gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSE PERSONEL ALIM İLANI

TSE Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 54 TSE Uzman Yardımcısı, 1 Avukat, 6 Tekniker ve 5 Memur olmak üzere toplam 66 personel alınacaktır.

08 Aralık 2016 Perşembe 20:40
TSE PERSONEL ALIM İLANI

TürkStandardları Enstitüsünden:

PERSONEL ALINACAKTIR

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdamedilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun,54 TSE Uzman Yardımcısı, 1 Avukat, 6 Tekniker ve 5 Memur olmak üzere toplam 66 personelalınacaktır.

Sıra No

Öğrenim Durumu

Puan Türü

Kadro Unvanı

Görev Yapacağı Şehir

Alınacak Personel Sayısı

1

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

4

İstanbul

4

Kocaeli/ Gebze

2

İzmir

1

Bursa

1

3

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

4

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

İstanbul

1

Ankara

1

Kocaeli/Gebze

1

5

Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Kocaeli/Gebze

2

Ankara

1

6

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Erzurum

1

Ankara

3

Kayseri

1

Kocaeli/Gebze

1

7

İstatistik lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

8

Kimya lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Kocaeli/Gebze

1

Ankara

1

9

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Van

1

Ankara

3

10

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

5

Kocaeli/Gebze

5

İstanbul

2

11

Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

12

Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Kocaeli/Gebze

1

13

Mimarlık lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

*14

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce), Çeviribilim(İngilizce) veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

*15

Mütercim-Tercümanlık(Arapça) lisans programından mezun olmak

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

16

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.

P-50

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

3

*17

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

P-103

Avukat

Ankara

1

18

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Kocaeli/Gebze

1

19

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P93

Tekniker

Kocaeli/Gebze

1

20

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P93

Tekniker

İstanbul

1

Kocaeli/Gebze

1

21

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

İstanbul

1

22

Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine,Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmak

P93

Tekniker

Kocaeli/Gebze

1

İstanbul

1

23

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

Ankara

2

24

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

Ankara

1

25

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

Ankara

2

TOPLAM

66

* Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek şartlararanmakta olup bunlar aşağıda yer alan 'Başvuru Şartları' bölümündebelirtilmiştir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak(Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklarasahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklikbelgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar dadiğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibrazetmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) Tablonun 14. sırasında yer alankadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5(beş) yıliçerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)'ndanİngilizce alanında en az (A) seviyesinde puana (90) veya Ölçme, Seçme veYerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliğikabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunmasızorunludur.

4) Tablonun 15. sırasında yer alankadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıliçerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)'ndanArapça alanında en az (B) seviyesinde puana (80) veya Ölçme, Seçme veYerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliğikabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunmasızorunludur.

5) Tablonun 17. sırasında yer alan kadrolara yapılacakbaşvurularda, başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesinesahip olmak.

6) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günüitibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

7) TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları içinÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS),Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmakzorunludur.

8) Tekniker ve Memur kadroları için 16 Ekim 2016tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.

9) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar,tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı adaytarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuru geçersizsayılacaktır.

10) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yılçalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

11) Türkiye'nin her yerinde devamlı olarak görevyapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

12) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvurusüresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunmasızorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayanadaylar sınava alınmayacaktır.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 02/01/2017 -16/01/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil)Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurularsayfasından başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf vemezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularınıgerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkısaklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabuledilmeyecektir.)

2) Tablonun 14, 15 ve 17 ncisıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda 'BAŞVURU ŞARTLARI'nda belirtilen belgelerin başvuru formunaeklenmesi zorunludur.

3) TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracakadayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puantürlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacaksıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlüsınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralamasonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmayahak kazanır.

4) Avukat, Tekniker ve Memur kadrolarına başvuracakadayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puantürlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacaksıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar adaysözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü içinyapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylardasınava katılmaya hak kazanır.

5) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 24/01/2017 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesindeilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınavagirme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınavgiriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik postaadreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınavgiriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de(http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler.

6) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlüsınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabuledildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgilikonulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin,temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE UzmanYardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti veinandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojikgelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;

1-Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idaribilimler fakülteleri mezunları için; TSE'nin mevzuatı, teşkilat yapısı,görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genelkültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve mirashukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku vekıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukukuve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve makro ekonomi,ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiyeekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçlarıve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolaranalizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türkdış politikası

2 - Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE'ninmevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkingenel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara görehazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku,devlet teşkilatı, idare hukuku,

b) Avukat, Tekniker ve Memur kadroları için; adaylarınmezun olduğu bölüm ile birlikte Türk StandardlarıEnstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi vebecerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifadeve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,

Şeklindedir.

IV - SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 24/01/2017tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yeralan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri içinoluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı,pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veyaçıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazırbulunacaklardır.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyonbaşkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetikortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamandanihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSSpuanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısıilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamaküzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavıbaşarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavdabaşarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadecebaşarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesihttp://www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında ilan edilecek olup, ayrıcasözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluylatebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek adaylistesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde,başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespitedilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmışolsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında,Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, CumhuriyetBaşsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarınınaçıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile ilgilikomisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10(on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET