gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜBİTAK ARDEB PERSONEL ALIM İLANI

TÜBİTAK ARDEB uzman yardımcısı alımı için ilana çıktı.

30 Temmuz 2015 Perşembe 07:38
TÜBİTAK ARDEB PERSONEL ALIM İLANI

Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır: 

İş Başvurusu Formu (www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir), 

 Bir adet vesikalık fotoğraf (İş başvuru formuna yapıştırılmış), 

 Özgeçmiş, 

 Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini getirmelerizorunludur), 

 Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi, 

 Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizceolduğunu gösterir belge), 

 Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç BelgesiKontrol Kodu olan internet çıktısı), 

 Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi KontrolKodu olan internet çıktısı), 

 Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,  

Başvuru için istenen belgelerin en geç 19 Ağustos 2015 Çarşamba günü mesai bitiminekadar Başkanlık Evrak Teslim Bürosuna elden veya posta yolu ile teslim edilmesigerekmektedir. Evrakların yukarıda verilen sıraya uygun, tek yüze bastırılmış vebirbirlerine zımbalanmadan teslim edilmesi önem arz etmektedir. Son başvuru tarihindensonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurulardeğerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. 

Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurulardeğerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler, ikiden fazlapozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olanadaylardan her bir referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamadan, işe alınacak personelsayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alanbaşka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak GenelKoşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıcadeğerlendirmeye alınacaklardır. 

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylarınBaşvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir. 

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100Kavaklıdere-ANKARAİletişim: Tel: 0 312 468 5300 – 4467–1619Fax: 0 312 427 6817 

BAŞVURULACAK POZİSYON VE ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET