gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAV İLANI

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında: 2015 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 06 ARALIK 2015 tarihinde Ankara İlinde saat 10:00'da GAZİSEM tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir.

11 Ekim 2015 Pazar 20:52
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAV İLANI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI


Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında: 2015 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 06 ARALIK 2015 tarihinde Ankara İlinde saat 10:00'da GAZİSEM tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir. Sınav 120 dakika sürecek, ekte yer alan konuları içeren 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. 


Söz konusu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, geçme notu 70' dir.  Sınava girecek aday, sınav katılım ücreti olarak 70 TL ücreti herhangi bir Türkiye Halk Bankası A.Ş. subesinden, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uydu Şubesi Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi TR830001200129400006000412 IBAN no'lu tahsilat hesabına herhangi bir havale ücreti ödenmeksizin şahsen yatıracaktır.

Şube dışında, ATM veya internet yoluyla, posta ve benzeri diğer yollarla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır.

Geçerli sertifikası olduğu halde sınava başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve sınav ücretleri Gazisem ile yapılan protokol gereği iade edilmeyecektir.


Sınava girecek adaylar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 19 Ekim 2015- 04 Kasım 2015 tarihleri arasında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda İl Müdürlüklerine, Kamu Merkez Birimlerinde görevli kişiler birimleri aracılığıyla UTEM'e başvurmaları gerekmektedir.


Bu konuda detaylı bilgiye Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden ulaşılabilecektir.
Sınav takvimi ve işleyişi ekte sunulmuştur.
Başvuru sırasında istenen belgeler
Sınava katılmak isteyen kişilerden istenecek belgeler;
a) Sınava müracaat için Başkanlıkça hazırlanan matbu başvuru formu,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Sınav katılım ücret dekontu,
ç) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili lisans mezunları için lisans diploması esas alınır. Ancak tarımla ilgili lisans mezunu olup tarımla ilgili farklı bir bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan başvuru sahiplerinden lisansüstü bölümde sertifika talep etmeleri halinde lisans diploması ile birlikte lisansüstü öğrenim durumlarını gösterir belge esas alınır.Öğrenim durumunu gösteren belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenir.
d) Dört adet vesikalık fotoğraf,
e) Uzman tarım yayımcısı sertifikası almak için en az üç yıl süre ile kamuda, tarımsal yayım hizmetlerinde çalıştığını gösteren İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,
f) Uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösteren belge, iş sözleşmesi ile ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,
g) Bakanlık merkez / taşra teşkilatlarında en az üç yıl süre ile tarımsal yayım hizmetinde çalışmış olup emekli veya istifa etmiş olanlardan, Uzman Tarım Danışmanı Sertifikası almak için İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,
ğ) İlk defa sertifika düzenlenecek kişiler için; mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünden sertifika almak isteyen adaylardan bu bölümde beş yıl süre ile çalıştıklarını gösteren belge; kamuda İl Müdürlüğü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge, kamu dışında ise çalıştığı kurum / kuruluş onaylı belge, iş sözleşmesi ve ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,
h) Sınav başvuru evrakları, asılları görülmek sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanır.

ı) Sınava başvuru sırasında deprem, yangın doğal afet vb. olağandışı durumların vuku bulması halinde matbu başvuru formu hariç diğer evraklar İl Müdürlüğünce sınavdan sonra talep edilebilir.


Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavında sorulacak soruların konu bazında dağılımı
  
Konu
Soru Sayısı
1-Beden Dili3
2-Bireysel Yayım/Danışmanlık Metotları5
3-Dünya ve AB Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık3
4-Grup Yayım/Danışmanlık Metotları9
5-Gruplarla Çalışma Teknikleri7
6-İletişim teknikleri7
7-İzleme ve Değerlendirme3
8-Kırsal Sosyoloji2
9-Kitle Yayım/Danışmanlık Metotları3
10-Motivasyon Teknikleri3
11-Proje Yönetimi3
12-Sunuş Teknikleri4
13-Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi3
14-Tarımsal Danışmanlıkta Sözleşmeli Çiftçilerine ait Mevcut Durum Analizi3
15-Tarımsal Yayım/Danışmanlık Kavramı ve Felsefesi3
16-Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama14
17-Uyuşmazlık (Çatışma) Yönetimi3
18-Yeniliklerin Yayılması3
19-Yetişkin Eğitimi7
20-Bakanlığın Genel Müdürlükleri/Daire Başkanlıklarının Görevleri4
21-Yönetmelik, Tarım Mevzuatı8
TOPLAM100Tarım Bakanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET