gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN MÜHENDİSLİK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavının (2014-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri 2-10 Ekim 2014 tarihleri arasında olacaktır.

02 Ekim 2014 Perşembe 15:25
TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN MÜHENDİSLİK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN MÜHENDİSLİK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavının (2014-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri 2-10 Ekim 2014 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların başvuru bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde değişiklik istekleri ÖSYM'ce işleme alınmayacaktır. 

ÖSYM tarafından yapılan açıkalamada, 19 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 2014 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2014-Mühendislik Tamamlama) sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme işlemi için adaylardantercih alma işlemleri 2-10 Ekim 2014 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır. Sınava başvuran ancak, 15 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Tercih bildirimi aşamasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan eğitim bilgileri alanlarında değişiklik yapmak isteyen veya eksik eğitim bilgilerini düzeltmek isteyen adayların 2-10 Ekim 2014 tarihleri arasında (resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.) bu bilgilerini düzeltmek için başvurmaları gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Eğitim bilgileri eksik veya hatalı olan adayların bu bilgileri, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü görevlisi tarafından belgeye dayalı olarak eğitim bilgilerini gösterir resmî belgeleri ile (diploma, mezuniyet belgesi vb. belgenin onaylı bir örneği) kontrol edilerek alınacaktır.

2014 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu
 
1.    GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

3795 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 7.8.1992 tarih ve 21308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği"nin 6. maddesi ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 06.06.2013 tarihli kararı gereği yapılan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavının (2014-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir.
Bu kılavuz, 2014-Mühendislik Tamamlama ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu kılavuz ile birlikte, 2014 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
2. TERCİHLERİN ALINMASI
Tercih işlemleri 2-10 Ekim 2014 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların başvuru bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde değişiklik istekleri Merkezimizce işleme alınmayacaktır.
19 Temmuz 2014 tarihinde yapılan sınavda, 100 tam puan üzerinden 50 veya daha fazla puan alanlar seçme ve yerleştirme işlemine alınacaktır.
Hangi teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların hangi mühendislik programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki mühendislik programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki programların tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Tablo-1, geçiş yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan programların koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar geçiş yapmak istedikleri programları istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.
Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler Merkezimizce işleme alınmayacaktır.
15 Temmuz 2014 tarihinden önce mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir. 15 Temmuz 2014 tarihinden önce mezun olmadığı halde tercih yapan adaylar bir programa yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz.

3. YERLEŞTİRME
Yerleştirme, adayların puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir tamamlama programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday programa yerleştirilecektir. Tercihlerinin hiçbirine yerleşemeyen adaylar puanları ne olursa olsun sınavda başarısız sayılacaktır. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler tarafından kayıtlar yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.
 
2014-Mühendislik Tamamlama Sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2014-2015 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Adayların başvuruda verdikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Sınava başvuran ancak, 15 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Bu durumdaki adaylar tercih yaparak bir programa yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz.


Fakülte AdıÖğrenci Katkısı387 TL İkinci Öğretim Ücreti: 1.529 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgisayar Bilişim Fakültesi Elektrik-Elektronik Fakültesi İnşaat Fakültesi
Kimya Metalürji Fakültesi
Makina Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Teknoloji Fakültesi


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET