gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TCDD MYO VE LİSE MEZUNU İŞÇİ PERSONEL ALIYOR

Afyon Vagon Bakım Onarım Müdürlüğünde Belirsiz Süreli (Daimi) İş Sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 2 mekaniker vagon işçisi(myo mezunu) ve 4 mekaniker vagon işçisi(lise ve dengi mezunu) olmak üzere toplam 6 işçi alınacaktır. Başvuru 08.09.2014 - 18.09.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

04 Eylül 2014 Perşembe 09:31
TCDD MYO VE LİSE MEZUNU İŞÇİ PERSONEL ALIYOR

 MEKANİKER ALIM ŞARTLARI


Afyon Vagon Bakım Onarım Müdürlüğünde Belirsiz Süreli (Daimi) İş Sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 2 mekaniker vagon işçisi(myo mezunu) ve 4 mekaniker vagon işçisi(lise ve dengi mezunu) olmak üzere toplam 6 işçi alınacaktır. Talebimiz İŞKUR Açık İş İlanlarında 08.09.2014 tarihinde  ilan  edilecek  ve 18.09.2014 tarihine kadar ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR’a yapılacaktır. 


1-Mekaniker vagonsanat kolunda işçi statüsünde istihdam edilecek adaylarda,-yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde vagon bakım onarım işlerinde en az 6 ay tecrübeli olmak şartı aranmaktadır.Adaylar çalışmalarını işyerinden alacakları, SSK sicil numarası, SSK işyeri sicil numarası, çalışmış olduğu tarihler ve süresi ile hangi işte çalıştığını belirtir yazı ile belgeleyecektir.  Ayrıca  söz  konusu  hizmetleri  ile  ilgili  SSK  hizmet  dökümünü getirecektir. Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde  evrakları  teslim  alınmayarak  haklarında  tutanak  düzenlenecek  ve  Türkiye  İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir. 


2-Nihai listede yer alacak adaylar, TCDD web sitesinde yayınlanacak ve adreslerine gönderilecek  tebligatta  belirtilen  tarihler  arasında,  yukarıda  istenilen  belgelerle  aşağıdaki belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine teslim edecektir.-Öğrenim belgesi -T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr.  adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),-Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,-2012 KPSS sonuç belgesi,-En az BSınıfı sürücü belgesi,-Askerlik  durum  belgesi,  (Terhis,  tecil  veya  muaf  olduğunu  belirtir  belge getirecektir.) -İş  Talep  Bilgi  Formu  (TCDD  web  sitesinde  yayınlanacak  olup,  eksiksiz  olarak doldurularak resim yapıştırılacaktır.)Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.


3-Sözlü sınav tarihleri İŞKUR’ca ilan edilen listede yer alan adayların adreslerine tebligatla bildirilecek veya evrak tesliminde tebliğ edilecektir. Ayrıca, www.tcdd.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir.


4-Teşekkülünde görev alacak mekaniker vagon sanat kolundaki işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. 


5-İşe başlayan mekaniker vagonsanat kolunda çalışacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.


6-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteğinde bulunamayacaktır.


 7-Ataması yapılan adaylar, gece veya gündüz vardiyalı olarak çalıştırılabilecektir.8-Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasında sayılan nedenler veya kendi isteğiyle ayrıldıklarında, eğitim, kurs  ve  staj  programları  süresince  aldıkları  ücretlerin  ve  meslekleri  hakkında  işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarına ait sürelerin günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetinin ½ si tutarında Teşekküle tazminat ödeyecektir.7.Bölge 6 ADET MEKANİKER VAGON ALIMI

2 PERSONEL

 Afyon Afyon Vagon Bakım Onarım  Atölye Müdürlüğü Mekaniker Vagon MESLEK YÜKSEK OKULU Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (U. Eğitim)Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol ve Ölçü Aletleri Otomasyon 

4 PERSONEL
Afyon Vagon Bakım Onarım  Atölye Müdürlüğü Lise ve Dengi 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET