarının sağlanması gerekmektedir.

 

 

4.2.3    DESTEK PERSONELİ ALIMLARI İÇİN;

1- ) ADP01 kodundan başvuracak adaylar için; 2014 yılında ÖSYM'ce yapılan 2014-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

2- ) ADP02 kodundan başvuracak adaylar için; 2014 yılında ÖSYM'ce yapılan 2014-KPSS (Ön Lisans Düzeyi)Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP93" puan türünden asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

 

şartlarının sağlanması gerekmektedir.

 

Sınav Kurulu, ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam gruplarının herhangi birinden(kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir.

 

 5)  DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ  SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Sınava başvuracak adaylar,Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr)internet adresinden elektronik olarak sınava başvuru yapacaklardır. Sıralamaya giren adaylar Kurumun internet adresinden elektronik başvuru aşamasında doldurmuş olduğu "Aday Bilgi Formu"nu imzalı olarak aşağıdaki belgeler


(belgelerin asıllarının fotokopileri ile birlikte ibraz edilmesi durumunda, fotokopileri kabul edilecektir) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

5.1 DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-  ) Aday Bilgi Formu'nun çıktısı (http: //sinav .tkdk.gov .tr adresinden temin edilecektir.)

2-  ) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti. (Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)

3-  ) Açıktan alıma başvuracak adaylar için 2014 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı

4-  ) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı (Başvuru esnasında matbu form olarak doldurulacaktır.)

5-  ) Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan(Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

6-  ) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

7-  ) Özgeçmiş Formu (http://sinav.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

8-  ) Kamudan /Açıktan Uzman ve Denetçi Pozisyonlarına başvuran adaylar için; Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesinin internet çıktısı olması durumunda, kontrol edilebilmesi için gereken giriş bilgileri ya da sonuç belgesi kontrol kodu belge üzerinde yer almalıdır. )

9-  ) Kamudan Uzman ve Denetçi Alımlarına başvuranlar için;10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli(I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

10- ) En az 3 (üç) yıl iş tecrübesini gösterir belge (Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi vb.) (ADN01 ve KDN01 Başvuru kodlarından başvuran adaylar için bu belge zorunlu olup, diğer başvuru kodlarından başvuran adaylar eğer varsa bu belgeyi sunacaklardır.)

11- ) Kamudan Denetçi Alımına başvuranlar için; en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak ve/veya uzman olarak çalıştığını ispat eden ilgili kurumun personel birimi tarafından onaylı hizmet dökümü belgesi ya da İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi,Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alan larile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

12- ) Açıktan Denetçi Alımınabaşvuracaklar için; İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi,Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere ProjeHazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme veProje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ilesınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahipolduğunu gösteren ve daha önce çalıştığı veya halen çalışıyor olduğu kurum yada kuruluş tarafından onaylı yazı.

13- ) Denetçi Pozisyonuna başvuranadaylar için; ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı. (SeçmeSınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke genelindegörev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporuistenecektir.)

14- ) Açıktan ve Kamudan Uzman alımıpozisyonlarına AUZ93, KUZ93 Hukuk kodundan başvuracak adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olduğunadair belge ve avukatlık


mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş Tecrübesi şartını sağladığını gösterirbelge. (Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi vb.)

15-) Sıralamaya giren adaylar için; Türkiye Vakıflar BankasıYıldız Şubesi TR05 0001 5001 5800 7302 2557 85 no'lu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank'ın tümşubeleri ve Internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.CKimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatırdığına dair dekont.

 

 

6)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

6.1 DENETÇİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI

1-     IPARD Programı, Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı,İşleyişi veTarihçesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Tarım ve KırsalKalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (PersonelYönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları HakkındaYönetmelik, Disiplin Yönetmeliği)

2-     Hukuk

 

a.      Anayasa Hukuku,

b.      İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin YönetimYapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),

c.       Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresiAleyhine İşlenen Cürümler),

d.      Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

e.       İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, KamuMalları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve KontrolKanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve YolsuzluklarlaMücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun)

3-     Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, GenelMuhasebe, Mali Tablolar Analizi)

4-     Proje Döngüsü Yönetimi

5-     Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi(Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol,denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri)

6-     Denetim türleri ve uygulamaları (iç denetim görevininyürütülmesi)

7-     Bilgi Teknolojisi (Bilgi Güvenliği ve YönetimiSistemleri, Bilişim Teknolojileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku)

 

6.2 UZMAN SINAVI KONU BAŞLIKLARI

1- ) IPARD Programı,

2- ) T.C. Anayasaları (1921, 1924,1961, 1982 Anayasalarının Yapısı, Özellikleri),

3- ) Türkçe Dil Bilgisi ve ParagrafSoruları,

4- ) Genel Kültür (Türkiye ve Dünyaile İlgili Genel ve Güncel Konular),

5- ) TKDK Mevzuatı (Tarım ve KırsalKalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler; PersonelYönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları HakkındaYönetmelik, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK)'nun Çalışma Usul veEsasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve KırsalKalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon KriterlerininUygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)


6- ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,

7- ) Avrupa Birliği KurumsalYapısı, İşleyişi ve Tarihçesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

 

6.3 DESTEK PERSONELİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI

I.  Genel Kültür

1-) Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi,

2- ) T.C. Anayasaları (1921,1924, 1961, 1982 Anayasalarının Yapısı, Özellikleri),

3- ) Temel Vatandaşlık Bilgisi,

4- ) Türk Kültür ve MedeniyetleriTarihi,

5- ) Türkiye ve Dünya ile İlgiliGenel ve Güncel Konular.

 

II.  Genel Yetenek

1-) Türkçe Dil Bilgisi veParagraf Soruları

2- ) Matematik

 

III.  TKDK Mevzuat

 

Tarım ve Kırsal KalkınmayıDestekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği,İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, PDSKÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve AkreditasyonKriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

 

7) DENETÇİ, UZMAN ve DESTEKPERSONELİ SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ,YERİ ve ZAMANI

 

03.05.2015 tarihinde yapılacak Denetçi, Uzman ve Destek PersoneliSeçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 30.03.2015 tarihinde başlayacak olup, 03.04.2015 tarihi saat: 17.00'de (bu tarih dâhil) sonaerecektir.

 

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 30/03/2015-03/04/2015 tarihleri arasında, (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklardır. Başvuruformuna; arkalı-önlü olarak "diploma" veya "mezuniyetbelgesi" ve varsa "denklik belgesi" ile ÖSYM'ce denkliğibulunan bir dil belgesinin sistemden çekilemediği uyarısı alınması durumunda "dil belgesi"nin taratılarak elektronik ortamda eklenmesigerekmektedir. Adayların mezun oldukları bölüme uygun tek başvuru kodunu seçmeve en fazla 5 (beş) Hizmet Birimini tercih etme hakkı vardır. (Örnek: AUZ01Başvuru kodu için Ağrı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kars). İsteyen adaylar"Tercih ettiğim Hizmet Birimlerine yerleştirilememem durumunda Kurumunuzuntakdir ettiği diğer herhangi bir Hizmet Birimine yerleştirilmekistiyorum." seçeneğini işaretleyebilirler. Başvuru işlemini tamamlamakiçin "Kaydet" butonuna basarak Başvuru Formunun çıktısıalınmalıdır.

 

Elektronik başvurularındeğerlendirilmesi sonucunda; yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 06 Nisan 2015 tarihinde Kurumun internetsayfasında duyurulacaktır.

 

Sıralamaya giren adaylar başvurudaistenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp tüm evrakları elden (şahsenveya bir yakını tarafından) 13 Nisan 2015 tarihinden, 17 Nisan 2015 tarihi saat 17:00'ye kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir. 17 Nisan 2015 tarihi saat 17:00'den sonra ulaşan evraklar kabuledilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.


8)    DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇMESINAVI BAŞVURULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ ve SINAVA ÇAĞRI

 

8.1  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- ) Personel Yönetmeliği'nin 7/1maddesi uyarınca;

 

Kamudan Denetçi ve Uzman(KDN01, KUZ30, KUZ52, KUZ93, KUZ94 ve KUZ98 Başvuru Kodlan) alımıpozisyonlarına başvuran ve ilanın (4.1 ve 4.2.1)'deki Genel ve Özel Şartlarıtaşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır.

2- ) Personel Yönetmeliği'nin 7/2maddesi uyarınca;

 

Açıktan Denetçi, Uzman veDestek Personeli alımı pozisyonlarına (ADN01, ADP01 ve AUZ01-AUZ98 ArasıBaşvuru Kodlarından) başvuran adaylar için ilanın (4.1, 4.2.2 ve 4.2.3)'dekiGenel ve Özel Şartları taşımaları şartıyla başvurulan Merkez Teşkilatı ve İlKoordinatörlüğü için ilgili KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre,duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar aday yazılı sınava alınacaktır. KPSS puanlarının eşit olmasıhalinde denetçi ve uzman alımına başvuran adaylar için; yabancı dil notu yüksekolan, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olanyarışma sınavına alınır. Destek personeli alımına başvuran adaylar için; KPSS puanları eşit olması halindeiş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

 

3-) Bu sınav ilanıyla işe alımsürecinde, her bir başvuru kodu diğer başvuru kodlarından bağımsız olaraksıralamaya tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibiaynı başvuru koduna müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

 

8.2  YAZILI SINAVA ÇAĞRI

1- ) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri,20.04.2015 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirimyapmayacaktır.

2- ) Sınav ücretini yatırmaklaberaber eksik veya geçersiz belge teslim eden, sınava girmeyen ya da sınavıkazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

3- ) Yazılı sınava girmeye hakkazanan adaylar, Sınav Giriş Belgeleri'ni Kurumun internet sitesindeyayınlanacak olan web adresinden 20.04.2015 tarihinden itibaren çıktıalmak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılısınava alınmayacaktır.

4- ) Adaylar sınavda, Sınav GirişBelgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportbelgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarındagetirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur.Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınavakesinlikle alınmayacaktır.

5- ) Yazılı sınav ile ilgiliyürütülen işlemler bu aşamadan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındadır.

 

9)    DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ ŞEKLİ,İÇERİĞİ,

YERİ ve ZAMANI

 

1-) Denetçi, Uzman ve DestekPersoneli Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ve sözlü olmak üzereiki aşamalı olarak yapılacaktır. Seçme Sınavında 100 soru sorulacak ve her birsorunun doğru cevabı 1 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeyealınmayacaktır. (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevaplarıetkilemeyecektir.) Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 1 tam puan verilecektir.

        2- ) Seçme Sınavı, 03.05.2015 tarihinde saat 10.00'da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri adres, bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

            3- ) Sınav Süresi 120 dakikadır.

     4- ) Seçme sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır.

5- ) Test sınavında başarılı olanadaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme,kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültürdüzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği (Destek Personeli adaylardayabancı dilde ifade yeteneği aranmayacaktır.) ile genel davranış vetepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikledeğerlendirilecektir. Sözlü sınav Kurumun internet adresinde duyurulacak olantarihlerde Kurumun Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/ANKARA adresindegerçekleştirilecektir.

10)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ DEĞERLENDİRME ESASLARI

1- ) Sınav Başarı Notu, test sınavıve sözlü sınav notlarından oluşur. Tam puan, test sınavı ile sözlü sınav içinayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

2- ) Seçme Sınavında başarılı olmakiçin, test sınavı sonucunda alınan puanın en az 70 olması gerekmektedir.

3- ) Test sınavı sonucunda başarılıolan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır.

4- ) Sözlü sınavda başarılı olmakiçin sözlü sınav puanının en az 70 olması gerekmektedir.

5- ) Sınav Başarı Notu, sözlüsınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanınınaritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

6- ) Denetçi, Uzman ve DestekPersoneli Seçme Sınavında, Sınav Başarı Notu, 100 tam puan üzerinden en az 70puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmişolan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş veyetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar içinkazanılmış hak teşkil etmez.

 

7- ) Bu sınav ilanıyla işe alımsürecinde, her bir başvuru kodu diğer başvuru kodlarından bağımsız olarakdeğerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisigibi aynı başvuru koduna müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

8- ) Sınav Kurulu ilanda belirtilenmeslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasındanyeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdamusul gruplarından başarılı adaylardan atama yapmakta serbesttir.

9- ) Sınav Kurulu, başarı sırasınagöre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyonsayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların görevebaşlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

 

    10- ) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir.Bu hususta
takdir yetkisi Kuruma aittir.


       11- ) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

        12- ) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersizsayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşmeyapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talepedemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

        13- ) Sınav Kurulu görülen lüzum üzerine sınavı erteleme ve iptal yetkisine sahiptir.

    14- ) Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr)internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesiiçin sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kurumamüracaat etmeleri gerekmektedir.

        15- ) Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumuninternet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

        16- ) Kuruma atanan personelin 08.01.2015 tarih 0115 sayılı Kurum içi yer değiştirme işlemine ilişkin yönergenin 5. Maddesinde (1) Kurum kadrolarında sözleşmeli personel olarakistihdam edilenlerin, Kurum içi yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için;Yönergeye ekli (1) sayılı çizelgede gösterilen hizmet bölgelerindeki illerdenbirinde en az 3 yıl veya aynı hizmet bölgesindeki farklı illerde toplamda 3 yılveya farklı hizmet bölgelerinde olmakla birlikte toplamda 3 yıl fiilen çalışmışolmaları gerekmektedir. Ancak söz konusu sürelerin Kurum hizmet birimlerindegeçirilmesi esastır. Çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olduğunubelgelendirenler, asgari çalışma sürelerinden muaf tutulurlar hükmünü kabuletmiş sayılır.

        17- ) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.


Sınav Süreci

 

İŞLEM

TARİH

http://sinav.tkdk.gov.tr Üzerinden elektronik başvuruların alınması

30.03.2015

http://sinav.tkdk.gov.tr Üzerinden elektronik başvuruların sona ermesi

03.04.2015 (Saat 17:00)

Sıralamaya giren adayların kurumun internet sitesinde yayımlanması (Sınav ücretinin yatırılması için başlangıç tarihi)

06.04.2015

Başvuru evraklarının kuruma teslim edilmesi

13.04.2015

Başvuru evraklarının kuruma tesliminin sona ermesi (Sınav ücretinin yatırılması için son tarih)

17.04.2015

(Saat 17:00)

Yazılı sınava girmeye hak kazanan nihai adayların açıklanması

20.04.2015

Sınav giriş belgelerinin kurumun internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edilmeye başlanması

20.04.2015

Yazılı sınavın yapılması

03.05.2015

(Saat 10:00)

Yazılı sınav sonucu ve sözlü sınav ile ilgili duyuru kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

-

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET