gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TIP DİL SINAVI YAPILACAK

Ankara Üniversitesi TÖMER Tıp Dil Sınavı 14 Mart 2015 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihleri 28 Ocak-06 Şubat 2015 arasındadır.

02 Şubat 2015 Pazartesi 17:16
TIP DİL SINAVI YAPILACAK

TIP DİL SINAVI YAPILACAK

1) GENEL BİLGİLER

BAŞVURU TARİHLERİ: 28 OCAK- 06 ŞUBAT 2015

SINAV TARİHİ VE SAATİ: 14 MART 2015 SAAT: 10:00 - 12:30

SINAV SÜRESİ: Sınav süresi 150 dakikadır.

SORU SAYISI: 80 adet (5 seçenekli, çoktan seçmeli)

SINAV ALANLARI: İngilizce, Almanca, Fransızca

Adaylar bir dönemde, yalnız bir yabancı dilden sınava girebileceklerdir. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

SINAV YERİ: Ankara

SINAV ÜCRETİ: Sınav ücreti 70 (yetmiş) TL

SINAVIN UYGULAYICISI:

Ankara Üniversitesi adına Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)'dir.

BAŞVURU KAPSAMINA GİREN KİŞİLER:

Tıp, Diş Hekimliği ya da Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerde öğrenci olanlar, uzmanlık eğitimine devam edenler ve mezun olanlar ya da mezun olacak durumda olan kişiler TÖMER TIPDİL Sınavı'na başvuru yapabilirler.

BAŞARILI OLMA KOŞULU VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL Sınavı'ndan 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ise mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

ADAYIN SORUMLULUKLARI

a)Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

b)Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken, bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

c)Sınav ücretini ödedikten sonra başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

2) BAŞVURU

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için adaylar, 2015 Mart Dönemi TÖMER TIPDİL SINAVI Kılavuzu'na asym.ankara.edu.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN YAPILMASI

a) TC Uyruklu adaylar için:

Adaylar başvurularını aday.ankara.edu.tr internet adresindeki Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden yapacaklardır.

Adaylar aday.ankara.edu.tr internet adresinde "Sisteme kayıt olmak için tıklayınız." linkinden aday kayıt formunu eksiksiz olarak dolduracaklardır. Daha sonra aday.ankara.edu.tr adresinden TC Kimlik No ve belirledikleri şifreleri ile giriş yaparak sınav başvurusu linkinden başvurmak istediği sınavı (TÖMER TIPDİL-2015 Mart Dönemi) seçerek sistem tarafından kredi kartı ile ödeme linkine (Ziraat Bankası Sanal Pos Sayfası) yönlendirileceklerdir. Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar sistem tarafından aday.ankara.edu.tr adresindeki sayfalarına yönlendirilip "TÖMER TIPDİL-2015 Mart Dönemi sınav başvurunuz alınmıştır." mesajını sayfalarında göreceklerdir.

DİKKAT!

"TÖMER TIPDİL-2015 Mart Dönemi sınav başvurunuz alınmıştır." mesajını sayfalarında göremeyen adayların kredi kartı ödemelerinde sorun oluşmuş olabilir. Bu adayların sınav seçimi ve ödeme işlemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir.

b) Yabancı Uyruklu adaylar için

Daha önceden Yabancı Uyruklu numarası ve ÖSYM Y.U. numarası bulunan Yabancı Uyruklu adaylar, TC Kimlik numarası yerine bu numaralarını kullanacaklardır. TC Kimlik numarası bulunmayan KKTC Uyruklu, Yabancı Uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, bu alana TC Kimlik numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün merkezi nüfus idaresi sisteminden (MERNİS) almış oldukları "9" ile başlayan ve 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U) numarasını yazacaklardır. MERNİS'ten Yabancı uyruklu numarası edinmemiş olan adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Çağrı Merkezi'nden detaylı bilgi edinebilirler.

DİKKAT!

Yabancı Uyruklu numarası bulunmayan Yabancı Uyruklu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

Yabancı Uyruklu kimlik numarasının TUS veya DUS'ta kullanılacak Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası ile aynı olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kimlik numarasının farklı olması durumunda, doğabilecek olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

Engelli Adaylar

Engel durumu olan adaylar, aday bilgi sisteminde engelli olduğuna ilişkin seçeneği işaretledikten sonra taleplerini içeren dilekçeyi ve engel durumunu gösterir raporlarını en geç 06 Şubat 2015 tarihine kadar 0312 222 05 31 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. Engel durumuna ilişkin talepleriuygun görülen adaylara gereklidestek sağlanacaktır.

3) SINAV ÖNCESİ

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyide yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.

a)TÖMER TIPDİL-2015 MART DÖNEMİNE AİT SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Adaylar sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr internet adresinden en geç sınav tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere alabileceklerdir. Her aday sınava, sınava giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır. Adayların fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgeleri sınav görevlileri tarafından kontrol edilecektir.

b)NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, TC Kimlik No yazılı, güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportunun da yanında bulunması zorunludur. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C Kimlik numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde, salon görevlisi tarafından kolaylıkla görülebilecek soğuk damga, güncel fotoğraf veya T.C Kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC Kimlik No yazılı, güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi GeçerliPasaporttan birini sınav süresince masaların üzerinde bulundurmaları zorunludur.

DİKKAT!

Sınava Giriş Belgesi ve TC Kimlik No yazılı, güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportu yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.

4)SONUÇLAR VE İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarını, asym.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların elektronik ortamda açıklanmasından sonra on gün içerisinde dilekçe yazarak ASYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı olan 15 TL'yi, ASYM'nin T.C Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi'ndeki Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi'nin IBAN:TR120001002532699103995001 nolu hesabına yatırmaları ve dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C Kimlik numarası, adresi, vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. 6114 sayılı yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra; cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir.

5)SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Sınavda 5 (beş) seçenekli, toplam 80 (seksen) adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.

1.Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüzelli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

2.Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu işaretlemeyi, TC Kimlik Numaranızı kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kâğıdına işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

3.Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle yapılacaktır.

4.Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.

5.Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanmak yasaktır.

Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.

Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır.

Sınavda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmak KESİNLİKLE YASAKTIR.

Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece, databank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları binayı terk edene kadar kapalı konumda tutmak zorundadır.

Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları açık ve kullanılabilir konumda bulunduran adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

9.   Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC Kimlik no yazılı, güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav süresince masaların üzerinde bulundurmaları zorunludur. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır.

15.Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır.

16.Bu  açıklamaları  okumadan  ve size  "SINAV BAŞLAMIŞTIR."  denilmeden sınava başlamayınız.

17.Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.

18.Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden TIPDİL sınavı puanları hesaplanacaktır. Adayın bu sınavda başarılı sayılması için en az 50 (elli) alması gerekmektedir.

K:TÖMER, 02.02.2015


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET